Czym jest leasing konsumencki i co można leasingować w tej formie?

0
leasing auta - kluczyki

Leasing to popularna forma finansowania, umożliwiająca choćby zakup samochodu. Początkowo był on zarezerwowany wyłącznie dla przedsiębiorstw. W rzeczywistości, od 2011 roku nie trzeba mieć własnej działalności gospodarczej, aby móc z niego skorzystać. Na naszym rynku, w ofertach firm leasingowych widnieje także leasing konsumencki dla klientów indywidualnych.

Czym jest leasing konsumencki? Jak działa to rozwiązanie? Co można finansować tą metodą? Jakie są wady i zalety leasingu konsumenckiego? Jak wypada ta forma finansowania w porównaniu do standardowego kredytu? Na te wszystkie pytania, odpowiedzi zostaną udzielone poniżej:

Leasing konsumencki – co to jest?

Leasing konsumencki, nazywany także leasingiem osobistym lub prawnym, to forma zewnętrznego finansowania dowolnych ruchomości oraz nieruchomości. Osoba fizyczna ma możliwość wzięcia w leasing komputera, samochodu, mieszkania, lodówki, pralki, telewizora czy mebli. Leasing konsumencki łączy podstawowe cechy kredytu i wynajmu. Stronami zawieranej umowy cywilnoprawnej jest firma leasingowa (finansujący/leasingodawca) oraz osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej (korzystający/leasingobiorca). Konsument w całym okresie trwania umowy nie staje się właścicielem przedmiotu, lecz jedynie osobą go używającą.

Jak działa leasing konsumencki?

Użytkownik leasingowanej rzeczy jest zobowiązany do regularnego opłacania rat oraz Mężczyzna trzymający w dłoniach banknoty i model auta korzystania z przedmiotu umowy na ściśle określonych warunkach. Ich nieprzestrzeganie może spowodować konieczność zwrócenia danej rzeczy finansującemu. Leasingobiorca wraz z kolejnymi ratami nie spłaca całkowitej wartości przedmiotu, a część odpowiadającą spadkowi w czasie jego wartości rynkowej. Samochód w leasingu konsumenckim wymaga wykupienia nie tylko podstawowego ubezpieczenia OC, lecz także AC oraz NNW – polisy te są zwykle uwzględniane przez finansującego przy obliczaniu miesięcznej raty.

Leasing konsumencki a własność

Do momentu całkowitej spłaty nie jesteśmy formalnym właścicielem ruchomości. W przypadku pojazdu firma leasingowa widnieje w dowodzie rejestracyjnym aż do dnia, w którym spłacimy wszystkie raty leasingowe oraz wykupimy pojazd na własność. Jako leasingobiorca mamy prawo pierwszeństwa do wykupu pojazdu. Jego cena często wynosi tylko 1% początkowej wartości.

Leasing konsumencki a podatek

Leasing bez firmy nie pozwala osobie fizycznej na zmniejszenie należnego podatku dochodowego. Do każdej raty doliczany jest również VAT – jego wysokość zależy od stawki, jaką objęty został przedmiot leasingu.

Popularność leasingu konsumenckiego

Leasing konsumencki z każdym rokiem silnie zyskuje na popularności, a na rynku pojawia się coraz więcej firm, które oferują wynajem aut w formie leasingu konsumenckiego. W ramach niego osoby zainteresowane danym modelem mogą korzystać z niego bez konieczności wnoszenia opłaty wstępnej, która zwykle wynosi od 0 do nawet 30%. Co więcej, charakteryzuje się on również ograniczeniem formalności do minimum. W Europie Zachodniej udział leasingu konsumenckiego na rynkach leasingu ruchomości pod względem wartości zawieranych umów wynosi średnio 24%, a w Wielkiej Brytanii potrafi nawet sięgać nawet 50%.

Ile kosztuje leasing konsumencki?

Koszty leasingu konsumenckiego są nieco inne niż w przypadku zwykłego kredytu. Zazwyczaj wszelkie opłaty leasingowe są jasno przedstawione w Tabeli Opłat i Prowizji. Model auta terenowego i stosiki monet Podstawowym kosztem leasingu jest oczywiście miesięczna rata leasingowa, ale do tego dochodzi jeszcze szereg innych opłat, w tym:

  • Opłata wstępna (czynsz inicjalny)
  • Ubezpieczenie przedmiotu leasingu
  • Depozyt gwarancyjny

Opłata wstępna

Opłata wstępna to opłata, którą wnosi się na samym początku, w momencie podpisywania umowy leasingowej lub odbierania przedmiotu leasingu. Od niej zależy wysokość rat leasingowych. Im wyższa opłata wstępna, tym mniejsza suma opłat leasingowych.

Ubezpieczenie

Przedmiot leasingu musi zostać ubezpieczony. Prawo nie nakłada obowiązku ubezpieczenia na żadną ze stron, dlatego kwestia ta powinna zostać zawarta w umowie. Zwykle ubezpieczenie leży po stronie leasingobiorcy i ma on do wyboru polisę oferowaną przez finansującego lub wybór ubezpieczenia na własną rękę.

Depozyt gwarancyjny

Depozyt gwarancyjny pełni funkcję zabezpieczającą dla leasingodawcy w razie użytkowania przedmiotu leasingu w sposób niezgodny z zawartą umową. Firma leasingowa może, ale nie musi oczekiwać wpłaty depozytu gwarancyjnego. Opłata jest zwrotna i przeważnie przeznacza się ją na pokrycie ostatniej raty leasingowej.

Całkowity koszt leasingu zależy w dużej mierze od okresu obowiązywania umowy, wariantu leasingu czy wysokości wykupu.

Leasing konsumencki – niezbędne dokumenty

W przypadku leasingu konsumenckiego zazwyczaj stosowana jest uproszczona procedura wnioskowania. Oznacza to, do zawarcia umowy leasingowej potrzebna jest minimalna liczba dokumentów.

Procedura uproszczona

Do najważniejszych w uproszczonej procedurze należą:

  • Dokument tożsamości
  • Wypełniony i podpisany wniosek o leasing
  • Zaświadczenie o wysokości osiąganych dochodów

Procedura pełna

W pełnej procedurze należy jeszcze dołączyć:

  • Zaświadczenie o zatrudnieniu
  • Wyciąg z konta z ostatnich miesięcy
  • Dokumenty poręczyciela (jeśli konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie)

Lista wymaganych dokumentów może się oczywiście różnić w zależności od leasingodawcy.

Leasing konsumencki – zalety

Dostępność i elastyczność

Leasing konsumencki – pomimo swojej wciąż niewielkiej popularności w Polsce – posiada naprawdę wiele zalet. Przede wszystkim jest powszechnie dostępny i elastyczny. Oznacza to, że może się o niego ubiegać każda osoba fizyczna i może on dotyczyć zarówno nowych, jak i używanych przedmiotów czy pojazdów.

Zniżki i rabaty

Leasingobiorca dodatkowo ma możliwość korzystania z dostępnych rabatów – najczęściej u partnerów danej firmy leasingowej. Dotyczą one najczęściej takich usług, jak choćby ubezpieczenie czy dodatkowe wyposażenie. Dzieje się tak, ponieważ leasingodawcy bardzo często nawiązują stałą współpracę z producentami lub dealerami samochodów i w ten sposób sami uzyskują atrakcyjne zniżki.

Minimum formalności

Co więcej – jak już zostało wspomniane – formalności w przypadku leasingu są mocno ograniczone – zwłaszcza w przypadku leasingu konsumenckiego w uproszczonej procedurze.

Brak obowiązku wpisu do BIK

Dużą zaletą może być również fakt, iż leasing konsumencki nie musi być ujawniany w historii kredytowej leasingobiorcy, czyli że informacja o jego udzieleniu nie musi być przekazywana do Biura Informacji Kredytowej.

Leasing konsumencki – wady

Brak własności

Leasing konsumencki – jak każda forma finansowania – ma oczywiście również pewne wady. Najistotniejszą z nich jest to, że leasingowany przedmiot nie jest naszą własnością. Ma to również swoje następstwa – choćby w przypadku kradzieży czy uszkodzenia całkowitego pojazdu bądź innego przedmiotu. Wtedy umowa leasingowa wygasa, a my nie otrzymujemy nic.

Ponadto, w przypadku opóźnień w spłacie rat czy upadku firmy leasingowej użytkowany przez nas przedmiot zostaje odebrany, a my nie odzyskujemy żadnej części pieniędzy z dotychczas płaconych rat.

Dodatkowe koszty

Należy także pamiętać, że podczas przejęcia przedmiotu w leasing konieczne jest także wykupienie dodatkowych ubezpieczeń co generuje wyższe koszty.

Narzucane warunki

Warto również pamiętać, że warunki użytkowania danego przedmiotu są narzucane przez właściciela. W przypadku samochodów może to wiązać się choćby ze wskazanym miejscem, w którym możemy serwisować auto lub też z ubezpieczeniem, które musimy wykupić we wskazanej ubezpieczalni.

Istotnym ograniczeniem jest także konieczność posiadania zgody na wyjazd zagraniczny, różnego rodzaju modyfikacje czy użyczenie przedmiotu leasingu innej osobie (chyba że jest to najbliższy członek rodziny).

Trudności z wcześniejszą spłatą

Dodatkowo umowa leasingowa trwa minimum 2 lata, a wcześniejsza spłata wynikających z niej zobowiązań jest kosztowna i utrudniona.

Leasing konsumencki kontra kredyt gotówkowy

Leasing konsumenckiKredyt gotówkowy
FormalnościMinimumWieloetapowa procedura
Zdolność kredytowaUproszczona proceduraStandardowa procedura
Dodatkowe kosztyUbezpieczenia, raty leasingowe, ewentualny wykupProwizja za udzielenie kredytu, raty odsetkowo-kapitałowe
Zniżki i rabatyTak (w większości przypadków)Nie
Prawo własności przedmiotuFirma leasingowaKredytobiorca
Wpis do BIKNiekoniecznie (decydują strony umowy)Tak

 

Formalności

Kredyt gotówkowy i leasing konsumencki to tak naprawdę dwie niezależne metody finansowania, które różnią się pod kilkoma względami. W praktyce, na pewno łatwiej jest wziąć leasing konsumencki, gdyż ze względu na uproszczoną procedurę wnioskowania szybciej można dopełnić niezbędnych formalności.

Zdolność kredytowa

Bardzo istotnym aspektem jest także zdolność kredytowa. W przypadku leasingu konsumenckiego parametr ten jest wyższy niż przy kredycie gotówkowym, a co za tym idzie, możemy wydać na samochód więcej, niż gdybyśmy zdecydowali się sfinansować jego zakup za pomocą kredytu.

Koszty, zniżki, rabaty

Koszty obsługi leasingu mogą być jednak wyższe niż te, które pojawiają się, kiedy chcemy skorzystać z kredytu gotówkowego. W przypadku leasingu konsumenckiego nie zaoszczędzimy na ubezpieczeniu czy serwisowaniu pojazdu w autoryzowanych punktach. Z drugiej strony, możemy obniżyć cenę auta dzięki licznym rabatom od partnerów firm leasingowych.

Prawo własności

Oczywiście należy także mieć świadomość, że w przypadku kredytu gotówkowego od razu stajemy się właścicielem naszej ruchomości. Natomiast, przy leasingu konsumenckim co miesiąc płacimy ratę leasingową i możemy korzystać z przedmiotu. Nie kupujemy go jednak na własność.

Wpis do BIK

Na koniec, warto pamiętać, iż w przypadku zaciągnięcia kredytu, bank zawsze przekazuje dane kredytobiorcy do Biura Informacji Kredytowej. Natomiast umowa leasingowa może, lecz nie musi zostać zgłoszona do BIK, jest to ustalane podczas negocjowania warunków umowy.

Czy warto skorzystać z leasingu konsumenckiego?

Leasing konsumencki to z całą pewnością warta rozważenia forma finansowania – zwłaszcza dla osób osiągających duże dochody, lecz nieposiadających wysokiej zdolności kredytowej. Dotyczy to najczęściej konsumentów nieosiągających dochodów w ramach umowy o pracę lub mających negatywną historię kredytową. Leasing pozwala im sfinansować drogi przedmiot, na którego zakup nie mogliby sobie pozwolić ze środków własnych. Rozwiązanie to mogą wziąć pod uwagę również te osoby, które nie chcą się przejmować kosztami i dodatkowymi obowiązkami związanymi z serwisowaniem, przeglądami technicznymi, ubezpieczeniem czy drobnymi naprawami.

Co więcej, wiele osób nie jest przekonanych czy przez najbliższych kilkanaście lat chcą jeździć danym samochodem. Może się okazać, że po kilku latach zmieni się sytuacja, potrzeby czy chociażby gust i zapragniemy zmienić pojazd na inny lub nowszy. W takim właśnie przypadku leasing daje więcej możliwości i jest bardziej elastyczny niż kredyt.

Jesteś przedsiębiorcą i interesuje Cię standardowy leasing dla firm? Możesz o nim przeczytać tutaj.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments