Motywowanie pracowników – nowe trendy i skuteczne techniki

568

Motywowanie pracowników to temat coraz częściej pojawiający się w wielu firmach. Kluczem do sukcesu i stworzenia prężnie rozwijającego się biznesu z wykwalifikowanymi oraz – co bardzo ważne – zadowolonymi pracownikami jest właśnie istniejący w przedsiębiorstwie system motywacji. Okazuje się to tak istotne, ponieważ powodzenie biznesu w dużej mierze zależy od zaangażowania zatrudnionych w nim osób w powierzone im obowiązki.

W efekcie pracodawcy od lat próbują tworzyć i wprowadzać systemy motywujące pracowników do pracy. Czasami robią to samodzielnie wewnątrz przedsiębiorstwa, a czasami zlecają to zadanie zewnętrznej firmie doradczej. Jednak cel jest jeden – stworzyć coś, dzięki czemu pracownicy będą chcieli pracować z maksymalną wydajnością. Jak są więc skuteczne, sprawdzone techniki motywowania pracowników? A jakie natomiast mamy najnowsze trendy w tej dziedzinie? Przekonamy się poniżej:

Skuteczne techniki motywowania pracowników

Motywacja to gotowość do podjęcia określonego działania i proces psychologiczny, który nadaje naszemu zachowaniu cel i kierunek. Motywacja to siła, która aktywuje energię, aby osiągnąć założony rezultat. Motywacja do pracy objawia się więc tym, że pracownicy są zaangażowani i dbają o sukces firmy, a co za tym idzie – pracują wydajnie. Jakie są więc skuteczne techniki motywacji pracowników?

Nagrody

Dobrze znanym ze swojej skuteczności i powszechnie stosowanym już od dekad sposobem Szef motywujący pracowników metodą "marchewki" motywowania pracowników jest oczywiście ich nagradzanie. Badacze z Wydziału Ekonomii University of Warwick wykazali, że motywowanie pracowników metodą “marchewki” daje lepsze efekty niż stosowanie “kija”.

Nagrody mogą przybrać zarówno formy materialne, jak i finansowe. Mowa tutaj więc o uznaniowych premiach miesięczne i kwartalne, ale i o premiach za zakończoną sukcesem realizację projektu. Jako nagrody dla pracowników mogą także służyć vouchery oraz bony na zakupy czy rozrywkę lub nawet dodatkowy dzień wolny od pracy. Co ważne, nagradzanie pracownika umacnia również jego więź z firmą, który czując się doceniony i usatysfakcjonowany, nie będzie szukał innego pracodawcy.

Poczucie wspólnoty

Skuteczną metodą motywowania podwładnych może być także angażowanie pracowników już w początkową fazę definiowania celów. Takie działanie buduje podwaliny pod pozytywną motywację, z której będą czerpać obie strony – zarówno menedżer, jak i pracownicy. Pracownik dostrzega tutaj swoją rolę w biznesie, znaczenie jego umiejętności oraz doświadczenia. Zwiększa się również jego poczucie przydatności, współwłasności celu, co z kolei przekłada się na wzrost odpowiedzialności za osiągnięte rezultaty. Poprzez wkład własny poniekąd nabywa on udział w przedsięwzięciu. Wynika to z faktu, iż ludzie chętniej umacniają to, co sami tworzą. Co więcej, w razie konieczności pracownicy wtedy będą sobie pomagać, wzajemnie motywować, ponieważ wspólnie stali się – przynajmniej do czasu osiągnięcia celu – istotnymi elementami tej układanki.

Mało tego, łańcuch wynikających z tego faktu korzyści nie kończy się na tym ogniwie. W dalszej kolejności rodzi się poczucie spełnienia, zwłaszcza jeśli udaje się sprawnie zniwelować pojawiające się przeszkody. Współwłasność celu wpływa na morale zespołu, a poprzez zachęcanie do podejmowania coraz trudniejszych zadań, cały zespół podnosi swoje kwalifikacje.

Pozytywny feedback

Naturalną cechą każdego człowieka jest pragnienie bycia docenionym. Nie powinno więc nikogo dziwić, że pracownicy łakną uznania za swoje osiągnięcia na polu zawodowy. Chcą, aby ich wkład w osiągnięcia zespołu, a także wyniki indywidualne były zauważone. Nawet jeśli z natury są introwertyczni, pracują w cieniu, nie mają potrzeby błyszczeć na tle grupy, to jednak ich wysiłek przyczynia się do utrzymania wyniku całości na odpowiednim poziomie, co zasługuje na dostrzeżenie.

Uznaniem wkładu pracownika może być choćby podziękowanie przy okazji podsumowań minionego okresu lub cyklicznych spotkań zespołu. Osiągnięcia osobiste same w sobie są motywujące, jednak poziom motywacji wzrasta i utrzymuje się znacznie dłużej, jeśli przełożony je zauważa i docenia ich wartość. Ponieważ każdy człowiek, nawet najbardziej silna, znająca swoją wartość osobowość, utwierdza się co do prawdziwości własnej opinii, dopiero gdy jego otoczenie wysyła mu podobną informację zwrotną, uznanie w oczach przełożonego jest czymś absolutnie bezcennym dla ambitnego pracownika. Nadaje ono znaczenie jego egzystencji w przedsiębiorstwie – dla pracownika z zaburzonym poczuciem własnej wartości, pozytywny feedback ze strony przełożonego wyraźnie podnosi jego samoocenę, co jest jeszcze silniejszym motywatorem.

Wieloletnie badania prowadzone na zespołach pracowników jednoznacznie wskazują pozytywny feedback za czynnik najbardziej motywujący do osiągania coraz wyższych wyników. Jednocześnie docenienie wskazywane jest jako najbardziej deficytowe zjawisko, niezależnie od branży oraz rejonu świata.

Podnoszenie poprzeczki

Kolejną, dość często pomijaną, ale naprawdę skuteczną techniką motywowania pracowników, jest podnoszenie poprzeczki. Warto zauważyć, iż przełożony pokazuje w ten sposób pracownikowi, że wierzy w jego umiejętności, może oczekiwać najlepszych rezultatów, ponieważ jest ambitny i solidny, co pracodawca szczerze docenia. Wzmacnia tym samym samoocenę podwładnego, buduje jego wewnętrzną siłę. Poprzez przyjęcie wobec niego pozytywnej, proaktywnej postawy oraz skupieniu się na jego mocnych stronach, uwypukla te cechy jego osobowości, które być może nie były nawet dostrzegane przez samego pracownika.

Warto przy tym także umożliwiać pracownikowi nabywanie nowych umiejętności. Dzięki nim nie tylko będzie czuł się usatysfakcjonowany, ale z czasem będzie mógł także zostać delegowany do nowych zadań – dotyczących tych kompetencji, które nabył. Tak właśnie w praktyce wygląda podnoszenie poprzeczki.

W nabywaniu nowych umiejętności przez pracowników oraz rozwijaniu ich mocnych stron pomogą rozmaite szkolenia. Czasami nie jest nawet konieczne wychodzenie z firmy, aby takie szkolenie przejść. Można wykupić dostęp do webinaru, dzięki któremu wystarczy tylko laptop i Internet.

Przyjazne środowisko pracy

W przyjaznym miejscu po prostu pracuje się lepiej. Z tego powodu warto zadbać o pomieszczenie, w którym pracownicy będą mieli możliwość odpoczynku, zebrania myśli, czy spokojnej rozmowy. Należy pamiętać także o zapewnieniu im dostępu do kuchni wyposażonej w urządzenie do podgrzewania jedzenia, lodówkę oraz napoje takie, jak woda, kawa i herbata. Jeśli pracownik dzięki temu poczuje, że pracodawca o niego dba i zna jego potrzeby, wówczas zyska świadomość, że jest ważny dla przedsiębiorstwa i w efekcie ma większą chęć do wykonywania codziennych i nowych zadań.

Kolejną ciekawą opcją jest także zaoferowanie pracownikom przekąsek w formie owoców czy zdrowych batonów. W niezależnej międzynarodowej ankiecie ponad 57% pracowników stwierdziło, że dzięki jedzeniowym benefitom poczuli się nagrodzeni i docenieni. Natomiast aż 38% skłoniłoby to do stwierdzenia, że ich pracodawca jest najlepszym możliwym.

Nowe trendy motywowania pracowników

Gry integracyjne

W dobie pandemii koronawirusa większość firm została zmuszona do przejścia na pracę zdalną. Z tego powodu, ogromnie na znaczeniu wśród sposobów motywowania pracowników, zyskały gry integracyjne. Sprawiają one, że pracownicy mogą poczuć się częścią zespołu, co więcej, tego typu gry pozwalają na odstresowanie się, a także rozwijają umiejętności współpracy. W efekcie pracownicy stają się bardziej zmotywowani do pracy, rośnie ich poczucie wspólnoty i z wypiekami wyczekują zorganizowania kolejnej sesji gier integracyjnych.

Grywalizacja

Idea grywalizacji znana jest od wielu lat, lecz dopiero ostatnio zaczęła mocno zyskiwać na Lider motywujący swój zespół pracowników popularności, jeśli chodzi o motywowanie pracowników. Grywalizacja to połączenie elementów znanych z gier – takich jak zdobywanie punktów doświadczenia przekładanych na kolejne etapy i nagrody – z codzienną pracą. W ten sposób pracownik ma stałą kontrolę nad swoim poziomem i wie, ile jeszcze musi zrobić, aby zdobyć kolejną nagrodę lub osiągnąć kolejny poziom. System zbiera informacje o tym, nad czym dana osoba powinna bardziej popracować, a w czym osiąga doskonałe wyniki. Dokładna informacja o tym, ile wysiłku trzeba włożyć, aby zdobyć nagrodę, pozwala pracownikom zyskać dodatkową motywację.

Co więcej, jest to również okazja do otrzymywania wartościowego feedbacku na temat ich wydajności bez konieczności bezpośredniego kontaktowania się z przełożonym, co z kolei oszczędza czas obu stron i pozwala lepiej skupić się na obowiązkach.

Work-life integration

Work-life integration oznacza koniec rozdziału pomiędzy pracą i czasem wolnym. W praktyce więc ważne jest to, by robić to co się lubi, podwładny osiąga najwyższą wydajność, gdy jego praca stanowi pasję oraz integralną część życia prywatnego. Rolą pracodawcy jest więc tutaj zapewnienie takich warunków, atmosfery i klimatu, które sprawiają, że praca będzie dla podwładnych przyjemnością, pozwalają na samorealizację i integrację celów prywatnych z zawodowymi. Część pracodawców nawet zapewnia pracownikom w ramach benefitów możliwość rozwijania zainteresowań, niekoniecznie związanych z codziennymi obowiązkami danej osoby.

Następnym z aspektów work-life integration jest atmosfera panująca w miejscu pracy. Budowanie pozytywnego i koleżeńskiego klimatu stało się obecnie kluczem do zatrzymania najlepszych pracowników. W tym celu pracodawcy stawiają na coraz bardziej niebanalną integrację pracowniczą, warsztaty i szkolenia rozwijające kompetencje miękkie czy nawet zatrudnianie tak zwanych mood managerów, którzy są odpowiedzialni za utrzymanie pracowników w dobrym nastroju, dla przykładu poprzez organizowanie – w ramach przełamania rutyny – nietypowych rozrywek i atrakcji dla członków zespołu.

Activity-Based Working

W ramach pracy biurowej, w ostatnich latach ogromnie na znaczeniu zaczął zyskiwać Activity-Based Working. Polega on na zmianie miejsca ze standardowego biura z krzesłami i biurkami na bardziej przyjazne, gdzie każdy może samemu wybrać miejsce pracy. Biuro Activity-Based Working ma mniej biurek niż pracowników. Wiąże się to z przemeblowaniem przestrzeni, ale nie oznacza to, że jest mniej stanowisk pracy.

W tym przypadku to, co motywuje pracownika, to dostosowanie biura do indywidualnych potrzeb. Warto, żeby oprócz standardowych mebli pojawiły się fotele lub pufy, czy stojące miejsca pracy. Przydadzą się także otwarte przestrzenie, jak i zamknięte budki telefoniczne, w których każdy będzie mógł przeprowadzić rozmowę w ciszy. Jeśli w biurze jest kawiarnia lub inne miejsce, gdzie można coś zjeść, dobrze jest tam także postawić kilka stołów i foteli i stworzyć strefę chilloutu, żeby można było rozłożyć się z laptopem. Oczywiście Activity-Based Working generuje także pewne wyzwania, jak chociażby brak osobistych stanowisk pracy. Jednak w ostateczności pozwala na zaoszczędzenie powierzchni biurowej. Przestrzeń wydaje się przestronniejsza, bez ścisku, przy jednoczesnej zwiększonej motywacji pracowników.

Podsumowanie

Odpowiednie motywowanie pracowników to bardzo ważny element funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Zadbanie o niego pozwala zwiększyć wydajność całej firmy, a co za tym idzie umożliwia generowanie większych zysków. Co więcej, rozwój employer brandingu sprawia, że na rynku pojawiają się coraz to nowsze rozwiązania, które pomagają motywować pracowników, a trendy w tej dziedzinie zmieniają się z każdym rokiem. Z całą pewnością więc każdy pracodawca powinien poświęcić sporo uwagi na aspekt motywowania swoich pracowników.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments