Ostatni dzwonek na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej

294
Zwrot podatku

Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS przedsiębiorców, którym po rozliczeniu rocznej składki zdrowotnej wyszła nadpłata, został utworzony wniosek o zwrot tych pieniędzy. Płatnicy mają czas na złożenie takiego dokumentu tylko do 1 czerwca.

Kończy się czas na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty ZUS

Przedsiębiorcy do 22 maja musieli rozliczyć składki zdrowotne za 2022 rok. W przypadku określenia w nich nadpłaty mogą wystąpić o zwrot swoich pieniędzy. A, jak doskonale wiadomo, w obliczu licznych zmian podatkowych i zasad rozliczeń z ZUS, o nadwyżkę składek nietrudno.

Polski Ład w jej zakresie niestety przygotował pułapkę na przedsiębiorców. Mają oni bowiem bardzo krótki czas na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z przepisami 1 czerwca 2023 roku jest ostatnim takim dniem.

Jak już zostało wspomniane, wniosek ten został automatycznie utworzony na profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Teraz należy przygotowany dokument sprawdzić i podpisać, a następnie wysłać go do ZUS-u.

Mamy na to czas tylko do 1 czerwca. Nadpłatę ZUS przekaże na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do 1 sierpnia. Do tej pory przekazano już 659 tysięcy wniosków o zwrot nadpłaconej składki na łączną kwotę ponad 1,2 miliarda złotych. Nadpłatę składek wykazało łącznie zaś 1,4 miliona płatników.

Co, gdy nie złożymy wniosku o zwrot nadpłaty do 1 czerwca?

Jeśli przedsiębiorca nie będzie ubiegać się o zwrot składki, ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika na poczet zaległości w ZUS wraz z bieżącymi składkami, jakie przedsiębiorca musiałby wnieść do końca 2023 roku – o ile Krajowa Administracja Skarbowa nie przekaże informacji o rozbieżnościach w dokumentach przekazanych do ZUS-u i urzędu skarbowego dotyczących formy opodatkowania i wysokości przychodów lub dochodów.

Co jednak, gdy na koniec roku okaże się, że nadpłata była większa niż skompensowane należności? Albo przedsiębiorca zamknie działalność? W przepisach takiej ewentualności nie przewidziano. Stąd istnieje duże prawdopodobieństwo że pieniądze przedsiębiorców wpłacone do ZUS z tytułu składek zdrowotnych za rok poprzedni przepadną.

Warto również zwrócić uwagę, że po dokonaniu zwrotu nadpłaty składki zdrowotnej, rozliczenie rocznej podstawy wymiaru i należnych składek uznaje się za ostateczne. Co to oznacza dla przedsiębiorców? składki ZUS w 2021

Otóż, jeśli po uznaniu przez ZUS zasadności zwrotu płatnik z jakichś przyczyn skoryguje swój dochód, a więc i podstawę oskładkowania, co spowoduje zwiększenie kwoty nadpłaty, nie będzie się mógł już o tę powstałą nadwyżkę starać. W takim przypadku te należne przedsiębiorcy środki przepadną.

Nie ma zatem żadnych wątpliwości, spóźnienie się z wnioskiem o nadpłatę składki zdrowotnej lub brak rzetelnego zweryfikowania treści tego dokumentu oraz dokonania ewentualnych korekt w naszym rozliczeniu przed 1 czerwca może przynieść poważne straty przedsiębiorcom. Warto więc niezwłocznie się tym zająć.

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments