Najczęstsze choroby zawodowe w Polsce – niechlubny ranking

956

Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny dotyczących zatrudnienia, polski pracownik przepracował w ubiegłym roku średnio 1740 godzin. Jak nietrudno sobie wyobrazić, czas pracy może wpływać na zdrowie pracowników. W każdym zawodzie pracownicy stykają się bowiem z czynnikami wpływającymi negatywnie na ich samopoczucie.

Niestety, nie jest żadną tajemnicą, że w efekcie pracownicy zapadają na wiele rodzajów chorób zawodowych. Za chorobę zawodową uznaje się schorzenie spowodowane działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, które występują w środowisku pracy. Jej przyczyną może być także sposób wykonywania pracy.

Dane wykazują, że w ostatnich latach na choroby zawodowe w Polsce zapadało około 2100 osób roczne. Choć na szczęście liczba ta wciąż powoli maleje, to jednak jeszcze nie możemy mówić o stałym trendzie. Co więcej, schorzenia te wciąż stanowią poważne zagrożenie i mogą trwale utrudnić zarówno wykonywanie pracy, jak i codzienne funkcjonowanie Polaków. Które choroby zawodowe diagnozowane są w naszym kraju najczęściej? Ten niechlubny ranking zostanie przedstawiony poniżej:

Miejsce 5 – ubytek słuchu

Na znaczny ubytek słuchu narażone są osoby pracujące w hałasie oraz te, które mają Kobieta cierpiąca na ubytek słuchu styczność jednorazowo z silnym hałasem, takim jak wybuch. Po pięciu latach pracy w miejscu, w którym pracownik przebywa w hałasie na poziomie 100 decybeli, ryzyko utraty słuchu wynosi 12%. Po dziesięciu latach pracy znacznie wzrasta – sięga niemal 30%. Organizm człowieka wystawiony na działanie hałasu reaguje tak, jak na duży stres:

 • Podnosi się ciśnienie krwi
 • Napinają się mięśnie
 • Rośnie poziom adrenaliny we krwi
 • Zwalnia pracę układ trawienny

To wszystko niestety nie pozostaje bez wpływu na jakość życia i stan zdrowia. Stopień ubytku słuchu określa się, wyznaczając poziom najcichszego dźwięku, który pacjent jest w stanie zarejestrować, oraz określając średnią wyznaczonego poziomu progowego kolejno dla częstotliwości: 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz i 4000 Hz.

Kto jest narażony?

Z problemem ubytku słuchu w ostatnich latach zmaga się około 6,2% przypadków pacjentów ze zdiagnozowanymi chorobami zawodowymi. Na tego rodzaju schorzenie narażone są przede wszystkim osoby pracujące w ciągłym i długotrwałym hałasie, w tym pracownicy lotnisk, hal produkcyjnych, sektora zbrojeniowego czy budowlanego.

Miejsce 4 – choroby obwodowego układu nerwowego

Kto jest narażony?

Uszkodzenie nerwów obwodowych – czyli grupa chorób zwanych także neuropatiami – jest Informatyk cierpiący na zespół cieśni nadgarstka najczęstszą przyczyną zaburzeń czucia. Narażone na nie są osoby, które podczas pracy wykonują powtarzające się drobne ruchy, choćby korzystają z myszki komputerowej. Mikrourazy powstające podczas wykonywania codziennych obowiązków przez pracowników biurowych prowadzą do zapalenia ścięgien prostowników nadgarstka i palców lub zespołu cieśni nadgarstka.

Neuropatie dotyczą jednak nie tylko pracowników biurowych i pisarzy, ale również budowlańców oraz montażystów. Pracownicy budownictwa, tacy jak posadzkarze cierpią z kolei na zapalenie kaletki stawu kolanowego, a przy ciężkich pracach fizycznych często dochodzi natomiast do uszkodzenia większych stawów, w tym stawów barkowych czy łokciowych. Zmiany są zwykle nieodwracalne lub wymagają leczenia operacyjnego.

