Koniec użytkowania wieczystego – rząd przyjął projekt ustawy

Udostępnij

Rząd w środę 29 marca przyjął zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Jak poinformował na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki, umożliwią one przedsiębiorcom oraz wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym uzyskanie na własność gruntów, które mają w użytkowaniu wieczystym.

Rząd zlikwiduje użytkowanie wieczyste

Rada Ministrów w środę 29 marca przyjęła projekt ustawy, która ostatecznie ma zlikwidować użytkowanie wieczyste.

Zgodnie z nowymi przepisami organy publiczne nie będą już mogły odmówić sprzedaży gruntu na rzecz użytkownika, który złoży wniosek w terminie roku od wejścia w życie ustawy. Decyzja w tej sprawie ma być dobrowolna. Zmiana statusu własności gruntu będzie zależeć od tego, czy złożony zostanie o to wniosek.

Co prawda przepisy umożliwiające przekształcanie gruntów we własność wprowadzono już w 2019 roku, ale w pierwszej kolejności objęły one grunty przeznaczone na cele mieszkaniowe.

Kogo będą dotyczyć nowe przepisy?

Z kolei zgodnie z opisywanym projektem ustawy nowy model odpłatności za grunt będzie dotyczył:

  • Przedsiębiorców (zarówno duże firmy jak i jednoosobowe działalności gospodarcze)
  • Osób fizycznych
  • Spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
  • Mieszkańców osiedli

Z danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii wynika, że obecnie łącznie w użytkowaniu wieczystym jest 505 796 gruntów. Grunty Skarbu Państwa stanowią aż około 485 tysięcy hektarów, a gmin – około 61 tysięcy hektarów.

W praktyce, nowe przepisy umożliwią przedsiębiorcom, osobom fizycznym, spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym uzyskanie na własność gruntów, które mają od wielu lat w użytkowaniu wieczystym. Według rządu skorzysta na tym około 450 tysięcy podmiotów.

Ile będzie trzeba zapłacić za grunty Skarbu Państwa? Księgowa liczy pieniadze

Co istotne, rząd oferuje jednocześnie bardzo korzystne warunki wykupu państwowych gruntów. Zgodnie z propozycją resortu rozwoju będzie można je wykupić za 20 dotychczasowych opłat rocznych – w przypadku jednorazowego wykupu.

Cena za grunt docelowo to równowartość 6, 20, 40, 60% lub więcej wartości rynkowej gruntu. Przewidziano możliwość płatności w ratach przez maksimum 10 lat – wtedy cena ma wynieść 25-krotność dotychczasowej opłaty rocznej.

Zaproponowano także bonifikatę dla grup szczególnie wrażliwych społecznie, w tym osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Ile zarobi Skarb Państwa i samorządy?

Warto dodać, że likwidacja użytkowania wieczystego stanowi także korzyść dla państwa. Z szacunkowych wyliczeń wynika, że prognozowany dochód z tego tytułu dla Skarbu Państwa w 2023 roku ma wynieść od 1,42 miliarda do 2,85 miliarda złotych. Z kolei samorządy mają wzbogacić się o kwotę od 1,18 miliarda do 2,37 miliarda PLN.

Wyjątki od likwidacji użytkowania wieczystego

Wyjątek od wyżej opisanych zasad dotyczyć będzie gruntów niezabudowanych bądź zajmowanych przez rodzinne ogrody działkowe. W takich przypadkach grunt będzie można kupić za zgodą samorządu lub starosty i wojewody pod warunkiem, że umowa trwa minimum 10 lat.

Resort rozwoju podkreśla także, że spod roszczenia wyłączone zostaną grunty Skarbu Państwa na terenie portów i przystani morskich oraz grunty powierzone:

  • Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa
  • Agencji Mienia Wojskowego
  • Lasom Państwowym
  • Parkom narodowym
  • Wodom Polskim

Ministerstwo Rozwoju i Technologii uważa, że są to grunty istotne z punktu widzenia gospodarki narodowej, niezbędne jest więc zapewnienie Skarbowi Państwa nadzoru nad sposobem ich wykorzystywania. Makieta domu i samochodów wśród zieleni oraz pieniądze

Co istotne, nie będzie również możliwe zawarcie umowy sprzedaży gruntu, wobec którego toczy się postępowanie o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego. Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również