Kryzys uderza w gospodarkę! O pracę już jest najciężej od 5 lat

Liczba ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy była znacznie mniejsza niż przed miesiącem i przed rokiem, najmniejsza w okresie ostatnich pięciu lat

241

W piątek, 24 kwietnia 2020 r. Główny Urząd Statystyczny opublikował raport nt. sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w pierwszym kwartale 2020 roku. Wynika z niego, że wprowadzony w marcu lockdown nie przyczynił się jak dotąd do wzrostu bezrobocia w Polsce. Wręcz przeciwnie, w minionym miesiącu odnotowano nawet spadek stopy bezrobocia. Czy jednak rzeczywiście polski rynek pracy jest odporny na kryzys?

W marcu pracę straciło 98,6 tys. osób

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych w marcu br. wyniosła 98,6 tys., tj. była niższa niż przed miesiącem (o 15,3%) oraz przed rokiem (o 20,2%). Najliczniejszą grupę nadal stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny, przy czym ich udział w nowo zarejestrowanych ogółem zmniejszył się w skali roku, przy czym ich udział w nowo zarejestrowanych ogółem zmniejszył się w skali roku o 1,6 p.proc. do 81,3%.

W tym samym czasie z ewidencji bezrobotnych skreślono 109,0 tys. osób, tj. mniej niż przed miesiącem (o 8,2%) oraz przed rokiem (o 29,9%). Oznacza to, że na koniec marca w rejestrach było ponad 10 tys. mniej bezrobotnych niż miesiąc wcześniej.

Stopa bezrobocia spadła w marcu do 5,4%

Z raportu GUS wynika zatem, że w końcu marca br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 909,4 tys. bezrobotnych. To spadek o 10,4 tys. (o 1,1%) w stosunku do lutego br. oraz o 75,3 tys. (o 7,6%) w stosunku do marca 2019 r. Fakt ten sprawił, że mimo kryzysu, stopa bezrobocia spadła w marcu do 5,4% wobec 5,5% w lutym br. i 5,9% w marcu 2019 r.

W województwach stopa bezrobocia kształtowała się w granicach od 3,1% w wielkopolskim do 9,4% w warmińsko-mazurskim. W porównaniu z lutym br. stopa bezrobocia obniżyła się w dwunastu województwach (najbardziej w świętokrzyskim – o 0,3 p.proc.), w trzech nie uległa zmianie (w lubuskim, opolskim i wielkopolskim), a w jednym – pomorskim – wzrosła (o 0,1 p.proc.).

W skali roku spadek stopy bezrobocia notowano we wszystkich województwach, najgłębszy w warmińsko-mazurskim (o 1,0 p.proc.) oraz kujawsko-pomorskim (o 0,9 p.proc.), natomiast najmniejszy – w wielkopolskim (o 0,1 p.proc.) oraz opolskim (o 0,2 p.proc.).

Źródło: GUS

Analizując te dane dojść można do wniosku, że mimo kryzysu, przedsiębiorcy powstrzymali się od masowych zwolnień. Trzeba tu jednak zwrócić uwagę, że w Polsce są sposoby na uniknięcie bezrobocia np. poprzez pójście na zwolnienie lekarskie (nawet po ustaniu zatrudnienia). Ponadto, osoby zatrudnione na umowę o pracę obowiązują okresy wypowiedzenia, które mogą trwać od dwóch tygodni do nawet trzech miesięcy. Okazuje się zatem, że dopiero kwietniowe, majowe i czerwcowe dane przedstawią realny wpływ kryzysu na rynek pracy.

O pracę jest najciężej od pięciu lat

Zagłębiając się w treść najnowszego raportu dot. sytuacji na naszym, rodzimym rynku pracy już dziś przeczytać możemy jednak, że choć stopa bezrobocia rejestrowanego osunęła się do 5,4%, to jednak zarówno w skali miesiąca, jak i roku znacznie spadła także liczba ofert zatrudnienia zgłoszonych do urzędów pracy.

– W marcu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw obniżyło się w stosunku do notowanego w lutym br., podczas gdy w poprzednich miesiącach obserwowano jego nieznaczny wzrost (…) Liczba ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy była znacznie mniejsza niż przed miesiącem i przed rokiem, najmniejsza w okresie ostatnich pięciu lat – podaje GUS.

Okazuje się więc, że osoby przebywające na okresie wypowiedzenia i tzw. L4, które wkrótce zostaną bez pracy i stałego dochodu będą miały coraz ciężej, by znaleźć zatrudnienie. Może to w konsekwencji przyczynić się zatem do wzrostu stopy bezrobocia.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments