mPay zawarł umowę z Dark Pool One oraz Rafałem Zaorskim

Udostępnij

mPayZarząd spółki mPay S.A. poinformował, że Spółka zawarła w dniu 18 listopada 2021r. (a w dniu 22 listopada 2021r. otrzymała podpisany przez drugą Stronę egzemplarz) umowę o wspólne przedsięwzięcie gospodarcze ze spółką Dark Pool One S.A. oraz Panem Rafałem Zaorskim stanowiącą, że:

  1. mPay, Dark Pool One oraz Pan Rafał Zaorski zobowiązują się do podjęcia prac nad projektem wprowadzenia Stablecoin oraz zakładki – portfela walut krypto – do usług świadczonych przez mPay S.A. w ramach aplikacji mPay;
  2. Celem Projektu jest umożliwienie użytkownikom aplikacji mPay zakupienia Stablecoin, ich transferu na konta i portfele niezależne od aplikacji mPay oraz możliwość płatności za bilety i inne opłaty w jakich pośrednictwo płatności oferuje aplikacja mPay;
  3. Intencją Stron jest rozszerzenie w przyszłości Projektu o możliwość przechowywania w aplikacji mPay kryptowalut innych niż Stablecoin, zakupionych przez użytkowników;
  4. Spółka zobowiązuje się do aktywnego działania w zakresie wdrożenia Projektu w aplikacji mPay, w szczególności poprzez współpracę z inwestorami;

Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym otrzymania zgody Rady Nadzorczej mPay, którą spółka ma zamiar uzyskać w ciągu 14 dni od podpisania Umowy.

Postanowienia Umowy wdrażane będą w życie w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Zarząd mPay zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych mPay notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Najnowsze

Zobacz również