Dzień Inwestora Indywidualnego

Kryzys w branży meblarskiej. Masowe zwolnienia

Udostępnij

Od wielu lat, branża meblarska w Polsce jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki, charakteryzuje się nie tylko znaczącym udziałem w tworzeniu miejsc pracy, lecz także kreatywnym podejściem do produkcji wysokiej jakości mebli.

Jednakże, ostatnie lata przyniosły wyzwania, którym branża meblarska musi stawić czoła, a kryzys stanowi istotne zagrożenie dla stabilności i konkurencyjności firm meblarskich w Polsce.

Branża meblarska w kryzysie

W zeszłym roku, wartość produkcji sprzedanej w branży meblarskiej wyniosła 64 mld złotych i zanotowała znaczący spadek, aż o procent w porównaniu do roku poprzedniego, 2023.

Szacuje się, że w 2024 roku nie będzie lepiej, a branża meblarska wciąż będzie borykać się z wyzwaniami i niepewnością „Wartość produkcji sprzedanej polskich firm meblarskich w 2024 roku co najwyżej utrzyma się na poziomie z 2023 r.” czytamy w komunikacie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli i firmy badawczej B+R Studio.

Dodatkowo, niepokojący jest także rosnący trend zwolnień w branży meblarskiej. Nie wiemy, czy w perspektywie długoterminowej nie będzie miało to wpływu zarówno na zatrudnionych, jak i na całą strukturę sektora gospodarki.

Problemy były dostrzegalne już wcześniej

W 2022 roku, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zainicjowały program mający na celu wsparcie rozwoju polskiej branży meblarskiej. Pod nazwą „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej” program ten został uruchomiony, a jednym z istotnych elementów były cykle konferencji informacyjnych dedykowanych przedsiębiorcom w tej branży.

11 października 2022 roku, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawiły założenia tego pilotażowego programu oraz ogłosiły rozpoczęcie cyklu konferencji informacyjnych dla przedsiębiorców branży meblarskiej. W trakcie tych wydarzeń szczegółowo omówiono kwestie związane z programem, a także ogłoszono otwarcie naboru wniosków do pilotażu. Przedsiębiorcy mieli możliwość składania wniosków od 8 listopada do 6 grudnia 2022 roku.

meble

Warto zaznaczyć, że program Robogrant został sfinansowany ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a jego budżet wynosił 29 milionów złotych. Inicjatywa ta miała na celu wspieranie przedsiębiorstw w branży meblarskiej, dostarczyć im środków na rozwój, innowacje oraz dostosowanie do zmieniających się warunków rynkowych.

Podczas startu tego projektu, Dariusz Budrowski, prezes PARP. wypowiedział się w kwestii branży meblarskiej: „W 2021 r. polscy eksporterzy zrealizowali 19,2% wartości unijnego eksportu mebli. Utrzymanie konkurencyjności branży meblarskiej powinno odbywać się m.in. poprzez transformację technologiczną. Oznacza to, że przemysł meblarski jest idealną branżą do wdrożenia pilotażu Robogrant. Grant mogą otrzymać projekty o charakterze inwestycyjnym, których celem jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez robotyzację. Małe i średnie firmy, produkujące meble i mające siedzibę na terytorium Polski, mogą otrzymać wsparcie sięgające 85% wydatków kwalifikowanych, które maksymalnie mogą wynieść 1 mln zł. Co znaczy, że jedna firma może otrzymać nawet 850 tys. zł dofinansowania”.

Jaka przyszłość czeka branżę meblarską?

Przyszłość branży meblarskiej w Polsce będzie zależała od wielu czynników, a prognozowanie jest zawsze pełne niepewności. Niemniej jednak, można rozważyć kilka kluczowych kierunków, które mogą wpłynąć na ewentualny rozwój tej branży i poprawę jej sytuacji, chodzi między innymi o:

  • Wprowadzanie nowoczesnych technologii, takich jak robotyzacja w produkcji, zastosowanie sztucznej inteligencji, może stanowić kluczowy element przyszłości branży meblarskiej w Polsce.
  • Wzrost znaczenia zakupów online, zwłaszcza połączony z możliwością personalizacji, może zmienić sposób, w jaki konsumenci nabywają meble. Polskie firmy meblarskie mogą dostosować się do tego trendu, oferując zindywidualizowane opcje zakupów online na rynku globalnym.
  • Polska branża meblarska może postawić na rozwój unikalnych i atrakcyjnych wzorów mebli. Współpraca z renomowanymi projektantami oraz rozwijanie marki opartej na wyjątkowym designie jest szansą na zwiększenie atrakcyjności produktów na rynku międzynarodowym.
Fryderyk Waszak
Fryderyk Waszak
Redaktor Portalu Portfel Polaka, absolwent II edycji prestiżowego programu Google Umiejętności Jutra. Aktualnie student zarządzania na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu, gdzie rozwija swoje umiejętności w obszarze strategii biznesowej i zarządzania. Aktywny zawodowo pasjonata marketingu internetowego, który na co dzień z zamiłowaniem śledzi najnowsze trendy branżowe, by dostarczać czytelnikom Portfel Polaka aktualne i wartościowe informacje z dziedziny finansów, marketingu oraz innowacji.

Najnowsze

Zobacz również