Kto jest zwolniony z abonamentu RTV [Poradnik]

opłacanie abonamentu RTV na terenie Polski jest obowiązkiem większości z nas, a biorąc pod uwagę wysokość kary oraz mnogość kontroli, jego unikanie nie wydaje się w najmniejszym stopniu korzystnym rozwiązaniem

Kto jest zwolniony z płacenia abonamentu RTV

Kto jest zwolniony z płacenia abonamentu RTVPraktycznie każdy z nas posiada w domu przynajmniej jeden odbiornik radiowy lub telewizyjny. Z tego powodu jesteśmy zobowiązani prawnie do płacenia abonamentu RTV. Co gorsza, jego stawki wcale nie są obniżane. Jednak, niektórzy mogą uniknąć tych kosztów, poniżej zostanie wyjaśnione kto jest zwolniony z abonamentu RTV i w jaki sposób można zwolnić się od płacenia tego obowiązkowego abonamentu.

Abonament RTV – podstawowe informacje

Wysokość opłaty za używanie odbiornika telewizyjnego i radiowego lub samego telewizyjnego wynosi od tego roku 22,70 złotych miesięcznie, a samego radiowego 7 PLN. Jednocześnie korzystne jest płacenie za wiele miesięcy z góry, np. w przypadku odbiornika telewizyjnego koszt za cały rok z góry jest o 27 PLN mniejszy niż w przypadku opłacania abonamentu co miesiąc.

Od stycznia tego roku w Polsce nałożono już 6,5 miliona złotych kary na osoby, które posiadają radioodbiornik, lecz go nie zarejestrowały. Oznacza to, że złapanych na gorącym uczynku zostało prawie 10 tysięcy osób, ponieważ wysokość kary wynosi 681 PLN. Ta kwota z pewnością niebawem się powiększy, ponieważ to właśnie teraz rozpoczyna się sezon wzmożonych kontroli. Kto w takim razie jest zwolniony z abonamentu RTV i może uniknąć tej opłaty?

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV

Emeryci

Największą grupę stanowią osoby po 60 roku życia, którym przysługuje prawo do emerytury. Jednak istnieje warunek konieczny – nie może ona przekraczać 50% średniego wynagrodzenia w Polsce. Obecnie więc osoby, których emerytura nie przekracza 2459,08 złotych brutto mogą się ubiegać o zwolnienie z abonamentu RTV. Jakie formalności muszą wypełnić, aby uniknąć tej opłaty? Należy się wybrać do urzędu pocztowego. Potrzebne są trzy dokumenty do okazania:

  • Dowód osobisty
  • Decyzja ZUS o wysokości emerytury w danym roku
  • Specjalne oświadczenie (jest dostępne w każdym urzędzie pocztowym)

Brak konieczności płacenia abonamentu RTV wchodzi w życie od następnego miesiąca po dopełnieniu tych formalności.

Inwalidzi i osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności

Zgodnie z ustawą, zwolnione od opłat abonamentowych są również osoby, co do których orzeczono o zaliczeniu do I grupy inwalidów, całkowitej niezdolności do pracy, znacznym stopniu niepełnosprawności czy trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Osoby w podeszłym wieku

Takie ulgi są także przyznawane ze względu na wiek. Zwolnione z opłacania abonamentu RTV są więc również osoby, które ukończyły 75 lat.

Bezrobotni

Kolejną grupa związana jest z zasiłkami. Zwolnione z opłat abonamentowych są także osoby bezrobotne oraz te, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, rentę socjalną lub prawo do zasiłku/świadczenia przedemerytalnego.

Osoby z poważną wadą wzroku lub słuchu

Zwolnione z opłacania składki na rzecz RTV są również osoby niedowidzące, których ostrość wzroku nie przekracza 15% oraz niedosłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu.

Inwalidzi wojenni, kombatanci i weterani

Ostatnią grupą, której przyznawana jest ulga, dzięki której mogą uniknąć opłaty abonamentowej są inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci będący tymi inwalidami, członkowie ich rodzin oraz osoby posiadające status weterana poszkodowanego.

Mam platformę cyfrowej telewizji – czy nadal muszę płacić abonament RTV?

Niestety tak. Żaden rodzaj platformy telewizyjnej nie zwalnia z obowiązku opłacania abonamentu RTV. Tak naprawdę nie jest wymagane oglądanie żadnych kanałów telewizyjnych lub słuchanie jakiejkolwiek stacji radiowej. Warunkiem, który obowiązuje do opłacania składki jest samo posiadanie odbiornika telewizyjnego lub radiowego. Według statystyk aż w 96,4% gospodarstw domowych w Polsce takie urządzenie się znajduje, więc niemal wszystkich obowiązuje abonament RTV, a mało kto jest zwolniony z abonamentu RTV.

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV – podsumowanie

Sytuacja wciąż wygląda tak, że opłacanie abonamentu RTV na terenie Polski jest obowiązkiem większości z nas. Biorąc pod uwagę wysokość kary oraz mnogość kontroli, jego unikanie nie wydaje się w najmniejszym stopniu korzystnym rozwiązaniem. Ta kwestia nie wydaje się sprawiedliwa, zwłaszcza, że coraz więcej osób posiada odbiorniki zupełnie nie oglądając kanałów telewizyjnych, jednak trzeba się z nią pogodzić.

Jedynym wyjściem jest spełnianie któregoś z warunków bycia zwolnionym z abonamentu. Jeśli należymy do tej grupy, jak najszybciej powinniśmy udać się do najbliższego urzędu pocztowego, aby wypełnić konieczne formalności i cieszyć się brakiem ponoszenia tej kontrowersyjnej opłaty.

Prawdopodobnie, w związku z pandemią koronawirusa, już niedługo niezbędne dokumenty, by to uzyskać, będzie można składać elektronicznie. Taki właśnie projekt pojawił się w uzupełnieniu tarczy antykryzysowej 3.0.

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments