Plany rządu dot. kredytów mieszkaniowych i newsy w temacie WIBOR

Udostępnij

Program „Po Stronie Konsumenta” wraca po miesięcznej przerwie. W najnowszym odcinku adwokaci Marcin Lizurek i Karol Wenus opowiadają o aktualnościach kredytowych.

Poruszony zostaje temat rządowych programów “Bezpieczny Kredyt 2%” oraz “Konto Mieszkaniowe”. Adwokaci odnoszą się również do newsów dotyczących złotówkowych kredytów hipotecznych opartych na WIBOR. Omówiona zostanie także nowa rekomendacja KNF odnoszącą się do udzielania kredytów o stałym oprocentowaniu. Oto czego się dowiedzieliśmy:

Bezpieczny Kredyt 2%

Bezpieczny Kredyt 2% to program na zakup pierwszego mieszkania dla osób, które nie ukończyły 45. roku życia i nie są stroną innego kredytu hipotecznego. Ponadto, osoba pragnąca korzystać z tego programu nigdy nie mogła posiadać prawa własności do nieruchomości mieszkalnej – podobnie jak osoby należące do jej gospodarstwa domowego.

Jaki kredyt w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2% możemy uzyskać? Jego kwota nie może przekroczyć 500 tysięcy złotych w przypadku singla i 600 tysięcy PLN w przypadku małżeństw i związków nieformalnych wychowujących dziecko. Wkład własny nie może natomiast przekroczyć 200 tysięcy PLN.

Bezpieczny Kredyt 2% polega na tym, że przez 10 lat do naszego kredytu mieszkaniowego dopłaca nam państwo. W efekcie, przez ten okres oprocentowanie naszego kredytu wynosi 2% powiększone o marżę banku (która nie może odbiegać od zasad rynkowych) – resztę kosztów kredytu ponosi państwo.

W tym czasie nie możemy zaciągnąć innego kredytu, nie możemy kupić innego mieszkania, nie możemy sprzedać ani wynająć nabytego w ramach programu mieszkania, ani nie możemy zaprzestać prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego w tym mieszkaniu. Mało tego, jeśli w ciągu 12 miesięcy nie rozpoczniemy prowadzenia gospodarstwa domowego w nabytym lokalu, prawo do dopłat w ramach programu ustaje.

Co po upływie 10 lat? Dziś rząd nie podaje szczegółów, ile w praktyce wyniesie oprocentowanie takiego kredytu po tym okresie.

Konto mieszkaniowe

Konto mieszkaniowe to program przeznaczony dla osób, które nie posiadały nigdy własnego mieszkania lub w jedynym posiadanym przez siebie mieszkaniu żyje z co najmniej dwójką dzieci (obowiązują tutaj limity dotyczące powierzchni).

Konto mieszkaniowe polega na tym, że uprawnione do niego osoby mogą założyć rachunek w banku komercyjnym, który podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na prowadzenie Konta Mieszkaniowego i prowadzą to konto przez okres od 3 do 10 lat.

Miesięczna wpłata na to konto musi wynieść od 600 do 2000 złotych rocznie. Co istotne, w każdym roku możemy bez konsekwencji przez jeden miesiąc nie dokonać wpłaty. W takim scenariuszu po upływie roku nabywamy prawo do premii mieszkaniowej od państwa, która wypłacana jest na sam koniec naszego okresu oszczędzania.

Polega ona na tym, że wpłacone przez nas środki będą powiększane nie tylko o normalne oprocentowanie lokat lecz także albo o wskaźnik inflacji, albo o wskaźnik wzrostu ceny metra kwadratowego podawany przez Główny Urząd Statystyczny (wybierana jest większa wartość). Co więcej, środki te są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.

Co istotne, środki zgromadzone na Koncie Mieszkaniowym możemy wypłacić tylko w celu zaspokojenia naszych potrzeb mieszkaniowych. Następnie, jeżeli w okresie 5 lat od dnia wypłaty premii mieszkaniowej sprzedamy lub wynajmiemy to mieszkanie, albo jego przeznaczenie zostanie zmienione, to premia podlega zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego.

Budżet programów Bezpieczny Kredyt 2% i Konto Mieszkaniowe

Na programy Bezpieczny Kredyt 2% i Konto Mieszkaniowe oraz ich obsługę przez najbliższe 10 lat ma zostać przeznaczone 16,15 miliarda złotych.

Kwota ta wydaje się absurdalnie niska – dla porównania roczny koszt programu Rodzina 500 plus wynosi 41 miliardów PLN, a jednoroczny koszt trzynastej i czternastej emerytury – 22 miliardy. Wydaje się więc, że nie będzie to program powszechny.

Do GPW Benchmark nie wpuszczono kontrolerów NIK

Na początku lutego sąd w Gdańsku uchylił postanowienie prokuratorskie dotyczące odmowy wszczęcia postępowania w sprawie uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli przez Najbliższą Izbę Kontroli dotyczą spółki Energa. Sąd uznał, że NIK ma prawo kontrolować spółki z udziałem Skarbu Państwa.

Jest to istotne, dlatego, że w styczniu Najwyższej Izbie Kontroli odmówiono przeprowadzenia kontroli w GPW Benchmark, czyli w podmiocie, który ustala wskaźnik WIBOR. Co więcej, od 2000 roku aż 11 spółek Skarbu Państwa odmówiło takiej kontroli, co grozi sankcją karną.

Rodzi to obawy, że WIBOR jest wskaźnikiem nieobiektywnym, ustalanym w zaciszu gabinetów przez czołowe banki komercyjne i absolutnie nie powinien być on podstawą ustalania rat kredytu.

Nowa rekomendacja KNF podwyższy zdolność kredytową Polaków?

Komisja Nadzoru Finansowego niespodziewanie zdecydowała o złagodzeniu warunków oceny zdolności kredytowej, co powinno pomóc Polakom w otrzymaniu kredytu.

Do tej pory rekomendacja KNF kładła na bankach obowiązek, aby przy wyliczaniu zdolności kredytowej stosowały one bufor oparty nie tylko na bieżącym wskaźniku WIBOR, ale doliczały do niego 5 punktów procentowych.

Nowa rekomendacja zmienia rekomendację w przypadku udzielania kredytów o stałej lub okresowo stałej stopie oprocentowania. W ich wypadku bufor obniża się do 2,5 punktu procentowego. Według mediów zdolność kredytowa Polaków może dzięki temu wzrosnąć nawet o 25%.

Co z tematem zabezpieczeń sądowych kredytów złotówkowych?

Pod koniec 2022 roku w sądzie w Katowicach zapadło postanowienie w sprawie, w której kredytobiorczyni kwestionowała ważność umowy kredytu złotówkowego i w ramach zabezpieczenia domagała się usunięcia wskaźnika WIBOR z umowy na czas trwania postępowania. Sąd I instancji udzielił tego postanowienia, lecz sąd II instancji je uchylił na skutek zażalenia banku.

Na początku 2023 roku zapadły natomiast kolejne postanowienia o zabezpieczeniu sądów na terenie całego kraju – mowa tutaj między innymi o Sądzie Okręgowym w Krakowie, Sądzie Okręgowym w Zwoleniu oraz Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Z kolei w Sądzie Okręgowym w Lublinie pod koniec stycznia zapadło zaś postanowienie o wstrzymaniu obowiązku spłaty rat kredytu złotówkowego w całości na czas postępowania sądowego.

Zapraszam do samodzielnego zapoznania się z całym nagraniem, znajduje się ono poniżej.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również