Kredyt a pożyczka – czym się różnią?

0
Kredyt a pożyczka – czym się różnią

Często określenia „kredyt” i „pożyczka” stosowane są zamiennie. Jak się okazuje, nie są to pod żadnym względem synonimy. Oba te terminy odnoszą się do zupełnie innych produktów, które na dodatek funkcjonują na zupełnie innych zasadach. Czym różni się od siebie kredyt od pożyczki? Która z tych opcji jest korzystniejsza i bezpieczniejsza dla klienta?

Pomiędzy kredytem a pożyczką istnieje tyle samo podobieństw, co różnic. Oba te produkty zaciągane są głównie po to, by w stosunkowo krótkim czasie zdobyć określoną ilość gotówki. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że funkcjonowanie kredytów i pożyczek opiera się na całkowicie odmiennych przepisach prawa.

Czym jest kredyt?

Podstawową cechą kredytu jest fakt, że udzielić może go jedynie bank. Ogólne zasady tego produktu określają zapisy art. 69 ustawy Prawo bankowe. Stanowią one, że na mocy specjalnie sporządzonej umowy klient zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na jasno określony cel. Zawarty kontrakt musi również zawierać informacje o tym, w jaki sposób klient będzie dysponować otrzymanymi od banku środkami. Ponadto, dokument ten wskaże na warunki zwroty pożyczonej kwoty wraz z odsetkami.

Choć kredyty są przeznaczane na konkretne cele (np. kredyty hipoteczne, kredyty na zakup samochodu itd.), to banki posiadają w swojej ofercie produkty w postaci kredytów gotówkowych, które można spożytkować w dowolny sposób. Nie sprawia to jednak, że stają się one z tego powodu pożyczkami. Wciąż do ich zaciągnięcia niezbędne jest zwrócenie się do instytucji bankowej, spełnienie stawianych przez nią warunków i podpisanie umowy.

Czym jest pożyczka?

Pożyczki uregulowane są zapisami artykułu 720 kodeksu cywilnego. Udzielić może ją dowolna instytucja bądź osoba prywatna, a nie tylko bank. Na mocy umowy dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy. Mówiąc wprost, przedmiotem pożyczki nie musi być tylko gotówka, ale też inne dobra materialne.

Co więcej – umowa dotycząca pożyczki nie musi być zawarta na papierze. Jeśli jej wartość nie przekracza 1000 zł, to zobowiązująca jest umowa ustna. Przepisy nie narzucają też treści takiego kontraktu. W przypadku kredytu muszą się w umowie znaleźć takie elementy jak strony biorące udział w transakcji, waluta kredytu, kwota, cel, zasady i terminy spłaty rat, wysokość oprocentowania, sposób zabezpieczenia spłaty i całkowity koszt zobowiązania. Przy umowach o pożyczki nie ma takiego wymogu.

Kredyt a pożyczka – podstawowe różnice

Jedna z różnic już została wykazana – chodzi oczywiście o to, kto może udzielić danego rodzaju zobowiązania. Pod tym względem kredyty zarezerwowane są dla banków, z kolei pożyczki może udzielić każdy. Ponadto, oba produkty dzieli podstawa prawna. Kredyty reguluje ustawa Prawo bankowe oraz poszczególne przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o kredycie konsumenckim. Dwa ostatnie elementy będą dotyczyć również pożyczek, które jednak nie zostały w żaden sposób ujęte w ustawie Prawo bankowe.

Ponadto, kolejną różnicą jest przedmiot zobowiązania. Przy kredycie zawsze jest to gotówka, a przy pożyczkach może być to dowolne dobro. Co więcej – kredyty zawsze są odpłatne. Zasada ta nie dotyczy natomiast pożyczek.

Kredyty zwykle udziela się na konkretny cel. Z kolei pożyczkodawca nie interesuje się tym, na co zostaną przeznaczone pieniądze, które wręcza klientowi. Sporą różnicą jest też czas otrzymania danego zobowiązania. Na kredyt czeka się długo. Samo wydanie decyzji z banku trwa nawet kilka tygodni. Pożyczkę jesteśmy w stanie otrzymać niemal od ręki. Niektóre firmy specjalizujące się w tym produkcie nie stawiają przed potencjalnymi klientami żadnych wymogów. Przy kredycie niezbędne jest spełnienie wielu warunków (np. posiadanie wkładu własnego, posiadanie odpowiedniej historii kredytowej itd.).

Kredyt a pożyczka – co jest lepsze?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji każdego z osobna. Kredyty są przede wszystkim lepszym rozwiązaniem przy konieczności pożyczenia dużej kwoty. Trzeba jednak mieć świadomość, że otrzymanie świadczenia będzie wiązać się ze spełnieniem wielu wymogów formalnych. Niewykluczone, że zanim pieniądze pojawią się na koncie, minie sporo czasu. Jeśli więc zależy nam na szybkim działaniu, a potrzebna kwota nie jest wysoka, można spróbować zaciągnąć pożyczkę. Tu jednak należy uważać na nieuczciwe firmy, które oferują ekspresową wypłatę gotówki, jednak warunki spłaty tego zobowiązania są wyjątkowo niekorzystne. Zanim podpisze się umowę, należy dokładnie ją zweryfikować i sprawdzić, czy nie zawiera ona zapisów, przez które wpędzimy się w kłopoty. Jeżeli konkretny pożyczkodawca nie budzi żadnych wątpliwości, a przedstawione przez niego warunki spełniają oczekiwania, wówczas nic nie stoi na przeszkodzie, by skorzystać z jego usług

Potrzebujesz pomocy przy uzyskaniu kredytu? Zgłoś się do eksperta! Zapraszamy do kontaktu: https://plcg.pl/.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments