Dzień Inwestora Indywidualnego

Na tych stanowiskach zarobisz najwięcej…

Udostępnij

najlepiej płatne zawodyMarzeniem każdego młodego człowieka wchodzącego na rynek pracy jest znalezienie zajęcia, które da mu nie tylko satysfakcję, ale także odpowiednie wynagrodzenie. Nie da się jednak ukryć, że pracujemy głównie dla pieniędzy. Takie są fakty. Część pasjonatów powie, że praca musi także dawać przyjemność i należy się z tym oczywiście zgodzić. Niestety możliwość robienia tego co się naprawdę lubi i zapewnia “godne” środki do życia, to przywilej dla stosunkowo niewielkiej części społeczeństwa. Jakie były najlepiej płatne zawody w Polsce w 2020 roku, w którym pandemia koronawirusa znacząco zmieniła rynek pracy? Jak obecnie najlepiej pokierować swoją karierą zawodową i jakie stanowiska są dziś najbardziej pożądane? Top 10 zostanie przedstawione poniżej.

Miejsce 10 – Inżynier ds. jakości

Główne zadania inżyniera ds. jakości to:

 • Wdrażanie systemów jakości
 • Opracowanie, wdrażanie, przygotowanie systemów do certyfikacji, zgodnie z wymaganiami norm
 • Inicjowanie działań z zakresu analizy i oceny ryzyka
 • Odpowiedzialność za wdrożenie i nadzorowanie systemu ISO.

Średnie wynagrodzenie wynosi 7300 złotych miesięcznie.

Miejsce 9 – Radca prawny

Główne zadania radcy prawnego to:

 • Wykonywanie przed sądami i innymi organami czynności wymagających uprawnień radcowskich lub adwokackich
 • Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów prawnych występujących w przedsiębiorstwie
 • Kontrola zgodności umów i dokumentów z aktualnymi przepisami prawnymi
 • Udział w negocjowaniu warunków umów

Średnie wynagrodzenie radcy prawnego wynosi 7700 złotych miesięcznie.

Miejsce 8 – HR business partner

Główne zadania osoby pracującej na tym stanowisku to:

 • Projektowanie i wdrażanie procesów oraz rozwiązania dotyczące zarządzania ludźmi
 • Wspomaganie realizacji strategicznych celów organizacji
 • Analiza trendów i wskaźników we współpracy z grupą HR w celu opracowania rozwiązań i programów
 • Dostosowanie do wymagań prawnych związanych z bieżącym zarządzaniem pracownikami, zmniejszanie ryzyka prawnego i zapewnienie zgodności z przepisami
 • Opracowanie warunków umów dotyczących nowych pracowników, awansów i transferów

To stanowisko wyższego szczebla, które pojawia się wyłącznie w dużych firmach. Średnie wynagrodzenie wynosi 8300 złotych miesięcznie.

Miejsce 7 – Analityk finansowy

Główne zadania analityka finansowego to:

 • Sporządzanie analiz i raportów finansowych
 • Analiza ryzyka ekonomicznego przedsięwzięć
 • Tworzenie prognoz ekonomicznych i ich weryfikacja
 • Tworzenie arkuszy analitycznych
 • Sporządzanie terminowych raportów z dokonanych analiz
 • Udział w przygotowywaniu długo- i krótkoterminowych strategii finansowych
 • Ocena od strony finansowej projektów inwestycyjnych

Średnie wynagrodzenie analityka finansowego wynosi 8600 złotych miesięcznie.

Miejsce 6 – Specjalista ds. bezpieczeństwa IT

Główne zadania specjalisty ds. bezpieczeństwa IT to:

 • Projektowanie systemów bezpieczeństwa
 • Wykonywanie i nadzór zabezpieczeń i systemów bezpieczeństwa
 • Stały monitoring aplikacji systemowych
 • Wykonywanie kopii bezpieczeństwa
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa systemu
 • Udział w audytach i kontrolach bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • Identyfikacja przyczyn oraz przeciwdziałanie skutkom incydentów w środowisku sieciowym

To stanowisko, które często jest niewidoczne, ale bardzo ważne, szczególnie w firmach posiadających rozległe struktury. Średnie wynagrodzenie wynosi 8700 złotych miesięcznie.

Miejsce 5 – Key account manager

Główne zadania osoby pracującej na stanowisku nazywanym inaczej opiekunem kluczowego klienta to:

 • Tworzenie i realizowanie strategii sprzedaży i obsługi kluczowych klientów firmy
 • Opieka nad klientami korporacyjnymi
 • Prowadzenie negocjacji z kontrahentami
 • Tworzenie nowych rynków zbytu w zakresie kluczowych klientów
 • Przygotowywanie umów i koordynacja ich realizacji

Średnie wynagrodzenie wynosi 9100 złotych miesięcznie.

Miejsce 4 – Kontroler finansowy

Główne zadania kontrolera finansowego to:

 • Kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji finansowej firmy
 • Kontrola wydatków i dochodów
 • Prowadzenie analizy rentowności inwestycji i przedsięwzięć oraz przeprowadzenie analiz możliwości ich sfinansowania
 • Nadzór nad polityką kredytową i podatkową firmy
 • Nadzór nad prawidłowością księgowań
 • Nadzór nad realizacją budżetu
 • Odpowiedzialność za wdrażanie planów finansowych
 • Przygotowywanie sprawozdań dla dyrektora finansowego i zarządu oraz prezentacja spraw wymagających jego decyzji

Średnie wynagrodzenie kontrolera finansowego wynosi 9700 złotych miesięcznie.

Miejsce 3 – IT project manager

Główne zadania osoby pracującej na tym stanowisku to:

 • Wsparcie zespołu IT i wyznaczanie kierunku działania
 • Ocena wydajności zespołu IT
 • Przypisywanie zadań, delegowanie odpowiedzialności
 • Zarządzanie procesem dostarczenia projektu i całym cyklem jego życia
 • Raportowanie i prezentacja postępu projektu, przygotowanie i dostarczanie sprawozdań

Średnie wynagrodzenie wynosi 11 400 złotych miesięcznie.

Miejsce 2 – Programista Java

Główne zadania programisty Java to:

 • Tworzenie kodów źródłowych programów w języku Java
 • Programowanie i testowanie systemów informatycznych
 • Współpraca z analitykami i projektantami systemów informatycznych oraz członkami zespołów wdrażających oprogramowanie
 • Poszukiwanie rozwiązań optymalizujących oprogramowanie
 • Uzupełnianie dokumentacji technicznej systemu związanej z rozwijanym oprogramowaniem

Aktualnie mamy do czynienia z gigantycznym zapotrzebowaniem na tego typu specjalistów, co oczywiście przekłada się na atrakcyjne warunki zatrudnienia. Średnie wynagrodzenie programisty Java wynosi 11 900 złotych miesięcznie.

Miejsce 1, najlepiej płatny zawód w Polsce w 2020 – Architekt/projektant systemów IT

Główne zadania architekta lub projektanta systemów IT to:

 • Tworzenie modeli systemów spełniających wymagania klienta i zalecenia projektowe
 • Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji projektów informatycznych
 • Opracowywanie i analiza projektów informatycznych z uwzględnieniem wymagań jakościowych
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej na podstawie zatwierdzonej strategii
 • Dobór odpowiednich technik i narzędzi projektowych

Znamy więc już najlepiej płatny zawód w Polsce. Wymaga on jednak dużej wiedzy i ogromnego doświadczenia. Architektami systemów mogą zostać wyłącznie najlepsi programiści. Wyjątkowe umiejętności w pełni odzwierciedla średnie wynagrodzenie na tym stanowisku. Wynosi ono imponujące 13 000 złotych miesięcznie.

Najlepiej płatne zawody w Polsce w 2020 – podsumowanie

Teraz już wiesz w jakich zawodach w Polsce zarabiało się najwięcej w 2020 roku. Na pierwszy rzut oka widać, że dominuje sektor IT, co nie powinno nikogo dziwić. Duże znaczenie ma także branża finansowa. Co więcej, większość z tych prac można wykonywać zdalnie, co oznacza, że nie powinny one być mniej cenione w przyszłości, a zmiana ludzkich nawyków wywołana takimi sytuacjami, jak choćby pandemia COVID-19 także nie jest im straszna. Nic więc nie zapowiada, aby zapotrzebowanie na te zawody miało ulec zmniejszeniu w następnych dekadach.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również