Uwaga! – możesz dostać wysoki rachunek za prąd

Udostępnij

W połowie lipca rząd przyjął projekt, dzięki któremu będzie większy limit zużycia energii elektrycznej dla gospodarstw domowych z zamrożoną ceną na poziomie 2022 roku.

W przypadku większości gospodarstw domowych, limit ten zostanie podniesiony z 2000 do 3000 kilowatogodzin. Dla rodzin z osobą niepełnosprawną, dla rolników oraz dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny limity te będą jeszcze wyższe.

Nie zmienia to faktu, że nasze rachunki za prąd w tym roku i tak najprawdopodobniej będą wyższe – jako, że stawka VAT stosowana do energii elektrycznej i cieplnej w tym roku powróciła do poziomu 23%. Przywrócona została także stawka akcyzy w wysokości 5 złotych za megawatogodzinę. Wzrosły również opłaty dystrybucyjne.

Ile więc zapłacimy w 2023 roku za prąd – zarówno w przypadku, w którym nie przekroczymy limitu zużycia z zamrożoną ceną, jak i w scenariuszu, w którym go przekroczymy? U którego dostawcy energia elektryczna okazuje się najtańsza?

Przekonamy się poniżej. Zacznijmy jednak od przypomnienia, na czym polega zamrożenie ceny prądu do określonego limitu:

Limity zużycia prądu z zamrożoną ceną ceny prądu

Ceny energii elektrycznej w tym roku zostały zamrożone na poziomie z 2022 roku do określonych limitów.

Dla standardowych gospodarstw domowych limit wynosił 2000 kilowatogodzin rocznie, dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami – 2600 kilowatogodzin rocznie, a dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników – 3000 kilowatogodzin rocznie.

W połowie lipca rząd przyjął jednak przepisy, których celem jest ograniczenie cen prądu dla odbiorców. Przepisy zakładają, że obecny limit dla gospodarstw domowych, do którego obowiązują zamrożone ceny energii, wzrośnie. O ile?

Zgodnie z przyjętymi wczoraj przez rząd rozwiązaniami, limit zużycia energii elektrycznej wzrośnie w tym roku

 • Do 3000 kilowatogodzin dla gospodarstw domowych
 • Do 3600 kilowatogodzin dla rodzin z osobą niepełnosprawną
 • Do 4000 kilowatogodzin dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Maksymalna cena netto dla gospodarstw domowych za 1 MWh

Ponadto, warto pamiętać, że ochrona cenowa gospodarstw domowych nie kończy się po przekroczeniu limitu zużycia, ponieważ jeśli zostaną one przekroczone, to obowiązuje maksymalna cena na poziomie 693 złotych netto za 1 megawatogodzinę.

Rząd zachęca do zmniejszenia zużycia prądu

Co więcej, rząd zachęca także do oszczędności energii. Wiąże się to z dodatkowymi benefitami. Wystarczy, że w okresie od 1 października 2022 roku do 31 grudnia 2023 zmniejszymy zużycie prądu o co najmniej 10%.

Wówczas otrzymamy dodatkowy upust o wartości 10% całego rachunku za energię elektryczną, który zostanie rozliczony w 2024 roku.

Ile dziś płacimy za 1 kWh energii elektrycznej? Klasy energetyczne, dom i pieniądze

W Polsce mamy pięciu sprzedawców i operatorów energii elektrycznej:

 • Enea
 • Energa Obrót
 • PGE Obrót
 • E.ON
 • TAURON

Jak już zostało wspomniane, ceny energii elektrycznej zostały w tym roku zamrożone przez rząd na poziomach z 2022 roku w przypadku rocznego zużycia prądu do 3000 kilowatogodzin (lub więcej dla rodzin z osobą niepełnosprawną, dla rolników oraz dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny).

Stawki brutto za 1 kWh prądu zamrożone na poziomie z 2022 r.

W praktyce, oto ile dziś wynoszą ceny brutto 1 kilowatogodziny energii elektrycznej zamrożone na poziomie z 2022 roku (do wspomnianego limitu) w najpopularniejszej w Polsce taryfie G11 u poszczególnych dostawców prądu:

 • E.ON – 70 groszy
 • Enea – 74 grosze
 • TAURON – 75 groszy
 • PGE Obrót – 80 groszy
 • Energa Obrót – 82 grosze

Stawki brutto za 1 kWh prądu po przekroczeniu rocznego limitu zużycia

Ile natomiast ceny brutto 1 kilowatogodziny prądu wzrosną po przekroczeniu przez nasze gospodarstwo domowe rocznego limitu zużycia? Okazuje się, że pomimo narzucenia przez rząd ceny maksymalnej na poziomie 0.693 PLN netto za 1 kilowatogodzinę, wzrost jest dotkliwy, co widzimy poniżej:

 • E.ON – 1.16 PLN
 • Enea – 1.21 PLN
 • TAURON – 1.21 PLN
 • PGE Obrót – 1.31 PLN
 • Energa Obrót – 1.32 PLN

Opłaty stałe na fakturze za prąd finansowanie faktur

Niestety, samo zużycie prądu nie stanowi jedynej opłaty, która znajduje się na naszym rachunku za prąd.

Opłata abonamentowa

Pierwszą z nich jest stała miesięczna opłata abonamentowa, skalkulowana na podstawie kosztów uzasadnionych ponoszonych w związku z odczytywaniem liczników i ich kontrolą. Jej średnia stawka na terenie Polski dla poszczególnych dostawców w przypadku najpopularniejszej taryfy G11 wynosi:

 • E.ON – 3.39 PLN
 • Enea – 4.72 PLN
 • PGE Obrót – 5.54 PLN
 • TAURON – 5.61 PLN
 • Energa Obrót – 5.61 PLN

Opłata sieciowa

Drugim stałym miesięcznym kosztem jest opłata sieciowa. Dotyczy ona opłat związanych z kosztami funkcjonowania, a także utrzymania w należytym stanie sieci elektroenergetycznej, za pomocą której dostarczany jest prąd do odbiorców końcowych.

Wysokość opłaty sieciowej uzależniona jest od rodzaju przyłącza – jedno lub trójfazowego i od ustalonego okresu rozliczeniowego. Z tego powodu jej wysokości u danego dostawcy mogą się wyraźnie różnić.

Poniżej podajemy wartości dla każdego z dostawców w wariancie przyłącza jednofazowego, w przypadku jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego:

 • PGE Obrót – 6.77 PLN
 • Enea – 8.92 PLN
 • Energa Obrót – 9.45 PLN
 • TAURON – 9.72 PLN
 • E.ON – 13.33 PLN

Opłata przejściowa

Kolejne stałe opłaty miesięczne wynoszą tyle samo dla każdego dostawcy. Pierwsza z nich to opłata przejściowa. Stanowi rekompensatę dla elektrowni za wcześniejsze rozwiązania kontraktów terminowych.

Jej maksymalna miesięczna wysokość wynosi 41 groszy – może być nawet nieco niższa, w zależności od rocznego zużycia.

Opłata mocowa najtańszy prąd

Kolejnym stałym miesięcznym kosztem jest opłata mocowa. Jej głównym celem jest zapewnienie stałych dostaw energii elektrycznej i tym samym bezpieczeństwa energetycznego.

Pieniądze uzyskane dzięki opłacie mocowej mają posłużyć unowocześnieniu elektrowni i zbudowaniu nowych. Opłata ma być też swoistym “wynagrodzeniem” elektrowni za utrzymywanie dyspozycyjności. Chodzi o utrzymywanie elastycznych rezerw, które zostałyby uruchomione w razie problemów z energią elektryczną.

Wartość nowej opłaty dla gospodarstw domowych jest naliczana co miesiąc, a jej wysokość – identyczna u każdego dostawcy – zależy od rocznego zużycia energii elektrycznej:

 • Roczne zużycie poniżej 500 kilowatogodzin – 2.93 PLN brutto
 • Roczne zużycie od 500 do 1200 kilowatogodzin – 7.94 PLN brutto
 • Roczne zużycie od 1200 do 2800 kilowatogodzin – 11.73 PLN brutto
 • Roczne zużycie powyżej 2800 kilowatogodzin – 16.42 PLN brutto

Opłata handlowa

Co istotne, w grę wchodzi również jeszcze opłata handlowa, zwana także opłatą manipulacyjną. Co istotne, opłata ta zawsze pojawia się w przypadku dostawcy E.ON, gdyż nie ma on cennika zatwierdzanego przez Urząd Regulacji Energetyki.

Wynosi ona – w przypadku jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego – aż 31.34 PLN miesięcznie. Opłata handlowa – oczywiście w innej wysokości – może pojawić się również w przypadku innych dostawców energii, jeśli skorzystaliśmy u nich z ofert specjalnych lub cenników promocyjnych.

Opłata kogeneracyjna

We wszystkich rachunkach za prąd występuje również opłata kogeneracyjna. Wiąże się ona z kosztami wsparcia wysokosprawnej kogeneracji. Jej wysokość w 2023 roku wynosi 4.96 PLN za 1 megawatogodzinę – u każdego dostawcy jest identyczna, gdyż ustala ją Urząd Regulacji Energetyki.

Ile finalnie zapłacimy za prąd w zależności od zużycia?

Roczny rachunek przy zużyciu 2000 kWh

Ile zatem finalnie wyniesie nasz rachunek za prąd? Zacznijmy od analizy scenariusza, w którym nasze roczne zużycie prądu wyniesie tyle, ile według prognoz rządu powinno wynieść średnie roczne zużycie energii elektrycznej gospodarstwa domowego w Polsce – czyli 2000 kilowatogodzin.

W takim przypadku na prąd wydamy w tym roku łącznie, w zależności od dostawcy:

 • Enea – 1753 PLN
 • TAURON – 1794 PLN
 • PGE Obrót – 1857 PLN
 • Energa Obrót – 1930 PLN
 • E.ON – 2086 PLN

Ostatecznie, przy rocznym zużyciu prądu w takiej standardowej wysokości, za energię elektryczną zapłacimy w tym roku średnio o około 400 złotych więcej niż w roku ubiegłym.

Roczny rachunek przy zużyciu 4000 kWh Rosnące ceny prądu

Co natomiast, gdy zużyjemy dwukrotnie więcej prądu, czyli przekroczymy roczny limit zużycia po zamrożonych cenach? W takim przypadku nasz roczny rachunek za prąd niestety znacząco wzrośnie, aż do wartości przedstawionych poniżej:

 • Enea – 3757 PLN
 • TAURON – 3807 PLN
 • E.ON – 4000 PLN
 • PGE Obrót – 4021 PLN
 • Energa Obrót – 4124 PLN

Jak zatem widzimy, gdybyśmy w tym roku zużyli dwa razy więcej energii elektrycznej, niż wynosi przeciętne roczne zużycie gospodarstwa domowego w Polsce – i zarazem przekroczyli roczny limit zużycia po zamrożonych cenach – nasz rachunek za prąd w przypadku czterech z pięciu dostawców energii byłby wyższy nawet o ponad 100%.

W najbliższych miesiącach warto więc kontrolować zużycie prądu, a nawet starać się oszczędzać energię elektryczną, ponieważ jeśli nawet zużyjemy tyle samo prądu co w zeszłym roku i nie przekroczymy limitu zużycia po zamrożonych cenach, to i tak z całą pewnością finalnie wydamy na energię elektryczną więcej niż rok temu.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również