Dotkliwe skutki

Jak wszystkie schorzenia związane z układem nerwowym, choroby te są szczególnie dotkliwe, ponieważ wpływają na zdolność poruszania określonymi partiami ciała, powodując przy tym długotrwały, uciążliwy ból bądź dyskomfort. Pacjenci cierpiący na choroby obwodowego układu nerwowego zazwyczaj skarżą się na drętwienie, mrowienie, może również występować u nich parzące lub piekące przebieganie prądu pojawiające się samoistnie bądź pod wpływem ruchu. Do najczęstszych przewlekłych chorób obwodowego układu nerwowego zalicza się:

 • Zespół kanału de Guyon
 • Zespół rowka nerwu łokciowego
 • Zespół cieśni nadgarstka
 • Neuropatię nerwu strzałkowego

Choroby obwodowe układu nerwowego dotykają około 8,6% wszystkich pacjentów ze zdiagnozowanymi chorobami zawodowymi.

Miejsce 3 – uszkodzenie głosu

Kto jest narażony?

Na przewlekłe choroby narządu głosu narażeni są oczywiście przede wszystkim nauczyciele. To właśnie ich dotyczy aż 90% przypadków tego schorzenia. Wśród przyczyn dysfonii Kobieta cierpiąca na uszkodzenie głosu zawodowej, czyli zaburzeń głosu o podłożu zawodowym, wymienia się:

 • Przedłużony czas pracy głosem
 • Pracę w hałasie
 • Nieodpowiednie warunki akustyczne sal wykładowych
 • Brak aparatury nagłaśniającej
 • Warunki klimatyczne pomieszczeń (suche, przegrzane, zapylone pomieszczenia)
 • Częste infekcje dróg oddechowych

Niezwykle ważnymi czynnikami ryzyka są także:

 • Nieprawidłowa emisja głosu
 • Palenie papierosów
 • Picie mocnej kawy i herbaty (napoje te wysuszają śluzówkę)
 • Wady w budowie krtani i/lub podniebienia
 • Przewlekłe schorzenia gardła, zatok i krtani
 • Alergie
 • Zaburzenia hormonalne
 • Refluks przełykowo-żołądkowy

Wykaz schorzeń narządu głosu

Poza tym często zmęczenie głosowe traktowane jest jako ostre zapalenie krtani, przez co nie jest odpowiednio leczone. Opracowany przez Radę Ministrów wykaz chorób zawodowych jako schorzenia związane z narządami głosu określa:

 • Guzki głosowe twarde
 • Wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych
 • Niedowłady strun głosowych

Przewlekłe choroby narządu głosu dotyczą około 9,5% przypadków pacjentów ze zdiagnozowanymi chorobami zawodowymi.

Miejsce 2 – choroby zakaźne i pasożytnicze

Do szerokiej grupy chorób zakaźnych i pasożytniczych zaliczyć można wszystkie schorzenia, których przyczyną są mikroorganizmy bądź pasożyty atakujące ludzki organizm. Zazwyczaj pojawiają się one w następstwie kontaktu z czynnikami biologicznymi w środowisku pracy. Do głównych zakaźnych chorób zawodowych należą borelioza i wirusowe zapalenie wątroby.

Borelioza

Borelioza to choroba leśników, rolników i weterynarzy – czyli branż, w których średnio Kleszcz przenoszący boreliozę pracuje się najwięcej. Co więcej, to właśnie pracownicy tych branż są bezpośrednio narażeni na kontakt z kleszczami, czyli nosicielami boreliozy. Pierwsze objawy pojawiają się od 1 do 3 tygodni po ukąszeniu, a jej rozwój może doprowadzić nawet do zapalenia opon mózgowych lub zapalenia mięśnia sercowego.

