Matura 2022 – dziś pierwszy dzień, język polski

251

Dziś, w środę 4 maja rozpoczęły się tegoroczne matury. Blisko 290 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia przystąpiło o godzinie 9:00 do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Egzamin z języka polskiego Egzamin maturalny

Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa 170 minut. Zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w pierwszym dniu matur rano przeprowadzony będzie egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, a o godzinie 14:00 – z języka łacińskiego i kultury antycznej.

Przecieki w mediach społecznościowych

W mediach społecznościowych znajdziemy już pierwsze informacje o treści arkusza maturalnego. Najwięcej emocji wzbudza temat wypracowania. Już od wczesnych godzin porannych maturzyści gorączkowo szukali w sieci informacji o możliwych przeciekach. W wyszukiwarkach wyjątkową popularność zdobyło kilka haseł.

Na hasło matura, wśród najczęściej wyszukiwanych w środę rano pojawiały się zapytania o dwie lektury: „Dziady” i „Pan Tadeusz”. W ostatnich godzinach przed egzaminem niezwykłym zainteresowaniem cieszyło się poszukiwanie informacji o motywie dworku szlacheckiego, motywie przemiany oraz odpowiedzi na pytanie: „czy cierpienie uszlachetnia”.

„Pan Tadeusz” oraz „Noce i dnie”

Z nieoficjalnych doniesień w mediach społecznościowych wynika, że tematy wypracowania w tegorocznym arkuszu maturalnym z języka polskiego dotyczą jednak motywu tradycji w „Panu Tadeuszu” oraz motywu relacji z drugim człowiekiem jako źródle szczęścia w „Nocach i Dniach”. Plotki o „Panu Tadeuszu” potwierdziły się więc częściowo. Hasło „tradycja” pojawiało się w wyszukiwarce Google o wiele rzadziej, ale zauważalny jest wzrost wyszukiwania tego hasła po godzinie 7:20. Utwór Marii Dąbrowskiej przed rozpoczęciem egzaminu był natomiast kompletnie poza sferą zainteresowania internautów, podobnie jak relacja z drugim człowiekiem w literaturze.

Cały arkusz egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym zostanie oficjalnie opublikowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną o godzinie 14:00.

Inne obowiązkowe egzaminy Egzamin maturalny

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego. Wszyscy maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym odbędzie się jutro o 9:00, a egzaminy z języków obcych nowożytnych – w piątek.

Zmiany w maturach 2022

W tym roku po raz pierwszy absolwenci czteroletniego technikum (z lat 2006–2022) oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia jako absolwenci gimnazjum (z 2022 roku), nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Egzaminy ustne nie dla każdego

Podobnie, jak w zeszłym roku i dwa lata temu, abiturienci z wcześniejszych roczników nie natomiast muszą przystępować do dwóch – obowiązkowych w latach ubiegłych – egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzane zostaną one wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Do kiedy potrwają matury i kiedy maturzyści poznają wyniki?

Tegoroczne matury potrwają do 23 maja. Sesja egzaminów ustnych rozpocznie się 18 maja i potrwa do 20 maja. Egzaminy ustne będą przeprowadzane według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. Abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn losowych lub zdrowotnych przystąpić do egzaminów w sesji majowej, będą mogli przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu. Jej termin wyznaczono na 1-15 czerwca. Biret i dyplom ukończenia studiów

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki 23 sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30% punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia. Prace maturzystów sprawdzą egzaminatorzy. Świadectwa maturalne zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 5 lipca 2022 roku. Tego samego dnia – 5 lipca, ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments