Nadchodzą zmiany w podatkach – SLIM VAT 3

Udostępnij

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podczas wtorkowego posiedzenia przyjęła projekt noweli o podatku od towarów i usług. Chodzi o pakiet SLIM VAT 3. Zmiany mają wejść w życie już od 1 kwietnia, o ile projekt szybko przejdzie przez Sejm i Senat.

SLIM VAT 3 – co to jest? biała lista podatników VAT

SLIM VAT 3 to kolejny pakiet rozwiązań mający na celu ułatwienie w rozliczaniu podatku od towarów i usług.

Nowe przepisy między innymi mają pozwolić na zmniejszenie formalności przedsiębiorstw w obrocie międzynarodowym oraz na poprawę ich płynności finansowej. Szczegóły zostaną omówione poniżej.

Zmniejszenie formalności w obrocie międzynarodowym

W pierwszej kolejności, dzięki temu pakietowi nie będzie już formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu.

W efekcie, polskie firmy nie będą ponosiły negatywnych konsekwencji, jeśli kontrahent doręczy im fakturę z opóźnieniem.

Poprawa płynności finansowej firm

Zaproponowano również zwiększenie limitu wartości sprzedaży, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika. Liczony wraz z kwotą podatku wzrośnie on z 1,2 miliona euro do 2 milionów euro.

Przewidziano też rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków, które zgromadzone są na rachunku VAT, na kolejne podatki oraz opłaty – w tym na podatek od sprzedaży detalicznej. podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek cukrowy, podatek od produkcji okrętowej, opłatę “od małpek” oraz podatek tonażowy.

Ponadto, metoda kasowa, czyli sytuacja, gdy VAT rozliczany jest dopiero w okresie, w którym nastąpiła płatność od klienta, stanie się bardziej dostępna, czyli więcej podatników będzie mogło składać deklaracje za okresy kwartalne.

Mniejsza liczba korekt i przyjazne rozliczanie VAT

Zwiększy się także – z obecnych 500 złotych do 10 tysięcy PLN – kwota pozwalająca na uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%. Dzięki temu rozwiązaniu nastąpi odciążenie działów księgowych firm oraz zmniejszenie liczby korekt wykazywanych w deklaracji VAT. jak korzystać z wykazu podatników VAT

Wprowadzona zostanie również możliwość rezygnacji z dokonania korekty jeżeli różnica między proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2 punktów procentowych. Co istotne, zlikwidowany zostanie przy tym obowiązek uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu proporcji do odliczenia podatku naliczonego. Zamiast tego wprowadzony będzie wymóg zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji.

Uregulowana zostanie też kwestia przekazywania środków między rachunkami VAT w grupie. Oznacza to, że wprowadzona zostanie możliwość przekazywania środków z rachunku VAT członka grupy na rachunek VAT przedstawiciela tej grupy.

Doprecyzowane zostaną także zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej.

Prostsze fakturowanie i mniej obowiązków

Rząd zakłada również uproszczenie związanych z raportowaniem rozliczeń dotyczących fakturowania. Dotyczy to między innymi dostosowania warunków wystawienia faktury do e-paragonu.

Projekt nowych przepisów zakłada także, iż przedsiębiorca będzie mógł łatwiej prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Chodzi tu o możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych.

Co istotne, wprowadzony zostanie przy tym nowy system dystrybucji paragonów elektronicznych.

Efektywniejsze zarządzanie wydatkami budżetu państwa

Projekt zakłada też wprowadzenie do polskiego systemu prawnego przeglądu wydatków. Będzie to instrument służący priorytetyzacji wydatków publicznych w oparciu o analizę i ocenę skuteczności interwencji i polityk lub efektywności wydatków (kosztów), ponoszonych na nie. Dzięki temu, możliwa będzie analiza efektywności wydatkowania środków publicznych.

Zliberalizowane mają również zostać warunki szybszego zwrotu VAT dla podatników bezgotówkowych (zwrot VAT – 15 dni). Ponadto zlikwidowana zostanie opłata za wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS).

Sankcje VAT wymuszone przez TSUE Flaga Unii Europejskiej

Co więcej, wprowadzony ma zostać również system miarkowania sankcji VAT, nakazujący brać pod uwagę sytuację ekonomiczną podatnika. Oznacza to, że organy podatkowe, podczas ustalania sankcji VAT, będą uwzględniały konkretne okoliczności danej sprawy, a sankcje będą miały charakter zindywidualizowany.

Powyższa zmiana została wymuszona przez wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 kwietnia 2021 roku.

SLIM VAT 3 – od kiedy?

Jak już zostało wspomniane zmiany wprowadzane przez pakiet SLIM VAT 3, według planów Ministerstwa Finansów, mają wejść w życie już od 1 kwietnia. Aby tak się stało, projekt ten musi stosunkowo szybko zostać zatwierdzony przez Sejm i Senat.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również