Liczba bezrobotnych wciąż spada! Czy kto już koniec kryzysu?

365

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował dziś raport nt. sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w październiku 2020 roku. Wynika z niego, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw obniżyło się w skali roku w mniejszym stopniu niż w poprzednich miesiącach. Fakt ten sprawił, że stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymała się na poziomie notowanym od czerwca br.

W październiku ubyło osób bezrobotnych

W urzędach pracy w październiku br. zarejestrowano 115,1 tys. nowych bezrobotnych, tj. o 12,4% mniej niż przed miesiącem oraz o 16,0% mniej niż przed rokiem (we wrześniu br. notowano wzrost o 32,5% w skali miesiąca wobec spadku o 4,4% w skali roku).

Najliczniejszą grupę nadal stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny. Utrzymał się także wzrost liczby osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, ale był zdecydowanie niższy niż przed miesiącem i wyniósł 14,5%. Więcej niż przed rokiem zarejestrowano również długotrwale bezrobotnych (o 2,8%).

Równocześnie, z ewidencji bezrobotnych w październiku br. skreślono 120,5 tys. osób, tj. o 11,1% mniej niż we wrześniu br. i o 18,4% mniej niż w październiku ub. roku (przed miesiącem notowano wzrost o 34,6% w skali miesiąca oraz spadek o 10,7% w skali roku).

Z raportu GUS wynika więc, że w końcu października br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 1018,4 tys. bezrobotnych, tj. mniej niż we wrześniu br. (o 5,4 tys., tj. o 0,5%), ale więcej niż w październiku ub. roku (o 177,9 tys., tj. o 21,2%). Fakt ten sprawił, że stopa bezrobocia rejestrowanego, podobnie jak w czterech poprzednich miesiącach, wyniosła 6,1% i była o 1,1 p.proc. wyższa niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia rejestrowanego oraz zmiany stopy bezrobocia w październiku 2020 r. | Źródło: GUS

Na poziomie województw, stopa bezrobocia kształtowała się w granicach od 3,7% w wielkopolskim do 9,8% w warmińsko-mazurskim.

W porównaniu z poprzednim miesiącem stopa bezrobocia wzrosła w województwie pomorskim (o 0,1 p.proc.), natomiast obniżyła się w województwach: świętokrzyskim (o 0,2 p.proc.) oraz dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, opolskim i warmińsko-mazurskim (po 0,1 p.proc.); w pozostałych nie uległa zmianie.

W skali roku stopa bezrobocia zwiększyła się we wszystkich województwach, w tym najbardziej w lubuskim, pomorskim i zachodniopomorskim (po 1,4 p.proc.), a najmniej – w świętokrzyskim (o 0,7 p.proc.).

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments