PCC Rokita miało 29,22 mln zł zysku netto, 77,22 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r.

274

PCC RokitaPCC Rokita odnotowało 29,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 37,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 43,89 mln zł wobec 58,29 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 77,22 mln zł wobec 83,09 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 341,8 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 389,21 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 59,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 79,34 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 045,68 mln zł w porównaniu z 1 123,65 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 206,95 mln zł wobec 214,76 mln zł rok wcześniej.

„Mimo trudnych warunków rynkowych skonsolidowany zysk EBITDA osiągnął wartość 206,9 mln zł, jedynie o 3,6% niższą w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk netto grupy odnotował jednak większy spadek, osiągając poziom 59,4 mln zł, tym samym był niższy o około 25% w stosunku do trzech kwartałów roku poprzedniego. Wpływ na wyniki miała głównie sytuacja na rynku alkaliów, gdzie od blisko dwóch lat odnotowywane były obniżki cen. Mimo obecnie zauważalnych dalszych spadków cen alkaliów, nie ma podstaw do miarodajnego wnioskowania co do zachowania cen w najbliższej przyszłości” – napisano w liście zarządu dołączonym do raportu kwartalnego.

Słabsze niż w porównywalnym okresie wyniki grupy są także pochodną gorszej koniunktury w Europie, odnotowanej jeszcze przed wybuchem pandemii, podkreślono w raporcie.

„Mając na względzie wymagające otoczenie, grupa na bieżąco dokonuje analizy poziomu nakładów inwestycyjnych, biorąc pod uwagę ich opłacalność, dostępność źródeł finansowania oraz bieżącą sytuację finansową. Ostatecznie na decyzje co do nakładów inwestycyjnych w nadchodzących okresach mogą mieć także wpływ czynniki niezależne od grupy. Należą do nich m.in. czynniki związane z otoczeniem rynkowym, w którym działa grupa, w tym wydarzenia związane z pandemią COVID-19 (zarówno z pierwszą, jak i obecnie obserwowaną drugą falą zachorowań) i jej wpływem na rynek” – czytamy dalej w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 67,56 mln zł wobec 92,13 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,49 mld zł w 2019 r.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments