Od czego zacząć wdrażanie compliance w firmie?

493

Od lutego co tydzień na kanale Comparic Biznes będzie pojawiać się audycja #ComplianceUPDATE, w której poruszana jest tematyka compliance i jej wpływu na zwykłego “Kowalskiego”. W ostatnim odcinku Justyna Postępska z kancelarii JustComply odpowiedziała na pytanie jak podejść praktycznie do wdrażania compliance w firmie oraz jakich obszarów działalności powinno ono dotyczyć. Oto czego się dowiedzieliśmy:

Wdrożenie compliance w firmie

Na początek Justyna Postępska podsumowała miniony tydzień z perspektywy compliance. Najważniejszym wydarzeniem były problemy giełdy kryptowalut Tokeneo, która jak wynika z doniesień prasowych, kończy działalność. Założyciel tej giełdy wskazywał, iż do sytuacji związanej z zamknięciem giełdy doprowadziły wysokie koszty prowadzenia działalności oraz interwencje śledczych.

Kolejną istotną kwestią ubiegłego tygodnia były kary nałożone przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na twórców portalu FutureNet, platformy Future AdPro i sieci NetLeaders. Prezes UOKiK uznał, że były to piramidy finansowe.

Od czego zacząć wdrażanie compliance w firmie?

Od poznania obszarów, którymi interesuje się compliance. Jest to o tyle istotne, że każda z firm jest w stanie takie obszary u siebie zidentyfikować i stwierdzić które z nich są najbardziej narażone na ryzyko.

Pierwszym, podstawowym obszarem, którym zajmuje się compliance, jest ochrona danych osobowych. To bardzo wrażliwy element funkcjonowania firmy. Drugim bardzo istotnym elementem, z punktu widzenia prowadzenia firmy, jest kwestia informacji poufnych i informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa.

Informacje poufne dotyczą firm, których papiery wartościowe notowane są na giełdach. Ich ochrona powinna być odpowiednio usystematyzowana, na podstawie właściwych procedur, aby uchronić firmę przed karami finansowymi czy ryzykiem utraty reputacji, a także uchronić osoby, których te informacje dotyczą.

Tajemnica przedsiębiorstwa to specyfika firmy, pewne jej procesy, know-how i to jak ona funkcjonuje. Ochrona przed upublicznieniem takich informacji jest wybitnie w interesie firmy, z uwagi na straty związane z przechwyceniem tych informacji przez konkurencję. Do tego zakresu zalicza się również tajemnica zawodowa, taka jak adwokacka czy lekarska.

Kolejnym bardzo istotnym obszarem jest zapobieganie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ostatnio zaczęło być stosunkowo głośno o obowiązku wdrażania procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy w segmencie biur rachunkowych i księgowych.

Następnym istotnym obszarem są zasady ładu korporacyjnego, sposób współpracy organów w spółce – szeroko rozumiany governance. Kolejnym bardzo ważnym obszarem jest przeciwdziałanie korupcji. Niestety to wciąż poważny problem w naszym kraju, niezbędne jest więc wdrożenie odpowiednich procesów, które mają na celu przeciwdziałanie takim przestępstwom.

Kolejnym obszarem zainteresowania compliance jest whistleblowing, czyli obszar zgłaszania nieprawidłowości. Ich obsługa, to jak należy postępować ze zgłoszoną nieprawidłowością, jest absolutnie kluczowe.

Następnym obszarem są różnego rodzaju zbiory zasad etycznych, zasad postępowania i kodeksy branżowe. Niezwykle interesującym obszarem compliance jest ten zajmujący się uczciwą konkurencją – na jego dogłębne przedstawienie Justyna Postępska przedstawi jeden z kolejnych odcinków #ComplianceUPDATE.

Jednym z ostatnich niewymienionych do tej pory obszarów compliance jest ochrona klienta. Rozumie się ją jako weryfikację procesu sprzedaży naszych produktów i usług, procesu reklamacji, procesu gwarancyjnego, wskazywania klientom właściwych i prawdziwych informacji o produkcie oraz całej otoczki związanej z obsługą klienta.

Szczególnym rodzajem compliance są także podatki. Jest on związany nie tylko z weryfikacją kontrahentów, lecz także ewentualnym badaniem schematów podatkowych oraz sprawdzaniem czy firma nie unika celowo opłacania podatku.

Ostatnim elementem są procedury na wypadek kontroli. Jeżeli w naszej firmie pojawi się kontrola z Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, to firma powinna być na taką procedurę odpowiednio przygotowana, aby zapewnić sprawny przebieg kontroli.

Nagranie dostępne jest pod tym adresem:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments