Migracja z ludności — z których krajów uciekają, a do których przyjeżdżają?

347
migracja

W 2019 roku aż 271,6 mln osób zdecydowało się na migrację do innego państwa. Niektórzy wyjeżdżają na stałe, kiedy inni migrują tylko na jakiś czas i w przyszłości zamierzają wrócić do kraju ojczystego. Czym dokładnie jest migracja międzynarodowa? Czy ludzie zawsze migrują z własnej woli i jakie są najczęstsze przyczyny wyjazdu z kraju na stałe?

Co to jest migracja międzynarodowa?

Migracja ludności oznacza proces, w którym ludność decyduje się na wyjazd do innego kraju, który nie jest krajem ojczystym. Migracja może być stała lub tymczasowa. W ostatnich latach coraz więcej osób decyduje się na wyjazd do innego państwa. W 2019 roku zostało odnotowanych aż 271,6 mln migracji międzynarodowych. Migracje możemy podzielić na:

 1. migracja Migracje wewnętrzne — odbywają się w obrębie danego kraju, kiedy jakaś osoba decyduje się opuścić miejsce zamieszkania i przenieść się do innego miasta lub województwa.
 2. Migracje zewnętrzne (międzynarodowe) — oznacza ruch globalny, czyli przemieszczanie się poza granice państwa ojczystego.

Z migracją międzynarodową związani są oczywiście migranci, czyli osoby, które decydują się opuścić swój ojczysty kraj. Należy pamiętać, że ludzie mają różne powody, dla których wyjeżdżają. Istnieją różne formy migracji międzynarodowej:

 • Emigracja — opuszczenie przez ludzi dotychczasowego kraju zamieszkania i przeniesienie się czasowo lub na stałe do innego państwa.
 • Imigracja — napływ do danego państwa ludzi na stałe lub czasowo zamieszkałych dotychczas w innym kraju. Celem tych osób jest osiedlenie się.
 • Reemigracja — powrót do ojczyzny osób, które kiedyś zdecydowały się na migrację.
 • Repatriacja — to dość szczególna forma migracji, ponieważ oznacza powrót do ojczyzny osób, które przymusowo przebywały poza granicami swojego państwa ojczystego. Tym terminem określa się także powrót do kraju osób, które w wyniku zmian granic państwowych przestały wchodzić w skład danego państwa.
 • Uchodźstwo — przymusową emigrację, której powodem są niesprzyjające warunki polityczne lub gospodarcze. W tym przypadku obywatele danego kraju mogą z niego uciekać z powodu wojny lub prześladowania.

migracja W wyniku ataku Rosji na Ukrainę wielu naszych wschodnich sąsiadów zdecydowało się uciekać z kraju i szukać schronienia. Właśnie w tym przypadku mamy do czynienia z uchodźstwem. Pierwszym wyborem migracyjnym Ukraińców jest Polska. Jakie mogą być inne powody migracji? Możemy wyróżnić między innymi powody ekonomiczne i pozaekonomiczne.

Jakie są przyczyny migracji?

Powody migracji mogą być różne i z roku na rok ewoluują. Specjaliści twierdzą, że przyczyną wielu migracji może być postępująca globalizacja i procesy integracyjne. Poza tym wpływ na decyzję danej osoby o stałym lub tymczasowym wyjeździe do innego kraju ma sytuacja geopolityczna w państwie, ponadnarodowość oraz tendencje demograficzne. Migracje ze względu na przyczyny dzielimy na:

 • migracja Migracje zarobkowe – powodem podjęcia decyzji o wyjeździe w tym przypadku jest chęć poszukiwania pracy lub zwiększenie poziomu dotychczas otrzymywanego wynagrodzenia. Osoby decydujące się na migrację mają nadzieję, że ich sytuacja poprawi się w nowym państwie.
 • Migracje społeczne – przyczyny tego rodzaju migracji są społeczne. Możemy w tym wypadku wyróżnić na przykład wyjazdy po zawarcie związku małżeńskiego z obcokrajowcem. Kobieta lub mężczyzna decydują się na przeniesienie do ojczystego kraju współmałżonka.
 • Migracje zdrowotne – celem migracji jest poprawa stanu zdrowia danej osoby. Może to być zagraniczny wyjazd do uzdrowiska lub w celu specjalistycznej operacji w innym państwie.
 • Migracje religijne – wyjazdy do najróżniejszych miejsc kultu religijnego. Zaliczają się do nich najróżniejsze pielgrzymki.

W niektórych przypadkach możemy spotkać się z migracją z konieczności. Ma to miejsce między innymi w przypadku wojny, kiedy obywatele danego kraju przemieszczają się, żeby chronić życie swoje lub bliskich. Możemy spotkać się też z migracjami ekonomicznymi, które spowodowane są brakiem lepszych perspektyw w kraju ojczystym. Ludzie wyjeżdżają, żeby poprawić swoją sytuację. Do jakich państw najwięcej osób decyduje się przenieść?

Z jakich państw najwięcej osób decyduje się na migrację?

Falę migracji niedawno przeżyła Polska, ponieważ do naszego kraju zdecydowało się uciec około 7,40 mln uchodźców z Ukrainy. Właśnie Polska jest państwem, które Ukraińcy wybierają najczęściej. Natomiast nawet przed wojną Europa była kontynentem, w którym najwięcej osób zdecydowało się na migrację. W tym przypadku około 11% populacji dokonuje migracji na tym kontynencie. Przemieszczanie się po Europie jest stosunkowo proste między innymi dlatego, że granice w Unii Europejskiej są otwarte dla obywateli państw członkowskich. Ponadto poszczególne kraje są naprawdę dobrze skomunikowane.

migracja Najwięcej osób wybiera, jako miejsce docelowe Niemcy. Szczególną popularnością cieszy się także Francja, Hiszpania i Włochy. Jeszcze nie tak dawno wiele osób przeniosło się także do Wielkiej Brytanii. Anglia cieszyła się sporą popularnością wśród Polaków, którzy szukali lepszych zarobków poza granicami naszego państwa.

Coraz więcej osób decyduje się na migrację międzynarodową z różnych powodów

Migracja ludności jest procesem, w którym ludzie decydują się na opuszczenie kraju ojczystego na stały lub tymczasowy pobyt w innym państwie. W 2019 roku zostało odnotowanych aż 271,6 mln migracji międzynarodowych. Możemy wyróżnić migracje wewnętrzne, które mają miejsce w obrębie kraju i migracje zewnętrzne, czyli poza granice państwa. Ludzie decydujący się na wyjazd mogą mieć różne powody.

Z migracją zarobkową mamy do czynienia, kiedy dana osoba opuszcza kraj w celu poprawienia swojej sytuacji ekonomicznej. Migracja społeczna to przykładowo wyjazd z państwa do kraju, w którym mieszka nasz partner lub partnerka. Możemy spotkać się też z migracją zdrowotną, której celem jest poprawa stanu zdrowia dzięki wizycie w innym państwie.

Osoby migrujące mogą być określane na różny sposób w zależności od tego, jaki jest cel wyjazdu. Emigranci to osoby, które opuściły swój kraj. Natomiast imigrantami określa się osoby, które przybyły do nowego państwa. Reemigracja to powrót do ojczyzny osób, które kiedyś zdecydowały się na migrację. O uchodźcach mówimy, kiedy mamy do czynienia z osobami, które opuszczają swój kraj w celu ochrony życia.

W niektórych przypadkach wyjazd z ojczyzny jest najlepszym rozwiązaniem, kiedy przykładowo w danym miejscu wybucha wojna. W wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę do Polski przybyło około 7,40 mln uchodźców. Nasz kraj w tym przypadku był państwem pierwszego wyboru dla uchodźców. W Europie naprawdę sporo osób decyduje się na migracje. Szczególną popularnością cieszą się Niemcy, Włochy, Francja, Hiszpania i Wielka Brytania.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments