Obligacje skarbowe – czy to dobry wybór dla przykładowego Kowalskiego?

Udostępnij

Nie jest żadną tajemnicą, że obligacje skarbowe są powszechnie uznawane za inwestycję zapewniającą niewielki, ale stabilny zysk, nawet w kryzysowych czasach. W efekcie, popyt na detaliczne obligacje skarbowe okazał się w naszym kraju w ubiegłym roku rekordowy. W samym czerwcu suma sprzedanych tych papierów wartościowych wyniosła 14 miliardów złotych.

Jak natomiast wygląda aktualna sytuacja? Czy obligacje skarbowe stanowią obecnie opłacalną inwestycję? Poniżej omówiony zostanie polski rynek detalicznych obligacji skarbowych. Zacznijmy jednak od wyjaśnienia, z jakim aktywem inwestycyjnym mamy tutaj do czynienia:

Obligacje skarbowe – co to jest? Obligacje skarbowe

Obligacja skarbowa to dłużny papier wartościowy emitowany przez rząd. To jeden z podstawowych instrumentów dłużnych będących przedmiotem obrotu na światowych rynkach finansowych.

W Polsce obligacje skarbowe emituje Ministerstwo Finansów. Minister Finansów pożycza więc od nabywcy obligacji określoną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić wraz z należnymi odsetkami (wykupić obligacje) w określonym czasie. Za zobowiązania wynikające z tytułu emisji skarbowych papierów wartościowych Skarb Państwa odpowiada całym swoim majątkiem.

Wspomniana odpowiedzialność ma formę odpowiedzialności finansowej, której skutki ujmuje się w ustawie budżetowej. Przychody uzyskane ze sprzedaży obligacji są przeznaczone na finansowanie deficytu budżetu państwa. Termin do zapadalności detalicznych obligacji skarbowych oferowanych przez polski rząd wynosi obecnie od 3 miesięcy do 12 lat.

Aktualna oferta detalicznych obligacji skarbowych

Oto, jak prezentuje się oprocentowanie obecnie oferowanych przez Ministerstwo Finansów obligacji skarbowych:

  • Obligacje trzymiesięczne OTS – 3% w skali roku
  • Obligacje roczne ROR – 6,75% w skali roku w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym; w kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych: stopa referencyjna NBP
  • Obligacje dwuletnie DOR – 6,85% w skali roku w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym; w kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych: stopa referencyjna NBP+0,10%
  • Obligacje trzyletnie TOS – 6,85% w skali roku
  • Obligacje czteroletnie COI – 7% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym; w kolejnych rocznych okresach odsetkowych: marża 1,00% + inflacja, z wypłatą odsetek co roku
  • Obligacje sześcioletnie ROS – tylko dla beneficjentów programu “Rodzina 500 plus”; 7,20% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, w kolejnych rocznych okresach odsetkowych: marża 1,50% + inflacja
  • Obligacje dziesięcioletnie EDO – 7,25% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym; w kolejnych rocznych okresach odsetkowych: marża 1,25% + inflacja
  • Obligacje dwunastoletnie ROD – tylko dla beneficjentów programu “Rodzina 500 plus”; 7,50% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, w kolejnych rocznych okresach odsetkowych: marża 1,75% + inflacja.

Czy detaliczne obligacje skarbowe to dobry wybór? Obligacje

Po pierwsze, trzeba mieć świadomość, że na konto wpłynie nam kwota pomniejszona o podatek od zysków kapitałowych, zwany podatkiem Belki. Dla przykładu, jeśli w lutym kupiliśmy obligacje TOS, to za rok nie otrzymamy 6.85 PLN odsetek, lecz 5.55 PLN – (6.85 PLN – 19% x 6.85 PLN) od każdych zainwestowanych 100 złotych.

Warto także zauważyć, że przy aktualnej inflacji, która nadal wynosi dwucyfrową wartość, w pierwszym roku odsetkowym realnie tracimy sporo na każdej z oferowanych przez Ministerstwo Finansów obligacji.

Okazuje się bowiem, że na dobrą sprawę musiałaby rocznie dać nam około 21.25 PLN odsetek, aby skutecznie ochronić siłę nabywczą naszego kapitału (przy obecnej wartości wskaźnika inflacji), jako że 21.25 PLN x (1 – 19%) = 17,21 PLN. A takiego oprocentowania przez pierwszy roczny okres odsetkowy nie zapewnią nam obecnie żadne obligacje, nawet dwunastoletnie.

Wnioski

Liczby zatem nie kłamią i wniosek może być tylko jeden – przy dzisiejszych poziomach inflacji i stopy referencyjnej, obligacje skarbowe – nawet te indeksowane inflacją – nie stanowią w 100% skutecznej ochrony siły nabywczej kapitału.

Mimo wszystko, nadal stanowią one jednak atrakcyjną i bezpieczną inwestycję, którą nasz przykładowy Kowalski posiadający oszczędności z całą pewnością powinien rozważyć – zwłaszcza, że ryzyko utraty nominalnej wartości oszczędności po zainwestowaniu w detaliczne obligacje skarbowe jest naprawdę znikome. Nie otrzymamy swoich środków bowiem tylko w przypadku niewypłacalności Skarbu Państwa. Grafika przedstawiająca mężczyznę inwestującego swoje oszczędności

Podsumowując, obligacje skarbowe z całą pewnością mogą stanowić atrakcyjny produkt inwestycyjny dla przykładowego Kowalskiego. Musi on tylko mieć świadomość, że celem ulokowania przez niego środków w te papiery wartościowe jest przede wszystkim minimalizacja strat spowodowanych przez inflację, a nie zwiększenie realnej wartości swojego kapitału.

W efekcie, detaliczne obligacje skarbowe powinny przede wszystkim być rozpatrywane, jako alternatywa dla klasycznej lokaty bankowej.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również