Nowy dodatek dla pracowników opieki społecznej – komu przysługuje?

Udostępnij

Premier Donald Tusk na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów ogłosił, że rząd przyjął projekt ustawy o pracownikach opieki społecznej. Rekomendowane rozwiązanie pozwoli na podwyżkę w postaci dodatku w wysokości 1000 złotych brutto dla pracowników w różnych jednostkach pomocy społecznej.

Rząd zapowiedział podwyżkę dla opiekunów społecznych

19 marca rząd przyjął projekt ustawy o pomocy społecznej. Na jego mocy opiekunowie społeczni zatrudnieni w różnych jednostkach pomocowych mają otrzymać podwyżkę w postaci dodatku w wysokości 1000 złotych brutto.

Premier Donald Tusk na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów wskazał, że “na rękę, w zależności oczywiście od sytuacji, między 600 a 700 złotych miesięcznie”. Prezes Rady Ministrów wyjaśnił, że kwota ta będzie różnić się w zależności od charakteru zatrudnienia i placówki zatrudniającej.

Premier podkreślił, że tego typu pracę wykonują głównie kobiety z wyższym wykształceniem, gdyż zakres obowiązków pracowników pomocy społecznej jest ogromny, a wymagany w tych zawodach poziom kompetencji i umiejętności interpersonalnych jest nieporównywalny z innymi zawodami”.

Szef rządu dodał, że to “ciężka praca i bardzo często upokarzająca, bo pracownicy i pracownice opieki społecznej bywają w trudniejszej sytuacji materialnej niż większość podopiecznych tej opieki społecznej”. Donald Tusk zaznaczył przy tym, że “przygniatająca większość pracownic i pracowników opieki społecznej pracuje obecnie za płacę minimalną”.

Z tego powodu prezesowi Rady Ministrów “zależało, żeby w Polsce docenieni byli, ci, którzy pracują na rzecz innych ludzi i są zatrudniani przez państwo i samorząd, pełnią rolę jakby służebną, bardzo często są świetnie przygotowani do pracy, z reguły z wyższym wykształceniem, ale nie mają silnego lobby za sobą typu związki zawodowe i raczej nie blokują dróg i nie organizują masowych protestów przed Sejmem”.

Kto otrzyma dodatek do pensji?

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Dziemianowicz-Bąk oznajmiła, że pracownice i pracownicy socjalni z pełnym poświęceniem wykonują codziennie pracę trudną, wymagającą specjalistycznej wiedzy i odpowiednich kompetencji, która musi być odpowiednio wynagradzana.

Minister Dziemianowicz-Bąk wytłumaczyła, że przyjęty projekt ustawy sprawi, że podwyżkę otrzyma blisko 190 tysięcy osób pracujących w tych obszarach. Dodatek do pensji dla opiekunów społecznych będzie bowiem podwyżką dla pracujących w:

 • Ośrodkach pomocy społecznej
 • Powiatowych centrach pomocy rodzinie
 • Centrach usług społecznych
 • Placówkach specjalistycznego poradnictwa rodzinnego
 • Ośrodkach interwencji kryzysowej
 • Placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • Ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Domach pomocy społecznej
 • Całodziennych domach pomocy
 • Domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
 • Schroniskach dla osób bezdomnych
 • Schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi
 • Klubach samopomocy
 • Regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych
 • Interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych
 • Placówkach wsparcia dziennego
 • Instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech prowadzonych przez samorządy (żłobki i kluby dziecięce)

Co więcej, opisywany dodatek otrzymają także między innymi:

 • Asystenci rodziny
 • Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej
 • Osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych
 • Osoby zatrudnione w zawodowych i rodzinnych domach dziecka na podstawie umowy o pracę

Samorządy też mogą liczyć na dofinansowanie

W komunikacie rządu zaznaczono ponadto, że dzięki rozwiązaniom zawartym w projekcie możliwe będzie przyjmowanie programów rządowych, które dotyczą dofinansowania samorządom wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, systemie pieczy zastępczej i wspierania rodziny oraz w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzonych są przez samorządy.

Rząd w oficjalnym komunikacie wskazał też, że dofinansowanie będzie dotyczyć także kosztów składek od wynagrodzeń. Nowe przepisy będą stanowić podstawę prawną do przyjmowania przez Radę Ministrów programów rządowych i określają ich ogólne warunki, natomiast zasady realizacji i rozliczenia przeznaczanych środków zostaną określone w poszczególnych programach.

Pracownicy opieki społecznej otrzymają podwyżki już w lipcu?

Projekt ustawy o pomocy społecznej teraz trafi do Sejmu, a na koniec ustawę będzie musiał go jeszcze podpisać prezydent. Premier Donald Tusk zaznaczył, że intencją rządu jest to, aby dodatek w wysokości 1000 złotych brutto zaczął trafiać do adresatów od 1 lipca 2024 roku.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również