Wirusowe zapalenie wątroby

Wirusowe zapalenie wątroby, głównie typu B lub C, najczęściej dotyka natomiast Kobieta cierpiąca na wirusowe zapalenie wątroby pracowników służby zdrowia, czyli lekarzy oraz pielęgniarki. Objawy charakterystyczne dla tego schorzenia to przede wszystkim:

 • Żółtaczka
 • Gorączka
 • Powiększenie wątroby
 • Ogólne osłabienie organizmu

Dotkliwe powikłania

Obie te choroby są trudne do wyleczenia i niestety nierzadko prowadzą do ciężkich powikłań. W następstwie boreliozy może rozwinąć się zespół poboreliozowy, charakteryzujący się osłabieniem, chronicznym zmęczeniem i bólami stawów. W przypadku wirusowego zapalenia wątroby może natomiast dojść do przejścia ostrego zakażenia w przewlekłe. Następstwem tego jest uszkodzenie tkanek wątroby i jej gorsza praca. Czasem u chorych dochodzi do stłuszczenia wątroby, marskości, a nawet rozwoju nowotworu tego narządu.

Dolegliwości związane z chorobami zakaźnymi i pasożytniczymi dotykają aż około 27% wszystkich pacjentów ze zdiagnozowanymi chorobami zawodowymi.

Najczęściej występująca choroba zawodowa – pylica płuc

Pylica płuc to przewlekła choroba układu oddechowego, której przyczyną jest długotrwała Grafika przedstawiająca płuca chore na pylicę ekspozycja na szkodliwe dla zdrowia pyły. Średni czas rozwoju pylicy płuc to około 15 lat, ale w przypadku znacznego zapylenia miejsca pracy może rozwinąć się już po 5 latach pracy. Charakteryzuje się przede wszystkim tym, że cząsteczki różnorodnych pyłów są magazynowane w organach bezpośrednio związanych z układem oddechowym, przez co miąższ płucny ulega zwłóknieniu i dochodzi do rozlanego bądź guzowatego rozrosty tkanki włóknistej. W efekcie płuca zaczynają tracić swoją elastyczność, stają się „sztywne” i nieustannie narasta w nich depozyt pyłów.

Dotkliwe skutki

Rozwój pylicy może z czasem prowadzić do przewlekłego zapalenia oskrzeli, rozedmy płuc, a w konsekwencji – serca płucnego oraz niewydolności krążeniowo-oddechowej.

Rodzaje pylic

W zależności od zmian, jakie zachodzą w organizmie, schorzenia tego rodzaju dzieli się na pylice kolagenowe i pylice niekolagenowe.

Pylice kolagenowe

Pylice kolagenowe wywoływane są przez pył o działaniu zwłókniającym, czyli choćby azbest. Prowadzą one do trwałego uszkodzenia bądź zniszczenia pęcherzyków płucnych.

Pylice niekolagenowe

Pylice niekolagenowe są natomiast wywołane przez pył o słabym działaniu zwłókniającym, taki jak tlenek cynku. W efekcie nie powodują zmian w strukturze pęcherzyków płucnych.

Objawy

Podstawowymi objawami pylicy płucnej są:

 • Duszności wysiłkowe
 • Długotrwały kaszel
 • Odpluwanie wydzieliny śluzowej bądź śluzowo-ropnej
 • Problemy z oddychaniem
 • Przewlekła gorączka

Kto jest narażony?

Na tę chorobę cierpią najczęściej osoby, których praca wiąże się ze stałą ekspozycją na groźne dla zdrowia pyły, czyli:

 • Górnicy i pracownicy kamieniołomów
 • Osoby zatrudnione w branży budowlanej
 • Osoby zatrudnione przemyśle pirotechnicznym, hutniczym i elektrycznym
 • Stolarze
 • Rolnicy
 • Osoby pracujące z ptactwem

Pylica płuc dotyka aż około 28,5% wszystkich pacjentów ze zdiagnozowanymi chorobami zawodowymi.

Choroby zawodowe – warto wiedzieć

Należy zdawać sobie sprawę, że choroby zawodowe mogą ujawnić się nawet kilka miesięcy po zakończeniu pracy w miejscu, w którym człowiek był narażony na szkodliwe czynniki. Dlatego też na zgłoszenie wymienionych w wykazie chorób zawodowych pacjenci mają rok i w tym czasie mogą ubiegać się o odszkodowanie z tytułu doznanych uszczerbków na zdrowiu.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments