Najbiedniejsze miasta w Polsce. Gdzie żyje się najskromniej?

0
Krajobraz biednego, opuszczonego miasta

Nikogo nie trzeba przekonywać, że Polska to kraj z piękną historią, długoletnimi tradycjami, lecz niestety także z ogromnymi dysproporcjami, które zwłaszcza w społeczeństwie mocno zarysowały się po transformacji ustrojowej. Moment przemian był szansą na rozkręcenie swojego biznesu i zebranie całkiem sporego majątku. Możliwości i szanse nie okazały się jednak dla wszystkich równe.

W efekcie, choć mieszkańcy najbogatszych miast, takich jak Warszawa, Wrocław czy Gdańsk mogą narzekać na wysokie czynsze mieszkań, czy koszty życia, to generują oni dochody, o jakich mieszkańcy miast znajdujących się na drugim biegunie rankingu mogą tylko pomarzyć. Jakie są najbiedniejsze miasta w Polsce? Top 5 tego niechlubnego zestawienia miejscowości, których mieszkańcy nie mogą pochwalić się przepychem czy luksusem, zostanie zaprezentowane poniżej:

Miejsce 5 – Kalety

Kalety to miasto zlokalizowane w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. Zamieszkuje je zaledwie około 8600 osób. Co ciekawe, niemiecka nazwa tej miejscowości to “Stahlhammer”, czyli “młot stalowy, stalownia”. Ma to związek z przemysłowym charakterem miejscowości. Polska nazwa pochodzi natomiast od często spotykanego nazwiska na Śląsku. Co ciekawe, historia hutnictwa i górnictwa na Górnym Śląsku wywodzi się właśnie z jednej z dzielnic Kalet. Żelazo wytapiano tutaj w kuźnicach, czyli manufakturach hutniczych.

Średni miesięczny dochód na mieszkańca w mieście Kalety wyniósł w ubiegłym roku zaledwie 2119,61 PLN.

Miejsce 4 – Hrubieszów

Hrubieszów to miasto położone w południowo-wschodniej Polsce, w województwie lubelskim, siedziba powiatu hrubieszowskiego. Co więcej, to najdalej wysunięte na wschód miasto Polski, znajduje się ono zaledwie 18 kilometrów od przejścia granicznego z Ukrainą w Zosinie (5 kilometrów w linii prostej przez rzekę Bug). Zamieszkuje je około 17 500 osób. Okolice Hrubieszowa leżą w obrębie dawnych Grodów Czerwieńskich. Hrubieszów leży na historycznej Rusi Czerwonej, pierwotnie stanowił część ziemi bełskiej, w XIV wieku został przyłączony do ziemi chełmskiej.

W czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Hrubieszów był zapleczem rolniczego regionu dysponującego najlepszym w Polsce kompleksem gleb pszenno-buraczanych (hrubieszowskie czarnoziemy). Funkcjonowały tu zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, w tym jedyna w kraju fabryka lnu “Hakon”. Zmiana ustroju polityczno-gospodarczego postawiła w niekorzystnej sytuacji rolnictwo, a w szczególności oparte na PGR-ach rolnictwo hrubieszowskie. Odbiło się to na kondycji zakładów funkcjonujących w mieście, które po kolei ogłaszały upadłość. Mimo że w tym samym czasie powstawały niczym grzyby po deszczu firmy prywatne (w mieście zarejestrowanych jest blisko 1800 podmiotów gospodarczych), nie zdołały one wypełnić luki gospodarczej, zwłaszcza w kontekście bezrobocia i obsługi rolnictwa. Warto dodać, że pod Hrubieszowem znajdują się bogate złoża węgla kamiennego, lecz nie są one zagospodarowane.

Średni miesięczny dochód na mieszkańca w Hrubieszowie wyniósł w ubiegłym roku tylko 2110,85 PLN.

Miejsce 3 – Orzesze

Orzesze to miasto położone w południowej Polsce, w województwie śląskim, w powiecie mikołowskim. Zamieszkuje je około 20 700 osób. Pierwszą hutę na terenie gminy zbudowano w 1719 roku. W rejestrach z końca XIX wieku wymienia się w Orzeszu łącznie 4 huty. W 1838 roku Franciszek Winkler wybudował hutę żelaza, którą przerobiono na fabrykę szkła. W XIX wieku w Orzeszu, Jaśkowicach i Zawadzie działało równocześnie kilkanaście kopalń, które później połączono tworząc kopalnię “Fryderyk-Orzesze”. Do dziś zachowały się niektóre zabudowania oraz hałdy i zapadliska. Współcześnie w Orzeszu działa tylko huta szkła, złoża kopalne wyczerpały się w latach międzywojennych.

Średni miesięczny dochód na mieszkańca w Orzeszu wyniósł w ubiegłym roku zaledwie 2090,58 PLN.

Miejsce 2 – Pabianice

Pabianice to miasto zlokalizowane w województwie łódzkim, siedziba powiatu pabianickiego. Pabianice są trzecim co do wielkości miastem w swoim województwie, zamieszkuje je około 64 tysiące osób. Patronem miasta jest św. Maksymilian Maria Kolbe. Pod koniec XVI wieku Pabianice były miastem duchownym kapituły katedralnej krakowskiej w powiecie szadkowskim województwa sieradzkiego. Przejście z gospodarki centralnie planowanej do gospodarki wolnorynkowej spowodowało, że wiele zakładów przemysłowych w Pabianicach podupadło, a liczne przedsiębiorstwa zlikwidowano.

Średni miesięczny dochód na mieszkańca w Orzeszu wyniósł w ubiegłym roku tylko 2062,52 PLN.

Miejsce 1 – Najbiedniejsze miasto w Polsce – Luboń

Luboń to miasto położone w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, nad rzeką Wartą, w jej Poznańskim Przełomie. Luboń zaliczany jest do aglomeracji poznańskiej. Od północy miasto przylega bezpośrednio do Poznania, a od południa graniczy z Wielkopolskim Parkiem Narodowym. Luboń zamieszkuje około 32 tysiące osób. Charakter gospodarczy Lubonia wynika z jego położenia w aglomeracji poznańskiej – z jednej strony znaczna część ludności dojeżdża do pracy i szkół ponadgimnazjalnych w Poznaniu, z drugiej zaś Luboń stanowi tradycyjny ośrodek wytwórczo-usługowy. Obecnie działa tu przemysł chemiczny (Luvena) oraz budowlany.

Średni miesięczny dochód na mieszkańca w najbiedniejszym mieście w Polsce – Luboniu wyniósł w ubiegłym roku zaledwie 1987,31 PLN. Jest to więc jedyne miasto w Polsce, gdzie ten średni miesięczny dochód wyniósł mniej niż 2 tysiące złotych.

Ciekawostka – najbiedniejsze miasto w Polsce pod względem mediany zarobków

Główny Urząd Statystyczny publikuje co roku także inne zestawienie. Nie dotyczy ono średniego dochodu na mieszkańca, lecz mediany zarobków mieszkańców danej miejscowości. W tym przypadku pozycja lidera tego niechlubnego rankingu należy do miasta Mikstat. Znajduje się ono w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrzeszowskim. Zamieszkuje je zaledwie niecałe 1900 osób.

O ile średni miesięczny dochód na mieszkańca w mieście Mikstat nie wypada najgorzej – wynosi ona 2860 złotych, to mediana zarobków wygląda już znacznie gorzej. Przyjmuje ona wartość zaledwie 1631,92 PLN miesięcznie.

Dochody w najbiedniejszych miastach w Polsce vs dochody w Warszawie

Porównanie tych wartości z najbogatszym miastem w Polsce, czyli oczywiście Warszawą, może wprost szokować. W stolicy naszego kraju średni miesięczny dochód na mieszkańca wynosi aż około 4500 złotych. Mediana wynosi natomiast 4033 PLN miesięcznie.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments