Na czym polega odrzucenie spadku?

0
Na czym polega odrzucenie spadku

Otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy, wtedy też rozpoczyna się dziedziczenie (następstwo prawne po osobie zmarłej o charakterze sukcesji uniwersalnej). Nie każdy jednak wie, że spadkobierca spadku wcale przyjmować nie musi. Odrzucenie spadku jest szczególnie przydatne w sytuacji, w której spadkodawca obciążony był długami. Na czym ta procedura polega? Co o odrzuceniu spadku warto wiedzieć? Odpowiadamy poniżej.

Odrzucenie spadku — podstawowe informacje

Odrzucenie spadku to czynność prawna, która została uregulowana poprzez zapisy kodeksu cywilnego. Po otwarciu spadku spadkobierca może złożyć oświadczenia o jego przyjęciu lub odrzuceniu, nie jest to jednak konieczne. Co istotne, brak owego oświadczenia jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to przyjęcie spadku zarówno w części majątku i dóbr zmarłego, jak i jego długów. Aby odrzucenie spadku było ważne, spadkobierca powinien złożyć oświadczenie o odrzuceniu praw przed sądem lub notariuszem.

Aby o odrzuceniu spadku, a także o okolicznościach i szczególnych sytuacjach związanych z odrzuceniem spadku (np. o odrzuceniu spadku przez małoletniego) dowiedzieć się więcej kliknij tutaj: https://adwokatspiewak.pl/aspekty-odrzucenia-spadku/.

Odrzucenie spadku — terminy

Tak jak wspomnieliśmy już wcześniej — po otwarciu możliwe jest złożenie oświadczenia dotyczącego odrzucenia spadku — spadkobierca ma na tę czynność 6 miesięcy, a termin ten w znacznej większości przypadków nie podlega przedłużeniu. Rozszerzenie tego okresu czasu ma miejsce jedynie w wyjątkowych sytuacjach — np. gdy spadkobierca pod wpływem błędu lub groźby złożył wadliwe oświadczenie. Co więcej, termin na odrzucenie spadku może zacząć się w innym momencie w zależności od tego, kim jest spadkobierca i na jakiej podstawie odbywa się dziedziczenie. W przypadku spadkobiercy ustawowego termin ten biegnie od dnia otwarcia spadku, gdy jednak spadkobiercą jest osoba wymieniona w testamencie, okres na złożenie oświadczenia rozpoczyna się z dniem ogłoszenia testamentu.

Odrzucenie a zrzeczenie

Warto również wiedzieć, że pojęcia odrzucenia spadku i zrzeczenia się spadku nie są ze sobą tożsame. Zrzec się dziedziczenia możemy jeszcze za życia spadkodawcy. W takim przypadku niezbędna jest umowa zrzeczenia sporządzona przez notariusza pomiędzy spadkodawcą a spadkobiercą. Osoba taka traktowana jest tak, jakby nie dożyła otwarcia spadku i jej udział przypada pozostałym spadkobiercom.

Jak odrzucić spadek?

Aby złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku, należy udać się do sądu rejonowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania lub pobytu, lub do wybranego notariusza. Oświadczenie o odrzucenie spadku powinno zawierać: imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania; tytuł powołania do spadku oraz treść złożonego oświadczenia. Co ważne — spadkobierca może złożyć oświadczenie zarówno ustnie, jak i na piśmie. Procedura odrzucenia spadku przed sądem jest bardziej czasochłonna, ale za to nieco tańsza. Jeżeli spadkobierca odrzuci spadek, wówczas traktuje się go, jakby nie dożył spadku, a w jego miejsce wstępują jego następcy prawni, którzy w ciągu 6 miesięcy od dowiedzenia się o tytule powołania mogą złożyć oświadczenia spadkowe.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments