Operator suwnicy – charakterystyka pracy

528

Suwnice są specjalistycznymi urządzeniami dźwignicowymi, które obsługiwać mogą wyłącznie wykwalifikowane osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Takimi osobami będą operatorzy suwnic. Czym zajmuje się taka osoba i jakim zadaniom musi sprostać? Na najważniejsze pytania dotyczące charakterystyki pracy operatora suwnicy odpowiadamy w naszym wpisie. Wszystkich zainteresowanych tematem zapraszamy do lektury!

Kto może zostać operatorem suwnicy?

Głównym zadaniem operatora suwnicy jest bieżąca obsługa urządzenia. Warto wiedzieć jednak, że suwnice dostępne obecnie na rynku różnić się mogą sposobem sterowania. Ich szeroki wybór znaleźć można, odwiedzając stronę producenta: https://www.konecranes.com/pl/produkty/suwnice.

I tak w branży wyróżnia się zarówno suwnice sterowane z kabiny, jak i te sterowane z poziomu roboczego. Aby jednak można było mówić o ich obsłudze, konieczne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji. Żeby można było wykonywać zawód operatora suwnicy, konieczne jest uzyskanie uprawnień wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego (w skrócie: UDT).

Zakres obowiązków operatora suwnicy

Do należy do głównych obowiązków operatora suwnicy? Będzie to przede wszystkim zapewnienie bezpiecznych warunków transportowania różnorodnych ładunków, ocenianie ich ciężaru oraz przestrzeganie dopuszczalnego udźwigu na obsługiwanej suwnicy. Do tego do zadań operatora suwnicy należeć będzie także współpraca z hakowym z wykorzystaniem przyjętych w branży sygnałów porozumiewawczych.

Osoba odpowiedzialna za obsługę suwnicy powinna pamiętać o tym, by zawsze bezwzględnie przestrzegać aktualnie obowiązujące przepisy BHP. To jeden z najlepszych sposobów na to, by do minimum zmniejszyć ryzyko wystąpienia wypadków. Warto podkreślić też, że z danej suwnicy można korzystać tylko wówczas, gdy urządzenie posiada aktualną decyzję Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającą na eksploatację. Operator suwnicy powinien zawsze postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia oraz stosować się do zapisów instrukcji stanowiskowej BHP.

O czym musi pamiętać operator suwnicy przed podjęciem pracy?

Przed przystąpieniem do pracy z wykorzystaniem suwnicy, każdorazowo każdy jej operator powinien wykonać kilka niezwykle ważnych czynności kontrolnych. Zaliczyć należy do nich przede wszystkim konieczność zapoznania się z wpisami w książce eksploatacji urządzenia, skontrolowanie najbliższego otoczenia suwnicy (tak, by wyeliminować bliskość ładunków lub osób zagrażających bezpieczeństwu pracy) czy sprawdzenie ładunków przeznaczonych do transportu oraz skontrolowanie ich wagi.

Do tego operator suwnicy ma obowiązek uzgodnić znaki i sygnały z hakowym sygnalistą oraz wyznaczyć przestrzeń do bezpiecznego składowania ładunków. Ponadto jeszcze przed rozpoczęciem eksploatacji suwnicy, ma za zadanie również dokonać wzrokowej kontroli sprawności urządzenia oraz sprawdzić, czy mechanizmy bezpieczeństwa działają. Wymienione właśnie czynności określa się mianem Obsługi Technicznej Codziennej (OTC).

Dobrze byłoby też, żeby operator przeprowadził jazdę próbną urządzenia – nieważne, czy mowa o suwnicy procesowej, uniwersalnej czy suwnicy pomostowej. Do jego obowiązków należeć będzie także wprowadzenie odpowiedniego wpisu w książce eksploatacji suwnicy.

praca operatora suwnicy

Czynności zabronione w pracy operatora suwnicy

Skoro wiadomo już, czym zajmuje się operator suwnicy i jakie obowiązki ma osoba na tym stanowisku, warto wiedzieć również, jakie czynności są absolutnie zabronione na tym stanowisku.

Będzie to przede wszystkim zakaz obsługi urządzeń niesprawnych lub nieposiadających ważnej decyzji UDT. Do tego operator suwnicy podczas wykonywania swoich obowiązków nie może być pod wpływem alkoholu ani innych substancji odurzających.

Ponadto nie powinien korzystać z niedopasowanych lub uszkodzonych zawiesi, nie może samowolnie dokonywać napraw i regulacji suwnicy oraz nie powinien podnosić ładunków o masie przekraczającej dopuszczalny udźwig urządzenia. Do tego nie może też przenosić ładunków nad innymi osobami oraz pozostawiać ładunku na urządzeniu chwytnym.

Cechy osobowościowe pożądane w zawodzie operatora suwnicy

Dobry operator suwnicy powinien wyróżniać się kilkoma niezwykle ważnymi cechami osobowościowymi. O jakich mowa? Bardzo poszukiwana i pożądana będzie w tym zawodzie przede wszystkim spostrzegawczość oraz zdolność do przewidywania różnych sytuacji. Do tego operator każdego rodzaju suwnicy, w tym np. suwnicy stanowiskowej czy z wciągnikiem linowym, powinien też potrafić szybko, niemal natychmiastowo reagować w sytuacji niebezpiecznej dla zdrowia czy życia.

Ponadto niezbędne jest też spełnianie kilku warunków fizycznych. Operatorem suwnicy może zostać kandydat mający dobry wzrok i świetną koordynację ręka – oko.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments