Dzień Inwestora Indywidualnego

NewConnect – inny wymiar giełdy

Udostępnij

NewConnectRynek kapitałowy dzielimy między innymi na rynek regulowany i nieregulowany. Za ten pierwszy w Polsce odpowiada Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, ten drugi natomiast tworzą alternatywne systemy obrotu papierami wartościowymi. W Polsce takim alternatywnym parkietem giełdowym jest właśnie NewConnect. To wciąż stosunkowo nowe zagadnienie, z którego działania wielu inwestorów, nawet w naszym kraju, nie do końca zdaje sobie sprawę. Czym dokładnie jest ten system alternatywnego obrotu? Jakie są różnice pomiędzy nim a warszawską Giełdą Papierów Wartościowych? Ile spółek jest na nim notowanych i które z nich są największe? Na te wszystkie pytania odpowiedzi zostaną udzielone poniżej.

NewConnect co to?

NewConnect to zorganizowany rynek akcji prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu. Charakteryzuje się mniejszymi wymogami ciążącymi na emitentach niż rynek główny GPW, w tym wszelkimi formalnościami oraz kosztami debiutu.

NewConnect jest przeznaczony dla powstających bądź młodych małych i średnich przedsiębiorstw o stosunkowo niewielkiej przewidywanej kapitalizacji, często w sektorach nowych technologii lub opartych na aktywach niematerialnych, takich jak:

 • IT
 • Media elektroniczne i gaming
 • Biotechnologia
 • Telekomunikacja
 • Energia alternatywna

Specyfika rynku powoduje, że inwestycje w akcje notowanych tam spółek są obciążone wyższym ryzykiem, ale jednocześnie pozwalają liczyć na większe stopy zwrotu. Pierwsza sesja na rynku NewConnect odbyła się 30 sierpnia 2007 roku, a notowanych było 5 spółek: Virtual Vision (producent filmów i gier komputerowych), ViaGuara z branży monopolowej, Wrocławski Dom Maklerski, spółka informatyczna S4E oraz Digital Avenue. Dziś na rynku NewConnect notowanych jest dokładnie 374 spółek (370 krajowych i 4 zagraniczne), a ich łączna kapitalizacja wynosi niemal 20 miliardów złotych.

NewConnect funkcjonuje w ramach tej samej infrastruktury technologicznej co rynek regulowany, a notowania odbywają się od poniedziałku do piątku w dwóch systemach:

 • Rynku kierowanego zleceniami, z udziałem animatorów rynku, z notowaniami ciągłymi, bądź jednolitymi z dwoma fixingami
 • Rynku kierowanego cenami, którego uczestnicy nie zawierają transakcji bezpośrednio między sobą, ale korzystają z pośrednictwa market makera. Obecnie żadna spółka nie jest notowana w tym systemie

NewConnect a GPW

Główna różnica między rynkiem NewConnect a warszawską Giełdą Papierów Wartościowych wynika z kryteriów, jakie musi spełnić emitent, aby wprowadzić akcje na dany rynek giełdowy. W pierwszym przypadku podstawowym warunkiem wprowadzenia akcji do obrotu jest sporządzenie odpowiedniego dokumentu dopuszczeniowego, zawierającego właściwe dla danego wprowadzenia (oferty) informacje. Podstawowe kryteria to w szczególności:

 • Spółka musi funkcjonować jako spółka akcyjna
 • Okres funkcjonowania spółki – spółka musi zamieścić w dokumencie informacyjnym sprawozdania finansowe za ostatni rok obrotowy i sprawozdania te muszą być zbadane przez biegłego rewidenta (w przypadku przekształcenia formy prawnej – funkcjonowanie np. w formie sp. z o.o. zalicza się do tego okresu)
 • W stosunku do emitenta brak jest postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Nominał akcji musi wynosić co najmniej 0,10 PLN
 • Minimalna wartość kapitału własnego jest na poziomie minimum 500 000 złotych (przy czym do kapitałów można wliczyć środki z przeprowadzonej przed debiutem na rynku NewConnect emisji akcji)
 • Odpowiednie rozproszenie akcji – co najmniej 15% akcji wprowadzanych musi być w rękach nie mniej niż 10 inwestorów mających każdy nie więcej niż 5% w głosach spółki (“inwestorów mniejszościowych”)

Natomiast na rynku regulowanym GPW mogą znaleźć się podmioty, których kapitalizacja rynkowa (rozumiana jako iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej) wynosi co najmniej 60 milionów złotych albo równowartość w złotych 15 milionów euro (z wyjątkiem emitentów, których akcje co najmniej jednej emisji były przez okres co najmniej 6 miesięcy przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym lub na NewConnect, których kapitalizacja może wynosić co najmniej 48 milionów złotych albo równowartość w złotych co najmniej 12 milionów euro).

Ponadto drugim istotnym kryterium, które wyróżnia te dwa rynki jest kryterium rozproszenia akcji. Akcje mogą być dopuszczone do obrotu giełdowego na GPW, o ile w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej: 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego, oraz 100 tysięcy akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co najmniej 4 milionów złotych albo równowartości w złotych równej co najmniej 1 miliona euro, liczonej według ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej.

NCIndex

Obecnie na rynku NewConnect wyliczany jest indeks giełdowy o nazwie NCIndex. należy do klasy indeksów dochodowych, zatem przy wyznaczaniu jego wartości uwzględnia się nie tylko ceny wchodzących w jego skład akcji, ale też dywidendy i prawa poboru. Datą bazową indeksu jest 30 sierpnia 2007, a pierwszą wartością – 1000 punktów. NCIndex obejmuje wszystkie spółki notowane na rynku NewConnect.

Czas na największe spółki na rynku NewConnect. Okazuje się, że przedsiębiorstwem o największej kapitalizacji jest obecnie:

Columbus Energy

Columbus Energy to spółka z sektora energii odnawialnej. Założono ją w 2014 roku, a jej siedziba mieści się w Krakowie. Zajmuje się dostarczaniem kompleksowych usług z zakresu instalacji OZE. Wykorzystuje ona instalacje fotowoltaiczne montowane na dachach domów, sprzedawane w formie abonamentów. Od 2016 notowana jest na rynku NewConnect.

Aktualnie spółka jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Jej usługi przeznaczone są głównie dla klientów indywidualnych, posiada jednak także ofertę dla firm i rolników (farmy fotowoltaiczne). Aktualnie Columbus Energy posiada już ponad 17 tysięcy klientów. Obecnie kapitalizacja spółki wynosi 1,8 miliarda złotych.

Creepy Jar

Creepy Jar to niezależny producent gier, specjalizujący się w produkcji gier z gatunku survival simulation. Produkcje studia kierowane są na komputery PC oraz konsole PS4 i Xbox One. Core Team zespołu tworzą byli członkowie warszawskiego studia Techland, w którym pełnili role nadzorcze w obszarze procesów produkcyjnych.

Wieloletnie doświadczenie i doskonała znajomość branży poparte współpracą z najlepszymi specjalistami z rynku pozwoliły im współtworzyć jedne z najbardziej rozpoznawalnych w produkcji światowej gier: Dying Light, Dying Light: The Following, Dead Island, Dead Island: Riptide, Call of Juarez: The Cartel, Mad Riders, Nail’d, GTI Racing, Xpand Rally Xtreme.

W 2015 roku zespół podjął decyzję o utworzeniu własnego studia produkcyjnego. Do teamu dołączyli wówczas kolejni specjaliści z branży, w tym byli pracownicy warszawskiego Techlandu i Flying Wild Hog i innych, którzy współtworzyli: Shadow Warrior, Shadow Warrior 2, Hard Reset, Juju, The Witcher 2, Silent Hill: Downpour, Bulletstorm, Sniper Ghost Warrior 2, Dogfight 1942.

W 2019 odbyła się premiera pełnej wersji pierwszego autorskiego projektu GREEN HELL. Obecnie Creepy Jar wciąż ulepsza swoją pierwszą grę, jednocześnie pracując nad drugim projektem. Od 2018 roku spółka Creepy Jar jest notowana na rynku NewConnect. Aktualnie jej kapitalizacja wynosi 800 milionów złotych.

JR Holding

JR Holding ASI działa jako Alternatywna Spółka Inwestycyjna. Spółka w 2006 roku rozpoczęła działalność na rynku nieruchomości komercyjnych, następnie w listopadzie 2012 zadebiutowała na rynku NewConnect. W 2019 w ramach nowej strategii JR Holding zrezygnował z inwestycji w nieruchomości i skoncentrował się na działalności inwestycyjnej oraz zaangażowaniu w nowe projekty inwestycyjne z obszaru odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych i biotechnologii.

Działalność JR Holding ma charakter spółki holdingowej, której rolą jest przede wszystkim sprawowanie nadzoru nad spółkami zależnymi, a jej działanie ma na celu porządkowanie funkcjonowania spółki. Jest to z korzyścią dla spółek oraz zwiększa przejrzystość przepływu informacji finansowych oraz organizacyjnych pomiędzy nimi. Aktualnie kapitalizacja JR Holding wynosi 505 milionów złotych.

Scope Fluidics

Scope Fluidics jest inkubatorem start-upów technologicznych. Zapewnia ramy prawne, finansowe, infrastrukturalne oraz krytyczne zasoby know-how po to, by projekty mogły przeobrazić się w firmy typu startup. Koncentruje swoją uwagę na diagnostyce i ochronie zdrowia.

Firma Scope Fluidics powstała w 2010 roku w Instytucie Chemii Fizycznej z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Pracuje w ścisłej współpracy ze środowiskiem akademickim, łącząc punkt widzenia medycyny i przemysłu, co tworzy rozwiązania, które można efektywnie przełożyć na produkcję i które odpowiadają na faktyczne potrzeby w ochronie zdrowia.

Od 2017 roku Scope Fluidics jest spółką notowaną na rynku NewConnect. Aktualnie jej kapitalizacja wynosi 390 milionów złotych.

The Farm 51

The Farm 51 to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją gier komputerowych, założone w 2005 roku przez byłych pracowników studia People Can Fly. Od tamtej pory firma The Farm 51 rozrosła się – dziś zatrudnia ponad 100 osób. Od 2012 roku jest spółką notowaną na rynku NewConnect.

The Farm 51 ma za sobą wiele projektów – studio tworzyło bądź współpracowało przy ponad 10 grach i aplikacjach VR. Jego najnowsze projekty to militarny shooter World War 3, wciągający Get Even czy Chernobyl VR Project. Aktualnie kapitalizacja The Farm 51 wynosi 340 milionów złotych.

Boruta-Zachem

Boruta-Zachem to polskie przedsiębiorstwo produkcyjne, działające w branży chemicznej, z siedzibą w Bydgoszczy. Działalność spółki obejmuje produkcję barwników, pigmentów, rozjaśniaczy oraz innych środków chemicznych. Spółka prowadzi także prace badawcze, dotyczące produktów kosmetycznych na bazie biosurfaktantów. Aktualnie kapitalizacja Boruta-Zachem wynosi 340 milionów złotych.

Bloober Team

Bloober Team to polski, niezależny producent gier komputerowych z siedzibą w Krakowie. Spółka skupia się na tworzeniu mrocznych thrillerów i horrorów, skierowanych do wymagającego odbiorcy. Produkty firmy dostępne są na całym świecie w cyfrowej dystrybucji. Spółka została założona w 2008 roku, a w czerwcu 3 lata później zadebiutowała na rynku NewConnect.

16 lutego 2016 roku miała miejsce premiera najpopularniejszej gry studia – horroru Layers of Fear. To produkcja, w której wcielamy się w obłąkanego malarza, starającego się dokończyć pracę nad dziełem swojego życia. Rozgrywka opiera się na przemierzaniu kolejnych lokacji domu, który zmienia się pod wpływem wizji artysty. Tytuł zyskał bardzo przychylne recenzje krytyków i do dziś uznaje się go za jedną z najstraszniejszych gier z gatunku horror w historii.

Aktualnie kapitalizacja Bloober Team wynosi 320 milionów złotych.

Gremi Media

Gremi Media jest grupą medialną koncentrującą się na tematyce: biznes – finanse – prawo. Spółka prowadzi działalność wydawniczo-reklamową w obszarach mediów drukowanych oraz internetowych. Jest właścicielem dzienników: Rzeczpospolita oraz Parkiet Gazeta Giełdy i Inwestorów, miesięcznika Uważam Rze Historia, jak również powiązanych z nimi serwisów internetowych oraz marek.

Działalność spółki obejmuje także usług dodatkowe, w tym działalność konferencyjną i szkoleniową, usługi Public Relations, jak również usługi prawnicze. W listopadzie 2017 roku Gremi Media zadebiutowało na NewConnect. Aktualnie kapitalizacja spółki wynosi 290 milionów złotych.

Movie Games

Movie Games jest polską spółką gamingową założoną w 2016 roku. Obecnie spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad ponad dziesięcioma produkcjami. Zespoły developerskie działają w biurach w województwach mazowieckim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, małopolskim i na Śląsku.

Od początku istnienia Movie Games głównym celem jest tworzenie zróżnicowanych tytułów dostosowanych do potrzeb globalnego rynku. W myśl tej idei konsekwentnie powiększa zespoły wewnętrzne, aby spełniać swoje założenia i realizować nawet dziesięć produkcji rocznie. Aktualnie kapitalizacja Movie Games wynosi 290 milionów złotych.

Forever Entertainment

Forever Entertainment zajmuje się produkcją gier oraz innego rodzaju multimedialnej rozrywki na różne platformy sprzętowe. Spółka została założona w 2010 roku, a jej siedziba mieści się w Warszawie. Rok później zadebiutowała na rynku NewConnect. Produkty spółki przeznaczone są na rynek globalny, ze szczególnym uwzględnieniem Japonii oraz Chin.

Dodatkowo spółka zajmuje się pozyskiwaniem licencji na gry i aplikacje innych producentów oraz ich kolportowanie poprzez kanały dystrybucyjne spółki. Wysoka jakość portowania gier oraz skuteczność pracy jako wydawca jest regularnie potwierdzana przez partnerów i niezależnych recenzentów. Dzięki temu spółka stale buduje swoją konkurencyjność i umacnia pozycję na dynamicznie rosnącym rynku gier wideo.

Aktualnie kapitalizacja Forever Entertainment wynosi 240 milionów złotych.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również