Koniec użytkowania wieczystego i zwolnienie z podatku PCC – prezydent podpisał ustawę

Udostępnij

Prezydent Andrzej Duda podpisał wczoraj ustawę w sprawie likwidacji użytkowania wieczystego, która umożliwi firmom, osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym wykup gruntów. Regulacja przewiduje również, że nabycie pierwszego mieszkania będzie zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Rząd likwiduje użytkowanie wieczyste użytkowanie wieczyste

Prezydent Andrzej Duda podpisał wczoraj nowelizację ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Podstawowym celem ustawy jest umożliwienie nabycia prawa własności użytkownikom wieczystym gruntów, które nie uległy dotąd uwłaszczeniu z mocy prawa lub na podstawie decyzji administracyjnej.

Zgodnie z wprowadzanymi przez rząd przepisami, nowy model odpłatności za grunt będzie dotyczył:

  • Przedsiębiorców
  • Osób fizycznych
  • Spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
  • Mieszkańców osiedli

Nowelizacja przewiduje, że cena nieruchomości nabywanej przez użytkownika wieczystego będącego przedsiębiorcą będzie ustalana jako co najmniej dwudziestokrotność dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

W przypadku niewykorzystywania nieruchomości na działalność gospodarczą cena będzie ustalana na poziomie dwudziestokrotności dotychczasowej opłaty. Ponadto w ciągu roku od wejścia w życie ustawy użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowej będzie mógł wystąpić z żądaniem sprzedaży tej nieruchomości na jego rzecz.

Ile będzie trzeba zapłacić za grunty Skarbu Państwa? nieruchomości

Przy roszczeniu cena gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa wyniesie, w przypadku płatności jednorazowej, dwudziestokrotność dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

W przypadku płatności ratalnej cena wyniesie równowartość 25 opłat rocznych. Samorządy będą mogły przyjąć tę samą zasadę lub negocjować cenę z nabywcą, przy czym cena nie będzie mogła przekroczyć rynkowej wartości gruntu.

Spod roszczenia wyłączono między innymi grunty, w stosunku do których użytkowanie wieczyste zostało ustanowione po 31 grudnia 1997 roku, a także grunty Skarbu Państwa powierzone:

  • Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa
  • Agencji Mienia Wojskowego
  • Lasom Państwowym
  • Parkom narodowym
  • Wodom Polskim

Nowe przepisy dotyczące podatku PCC

Podpisana przez prezydenta nowelizacja zawiera także zmiany w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Zgodnie z nimi nowy podatek PCC w wysokości 6% ma objąć zakup co najmniej sześciu mieszkań w ramach jednej inwestycji – w jednym budynku lub kilku budynkach tworzonych na jednej nieruchomości gruntowej.

Nabycie pierwszego mieszkania będzie z kolei zwolnione z PCC. Warto bowiem przypomnieć, że zgodnie z wciąż jeszcze obowiązującymi przepisami, kupujący na rynku wtórnym mieszkanie, musi odprowadzić podatek będący 2% wartości kupowanej nieruchomości. podatek PCC

Po wejściu w życie nowych przepisów nabywcy swojego pierwszego mieszkania – choćby za pomocą takiego produktu, jak Bezpieczny Kredyt 2 procent – będą zwolnieni z PCC i w ten sposób zaoszczędzą co najmniej kilka tysięcy złotych.

Nowe przepisy dotyczące społecznych agencji najmu

Nowelizacja zawiera również rozwiązania, które mają przyspieszyć rozwój społecznych agencji najmu (SAN). Są to podmioty współpracujące z gminą, które pośredniczą między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami niemogącymi sobie pozwolić na wynajęcie mieszkania na warunkach rynkowych.

W podpisanej przez prezydenta nowelizacji rozszerzono katalog podmiotów, które mogą prowadzić SAN-y, o wszystkie podmioty wymienione w ustawie o pożytku publicznym. Umożliwiono SAN-om dzierżawę budynków niemieszkalnych w celu przekształcania ich na lokale mieszkalne lub budynki mieszkalne jednorodzinne.

Ponadto takie podmioty będą mogły ubiegać się o finansowe wsparcie w ramach Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kiedy nowe regulacje wejdą w życie? Zbliżający się termin spłaty długów

Większość zapisów ustawy wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Przepisy dotyczące wyższego podatku PCC przy zakupie co najmniej sześciu mieszkań w jednej inwestycji mają jednak wejść w życie 1 stycznia 2024 roku.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również