O ile wzrosną zarobki w służbach mundurowych? Opublikowano rozporządzenie

Udostępnij

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowele rozporządzeń w sprawie podwyżek w służbach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Publikacja znowelizowanych rozporządzeń umożliwi wypłatę funkcjonariuszom Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa obiecanych 20-procentowych podwyżek uposażeń.

Podwyżki dla służb mundurowych stają się faktem

Opublikowana w Dzienniku Ustaw nowelizacja rozporządzeń dotyczy uposażeń policjantów, strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa i Straży Granicznej. Zmiany umożliwią wypłatę funkcjonariuszom tych służb podwyżek, którymi objęta została sfera budżetowa.

Podwyżki wynikają z podniesienia kwoty bazowej dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy. Wzrost kwoty bazowej, która od początku roku wynosi 2088,77 PLN, powoduje obligatoryjny wzrost uposażenia zasadniczego oraz dodatków, których wysokość zależy od kwoty bazowej.

Warto dodać, że podwyżki dla sfery budżetowej w wysokości 20% zostały zapisane w tegorocznej ustawie okołobudżetowej.

O ile wzrośnie wynagrodzenie strażaków?

W uzasadnieniu do nowelizacji rozporządzenia w sprawie uposażeń w Państwowej Straży Pożarnej możemy przeczytać, iż “wzrost kwoty bazowej o 20% powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie strażaka Państwowej Straży Pożarnej wraz z nagrodą roczną wzrasta o 1452 złotych”.

Ponadto, w uzasadnieniu do nowelizacji wyjaśniono dodatkowo, że “z kwoty 1452 złotych na wzrost uposażenia przypada kwota 1340 PLN, a na wzrost nagrody rocznej – 112 złotych”.

O ile wzrosną zarobki policjantów?

W nowelizacji rozporządzenia w sprawie uposażeń policjantów wskazano, że wzrost kwoty bazowej o 20% powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie funkcjonariusza policji, wraz z nagrodą roczną, wzrasta o 1472 złotych.

Okazuje się, że z kwoty 1472 PLN na wzrost uposażenia wraz z dodatkami przypada kwota 1359 złotych, a na wzrost nagrody rocznej – 113 PLN.

Ile wyniosą podwyżki w Służbie Ochrony Państwa?

Wzrost kwoty bazowej o 20% w przypadku Służby Ochrony Państwa powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie funkcjonariusza tej formacji wraz z nagrodą roczną wzrasta o 1706 złotych. Z kwoty 1706 zł PLN wzrost uposażenia wraz z dodatkami przypada kwota 1575 złotych, a na wzrost nagrody rocznej – 131 PLN.

Co istotne, w przypadku Służby Ochrony Państwa podwyższone zostaną stawki uposażenia zasadniczego we wszystkich grupach uposażenia w granicach – od 620 złotych w grupie uposażenia 15, na stanowisku kursanta do 2140 PLN w grupie uposażenia 01, na stanowisku komendanta.

Zwiększeniu ulegną także stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa na wszystkich stopniach służbowych w granicach od 220 złotych na stopniu szeregowego do 410 PLN na stopniu generała dywizji.

Ponadto, wraz ze wzrostem kwoty bazowej zwiększa się również między innymi dodatek stołeczny. W świetle nowych przepisów, od stycznia 2024 roku, wynosi on 658 złotych.

O ile wzrosną pensje strażników granicznych?

W nowelizacji rozporządzenia w sprawie uposażeń strażników granicznych wskazano, że wzrost kwoty bazowej o 20% powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie funkcjonariusza Straży Granicznej, wraz z nagrodą roczną, wzrasta o 1472 złotych.

Oznacza to, że łączny wzrost uposażenia w Straży Granicznej od 1 stycznia obejmuje:

  • Wzrost uposażenia zasadniczego wraz z dodatkiem za wysługę lat o około 785 PLN
  • Wzrost dodatku za stopień o około 350 PLN
  • Wzrost dodatku funkcyjnego/służbowego o około 166 PLN
  • Wzrost nagrody rocznej o 113 PLN
  • Wzrost pozostałych dodatków o około 58 PLN

Co więcej, w Straży Granicznej wzrośnie także dodatek kontrterrorystyczny oraz graniczny. Ich zwiększenie nie wynika wprawdzie wprost ze wzrostu kwoty bazowej, lecz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i tak zdecydowało się na ich podniesienie. Dodatki te zostaną podwyższone odpowiednio o 100 złotych oraz o 90 PLN.

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Szczepański oznajmił, że chciałby, aby podwyżki uposażeń dla służb podległych resortowi spraw wewnętrznych zostały wypłacone najpóźniej 1 kwietnia. Co istotne, mundurowi podwyżki otrzymają z wyrównaniem od początku roku.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również