Loteria wizowa – amerykański sen na wyciągnięcie ręki

Udostępnij

Zielona karta do Stanów Zjednoczonych wciąż stanowi marzenie wielu Polaków. Daje ona prawo do stałego pobytu w USA i jest dość trudna do zdobycia. Jednak od wielu lat, interesującą szansą na otrzymanie dokumentu jest loteria wizowa. W pierwszej połowie maja ogłoszone zostały wyniki loterii na 2023 rok, zgłoszenia do kolejnej edycji będą natomiast przyjmowane od października.

Na czym polega loteria wizowa? Kto może wziąć w niej udział i w jaki sposób trzeba to zrobić? Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące loterii wizowej zostaną zaprezentowane poniżej:

Loteria wizowa – co to? Czym jest loteria wizowa

Loteria wizowa – z angielskiego Diversity Visa Program, w skrócie DV – to amerykański program imigracyjny umożliwiający uzyskanie prawa stałego pobytu w USA, potocznie nazywanej zieloną kartą.

Loteria jest organizowana corocznie przez Departament Stanu USA i skierowana dla obywateli państw, z których imigracja do Stanów Zjednoczonych w ciągu ostatnich pięciu lat nie przekroczyła 50 tysięcy osób. Pula wszystkich wiz wynosi 50 tysięcy, jednakże żaden kraj nie może przekroczyć 7% tej liczby, czyli 3500.

Przebieg loterii wizowej

Wszystkie kraje, które mają prawo do wzięcia udziału w loterii są przydzielone do jednego z sześciu regionów geograficznych: Europy, Afryki, Azji, Ameryki Południowej i Środkowej, Ameryki Północnej oraz Oceanii. Każde zgłoszenie jest przydzielane do właściwego regionu i nadawany jest mu numer.

Na podstawie tego, ile wiz imigracyjnych otrzymali mieszkańcy poszczególnych krajów, ustalany jest przydział wiz loteryjnych. Tradycyjnie najwięcej przypada ich na Europę i Afrykę (około 80%), gdyż pozostałe kontynenty, w szczególności Azja i Ameryka Południowa dominują w innych kategoriach wizowych.

Kto może wziąć udział w loterii?

W loterii może wziąć udział osoba, której kraj znajduje się aktualnie na liście państw kwalifikujących się do programu. Musi ona posiadać minimum wykształcenie średnie lub w ciągu ostatnich pięciu lat przepracować dwa w zawodzie, do wykonywania którego niezbędne są co najmniej dwa lata szkolenia lub praktyk.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na stronie loterii, zwykle w październiku i listopadzie. Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie, a jeśli wyśle ich więcej, wszystkie zostaną zdyskwalifikowane. Zgłoszenia można nadsyłać wyłącznie przez Internet. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń odbywa się komputerowe losowanie, którego wyniki są udostępniane zawsze w pierwszej połowie maja.

Nie każdy wylosowany otrzyma zieloną kartę Jak działa loteria wizowa

Samo wylosowanie nie oznacza automatycznego uzyskania zielonej karty. Aby ją otrzymać trzeba w określonym czasie spełnić szereg wymogów kwalifikacyjnych. W tym celu należy przejść szczegółowe badania medyczne i udowodnić, że nie będzie się obciążeniem dla państwa amerykańskiego. Ponieważ nie wszyscy wyłonieni są w stanie spełnić wymagania lub uregulować potrzebnych formalności – wylosowanych zawsze zostaje nieco więcej niż 50 tysięcy osób.

Współmałżonkowie i dzieci wylosowanych mogą liczyć na wizę

Współmałżonkowie osób wylosowanych oraz ich nieżonate/niezamężne dzieci, które nie ukończyły 21 lat, mogą ubiegać się o zielone karty, aby towarzyszyć głównemu uczestnikowi lub dołączyć do niego. Warto jednak wiedzieć, że jeśli oboje małżonków spełnia określone warunki, warto aby każde z nich oddzielnie zgłosiło się do loterii, zwiększając tym samym szansę całej rodziny na wygraną.

Rok podatkowy w USA

Z uwagi na to, że rok podatkowy w Stanach Zjednoczonych rozpoczyna się 1 października i kończy 30 września następnego roku, zgłoszenia przyjmowane w 2022 roku będą dotyczyć DV-2024. Wynika to z tego, że wylosowane osoby muszą dostać wizę i przybyć do Stanów w roku podatkowym 2024, czyli pomiędzy 1 października 2023 a 30 września 2024. Po tym terminie otrzymanie zielonej karty nie jest już możliwe i to pomimo wylosowania.

Co musi zawierać zgłoszenie do loterii wizowej?

Na zgłoszeniu należy wymienić współmałżonka oraz wszystkie dzieci w stanie wolnym, które nie ukończyły 21 lat, bez względu na to, czy mieszkają z głównym uczestnikiem loterii i czy zamierzają emigrować do USA w ramach loterii DV, z wyjątkiem dzieci, które są obywatelami amerykańskimi lub stałymi rezydentami.

Małżonek lub dziecko, które ma obywatelstwo amerykańskie lub status stałego rezydenta nie potrzebuje wizy DV i nie trzeba dołączać do zgłoszenia ich fotografii. Należy jednak umieścić w zgłoszeniu i załączyć zdjęcia wszystkich członków rodziny, którzy będą ubiegać się o wizę DV. Dla każdego członka rodziny należy załączyć oddzielne zdjęcie.

Fotografia musi być aktualna, zrobiona w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Jeśli osoba wykorzysta tę samą fotografię, którą załączyła do aplikacji o loterię w zeszłym roku, to zgłoszenie tej osoby zostanie odrzucone.

Należy również pamiętać, że do wzięcia udziału w loterii wizowej trzeba posiadać ważny paszport.

Zostałem wylosowany – co dalej? Wylosowano mnie w loterii wizowej

Jeśli zostaliśmy wylosowani, będziemy musieli złożyć wniosek o wizę imigracyjną. Kiedy to zrobimy, na adres e-mail podany przy rejestracji otrzymamy termin rozmowy z konsulem USA. Dokładna data zależy od tego jak szybko złożysz wniosek oraz od wysokości przyznanego numeru w loterii.

Do czasu rozmowy będziemy musieli zgromadzić stosowne dokumenty oraz dostarczyć wyniki badań przeprowadzonych przez placówki i lekarzy autoryzowanych przez Ambasadę USA. Konieczne jest również wniesienie opłaty w wysokości 330 dolarów amerykańskich za rozpatrzenie wniosku wizowego. Jeśli, mimo starań, nie otrzymamy wizy, nie zostanie nam ona zwrócona.

W przeciągu 6 miesięcy od daty badań lekarskich należy przekroczyć granicę Stanów Zjednoczonych. Przy pierwszym przekroczeniu granicy posiadając wizę imigracyjną otrzymuje się w paszporcie pieczątkę, która jest pozwoleniem na pobyt stały ważną przez 12 miesięcy. Właściwą zieloną kartę czyli Permanent Resident Card ważną 10 lat otrzymuje się później pocztą.

Loteria wizowa DV-2024

Dokładne daty tej edycji Loterii Wizowej DV-2024 poznamy pod koniec września 2022, gdy zostanie opublikowana oficjalna instrukcja. Na podstawie poprzednich edycji możemy jednak założyć, że rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń będzie miało miejsce w październiku 2022 roku. Zgłoszenie następuje wyłącznie poprzez wypełnienie formularza na oficjalnej stronie internetowej.

Ogłoszenie wyników losowania nastąpi natomiast w pierwszej połowie maja 2023 roku. Rozmowa w ambasadzie dla wylosowanych musi odbyć się natomiast pomiędzy 1 października 2023 a 30 września 2024 roku.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również