Legimi wyemituje obligacje serii AA i AB o łącznej wartości nom. do 3 mln zł

Udostępnij

Legimi podjęło uchwałę w sprawie emisji od 200 do 2 200 obligacji na okaziciela, zabezpieczonych, serii AA o wartości nominalnej 1 000 zł każda oraz od 100 do 800 obligacji na okaziciela, niezabezpieczonych, serii AB o wartości nominalnej 1 000 każda, podała spółka. Łączna wartość nominalna obu emisji wyniesie od 300 tys. zł do 3 mln zł.

„Obligacje serii AA nie będą miały formy dokumentu i będą podlegać rejestracji w KDPW, a ich cena emisyjna będzie równa jej wartości nominalnej. Oprocentowanie obligacji serii AA będzie stałe w wysokości 6,75% (w stosunku rocznym) i będzie wypłacane co 3 miesiące. Spółka wykupi obligacje serii AA w terminie 24 miesięcy od dnia ich przydziału” – czytamy w komunikacie.

Obligacje serii AA będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze istniejących i przyszłych praw oraz ruchomości emitenta o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, składającym się z następujących elementów: i) prawa do przepływów pieniężnych z zawartych umów terminowych, ii) prawa do przepływów pieniężnych z kontynuowanych umów terminowych, iii) prawa do przepływów pieniężnych z umów na czas nieokreślony z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia, do wysokości 150% wartości nominalnej obligacji, przy czym pierwszeństwo zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenie przysługiwać będzie obligatariuszom uprawnionym z obligacji U (wartość nominalna 2,585 mln zł), obligacji serii Y (wartość nominalna 1,5 mln zł) oraz obligacji serii Z (wartość nominalna 2,123 mln zł), do wysokości 150% wartości nominalnej obligacji oraz oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Warunki emisji obligacji serii AA nie przewidują przedterminowego wykupu na żądanie emitenta lub obligatariusza w sytuacjach innych niż wskazane w ustawie o obligacjach, podano również.

„Obligacje serii AB nie będą miały formy dokumentu i będą podlegać rejestracji w KDPW, a ich cena emisyjna będzie równa jej wartości nominalnej. Oprocentowanie obligacji serii AB będzie stałe w wysokości 6% (w stosunku rocznym) i będzie wypłacane co 3 miesiące. Spółka wykupi obligacje serii AB w terminie 12 miesięcy od dnia ich przydziału” – czytamy dalej.

Obligacje serii AB nie będą obligacjami zabezpieczonymi. Warunki emisji obligacji serii AB nie przewidują przedterminowego wykupu na żądanie emitenta lub obligatariusza w sytuacjach innych niż wskazane w ustawie o obligacjach, podsumowano.

Legimi prowadzi internetową sprzedaż e-booków oraz czytników.

ISBnews
ISBnews
Agencja informacyjna ISBnews od lat dostarcza najistotniejszych informacji o życiu gospodarczym zarówno dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Szeroki przekój depesz ISBnews pozwala każdemu znaleźć interesujący go temat.

Najnowsze

Zobacz również