Opał podrożał o ponad 18% a paliwa o niemal 34%. Jest najnowszy raport GUS nt. inflacji

Udostępnij

W poniedziałek, 15 listopada 2021 roku Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze rezultaty inflacji konsumenckiej (CPI). Z raportu tego wynika, że ceny dóbr i usług konsumpcyjnych wzrosły w październiku br. w stosunku do września br. o 1,1 proc. (w tym ceny usług – o 0,3%, a towarów o 1,3 proc.), a w stosunku do października 2020 r. aż o 6,8 proc. (przy wzroście cen towarów i usług o 6,8 proc.).

Inflacja wymknęła się spod kontroli

Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych aż o 6,8 proc. oznacza dalszy wzrost inflacji z 5,9 proc. raportowanych we wrześniu br. Na uwagę zasługuje fakt, iż ostatni raz inflację na wyższym poziomie w skali roku widzieliśmy w maju 2001 roku. Ceny rosły wówczas o 6,94 proc.

Dla porównania, średnia inflacja w strefie euro (według wstępnych danych) wyniosła w październiku 2021 r. „zaledwie” 4,1 proc. Fakt ten sprawia, że ceny dóbr i usług rosną w Polsce w jednym z najszybszych temp w całej Wspólnocie. Wyższa inflację odnotowano bowiem ostatnio jedynie w Estonii i na Litwie.

Ceny rosną szybciej niż powinny

Warto zwrócić także uwagę, że wzrost cen dóbr i usług konsumpcyjnych w październiku o 6,8 proc. wyraźnie przebija cel inflacyjny oraz górną granicę odchyleń od celu określonego przez Radę polityki Pieniężnej (RPP).

Źródło danych GUS

Paliwa podrożały o niemal 34 proc.

Spośród wszystkich dóbr i usług wchodzących w skład koszyka wykorzystywanego do obliczenia inflacji największy wzrost cen odnotowano w przypadku:

 • pieczywa, którego ceny wzrosły o 9,4 proc.
 • mięsa wołowego, którego ceny wzrosły o 9,1 pro.
 • mięsa drobiowego, którego ceny wzrosły o 18,8 proc.
 • jaj, których ceny wzrosły o 9,6 proc.
 • tłuszczy roślinnych, których ceny wzrosły o 15,5 proc.
 • tłuszczy zwierzęcych, których ceny wzrosły o 6,9 proc.
 • warzyw, których ceny wzrosły o 8,3 proc.
 • cukru którego ceny wzrosły o 11,3
 • napojów bezalkoholowych, których ceny wzrosły o 7,3 proc.
 • wody mineralnej lub źródlanej, której ceny wzrosły o 8,4 proc.
 • wywozu śmieci, czego ceny wzrosły o 18,5 proc.
 • energii elektrycznej, której ceny wzrosły o 9,5 proc.
 • gazu, którego ceny wzrosły o 16,1 proc.
 • opału, którego ceny wzrosły o 18,3 proc.
 • mebli, artykułów dekoracyjnych i sprzętu oświetleniowego, czego ceny wzrosły o 11,7 proc.
 • usług związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, których ceny wzrosły o 8 proc.
 • usług lekarskich, których ceny wzrosły o 6,0 proc.
 • usług stomatologicznych, których ceny wzrosły o 6,5 proc.
 • paliw do prywatnych środków transportu, których ceny wzrosły o 33,9 proc. w tym:
  • oleju napędowego o 34,5 proc.
  • benzyny o 32 proc.
  • gazu o 53,1 proc.
 • usług fryzjerskich, kosmetycznych i pielęgniarskich, których ceny wzrosły o 6,2 proc.

Równocześnie odnotowano także spadki cen:

 • mięsa wieprzowego o 2,4 proc.
 • owoców o 0,9 proc.
 • sprzętu telekomunikacyjnego o 8,2 proc.

Wskaźnik Przyszłej Inflacji znów w górę

Warto w tym miejscu wspomnieć także, że opracowywany przez Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC), Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł w listopadzie 2021 r. o kolejne 1,3 punktu w stosunku do poziomu z ubiegłego miesiąca. Wartym podkreślenia jest to, że wskaźnik rośnie nieprzerwanie od 16 miesięcy wyrównanym tempem, każdego miesiąca o około 1 punkt.

– Na razie, ani po stronie popytowej, ani po stronie podażowej nie widać zwiastunów świadczących o wyhamowaniu spirali inflacyjnej – wskazują autorzy raportu.

Dodają oni także, że konsumenci choć odczuwają wzrost cen, to jednak w obawie przed ich dalszym wzrostem, przyspieszają swe decyzje zakupowe, zwłaszcza w przypadku konsumpcyjnych dóbr trwałego użytku.

Wyraźnie widać, że konsumenci działają w myśl zasady – „zdążyć z zakupami przed inflacją”, czym w jeszcze większym stopniu przyczyniają się do jej wzrostu.

Wartym zaznaczenia jest fakt, że od początku roku, w każdym comiesięcznym badaniu niemal 90% ankietowanych przedstawicieli gospodarstw domowych uważa, że w najbliższych miesiącach ceny będą rosły. W ostatnim badaniu wyraźnie wzrósł (do blisko 40%) odsetek ankietowanych, którzy spodziewają się, że ceny w perspektywie najbliższych 12 miesięcy będą rosły jeszcze szybciej niż dotychczas.

Wobec tak silnych inflacyjnych oczekiwań, nie dziwi nasilenie się skłonności konsumentów do dokonywania zakupów i jednoczesny znaczący spadek skłonności do oszczędzania.

Przedstawiciele biznesu cały czas odczuwają zaś wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i liczą się z ich dalszym wzrostem. Fakt ten sprawia, że zamiary podnoszenia cen przedsiębiorcy sygnalizują od wiosny ubiegłego roku, zaś od początku tego roku wzrost tych oczekiwań był niezwykle dynamiczny i są one od kilku miesięcy na najwyższym od 2004 roku poziomie. Obecnie, przewaga odsetka firm planujących w najbliższym czasie podnosić ceny nad odsetkiem firm zamierzających je obniżyć sięga blisko 27%.

Obecnie spośród ośmiu składowych wskaźnika WPI tylko dwie działają w kierunku ewentualnego wyhamowania tempa wzrostu cen, pozostałe składowe działają silnie proinflacyjnie.

Inflacja to ukryty podatek

Mimo, że wzrost cen bezpośrednio dotyka wszystkich konsumentów, których oszczędności tracą na wartości, to ekonomiści zwracają uwagę, iż wysoka inflacja jest na rękę rządzącym. Niektórzy nazywają ją nawet ukrytym podatkiem.

podatek vat w polsce

– Dla gospodarstw domowych inflacja ma tę cechę, że redukuje siłę nabywczą z trudem zarabianych pieniędzy. Za tą samą kwotę z czasem możemy kupić coraz mniej towarów i usług. Jednocześnie wraz z coraz wyższymi cenami do budżetu trafia więcej pieniędzy z podatków pośrednich, głównie z VAT i akcyzy – zauważa Ireneusz Jabłoński, ekonomista i ekspert Centrum im. Adama Smitha. Podkreśla on również, że jest tu ewidentny konflikt interesów. Rząd dostaje więcej pieniędzy kosztem obywateli.

Arkadiusz Jóźwiak
Arkadiusz Jóźwiak
Autor licznych felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii, a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Prelegent wielu konferencji inwestycyjnych oraz szkoleń online. Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019 oraz zdobyciem statuetki NEXUS w kategorii Analityk Roku 2019.

Najnowsze

Zobacz również