Ministerstwo szykuje zmiany w umowach zlecenia i o dzieło

Udostępnij

Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło rozpoczęcie prac nad istotnymi zmianami dotyczącymi wyliczania stażu pracy dla pracowników na umowach zlecenia oraz osób samozatrudnionych. Celem tych działań jest wyeliminowanie dyskryminacji na rynku pracy i zapewnienie równych uprawnień niezależnie od formy zatrudnienia.

Zmiany dla pracowników na „śmieciówkach” i osób samozatrudnionych

Ministerstwo podjęło prace analityczne mające na celu wprowadzenie zmian prawnych, które umożliwią uwzględnienie okresów prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych przy ustalaniu stażu pracy. Dotychczasowa praktyka uniemożliwiała uwzględnienie tych form zatrudnienia, co prowadziło do nierówności w dostępie do pracowniczych uprawnień.

Równość w wymiarze urlopu

Staż pracy odgrywa kluczową rolę w wymiarze urlopu wypoczynkowego. Obecnie, dla pracowników zatrudnionych na umowe o pracę na pełny etat, minimalny wymiar urlopu to 20 dni. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, z biegiem lat stażu pracy pracownika, wydłuża się również przysługujący mu urlop. Przepracowanie co najmniej dziesięciu lat daje prawo do 26-dniowego wypoczynku. Jednak, aby sprawiedliwie uwzględnić staż pracy, konieczne jest także uwzględnienie okresów zatrudnienia na innych umowach, takich jak umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

Okres wypowiedzenia, a doświadczenie zawodowe

Kolejnym obszarem, który będzie objęty zmianami, jest okres wypowiedzenia. Obecnie długość tego okresu zależy od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy. Wprowadzenie zmian pozwoli na zaliczenie do stażu pracy lat spędzonych na umowach zlecenia czy prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dłuższy staż pracy będzie skutkował wydłużeniem okresu wypowiedzenia, co z kolei zwiększy bezpieczeństwo zatrudnienia pracowników.

Walka z dyskryminacją na rynku pracy

Ministerstwo podkreśla, że obecna praktyka wyklucza osoby zatrudnione na umowach zlecenia oraz samozatrudnione z wielu pracowniczych uprawnień. Brak uwzględnienia tych form zatrudnienia przy ustalaniu stażu pracy prowadzi do nierówności, utrudniając dostęp do pewnych uprawnień pracownikom na „śmieciówkach”. Resort pragnie zlikwidować tę dyskryminację, wprowadzając zmiany, które umożliwią uwzględnienie całego doświadczenia zawodowego pracownika.

Staż pracy a różnice w wymiarze urlopu i okresie wypowiedzenia

Zmiany w zakresie uwzględniania stażu pracy mają istotne znaczenie dla pracowników. W przypadku urlopu wypoczynkowego, pracownicy z dłuższym stażem będą mogli skorzystać z dłuższego okresu urlopowego. Dla wielu osób to istotne udogodnienie, umożliwiające pełniejsze korzystanie z czasu wolnego.

Natomiast w kontekście okresu wypowiedzenia, dłuższy staż pracy będzie skutkował dłuższym terminem wypowiedzenia umowy. To z kolei zwiększy bezpieczeństwo zatrudnienia i da pracownikom większą pewność na rynku pracy.

Planowane działania

Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej intensywnie pracuje nad wprowadzeniem zmian. Obecnie trwają prace analityczne mające na celu dokładne przygotowanie projektu ustawy. Resort pragnie skonsultować się z przedstawicielami społeczeństwa, w tym związkami zawodowymi i pracodawcami, aby zapewnić szerokie poparcie dla planowanych zmian.

Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej podejmuje kroki mające na celu zlikwidowanie nierówności na rynku pracy. Zmiany w zakresie uwzględniania stażu pracy dla pracowników na umowach zlecenia i samozatrudnionych mają przynieść równość w dostępie do pracowniczych uprawnień. Walka z dyskryminacją na rynku pracy to ważny krok w budowaniu sprawiedliwego i równego społeczeństwa. Resort pracuje nad projektem ustawy, a wdrożenie zmian ma przynieść realne korzyści dla pracowników na różnych umowach, eliminując dotychczasowe bariery w dostępie do uprawnień zawodowych.

Sara Piwowarczyk
Sara Piwowarczyk
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu prawa, finansów i zarządzania zdobyła na studiach licencjackich z zarządzania. Z pasją oddająca się zainteresowaniom kulturalnym i podróżniczym.

Najnowsze

Zobacz również