Kolejny rekordowy wzrost wynagrodzeń! Średnio zarabiamy już ponad 7300 zł

Udostępnij

analiza polski złotyGrudzień 2022 roku przyniósł ze sobą zauważalny wzrost pensji. Z opublikowanego dziś przez Główny Urząd Statystyczny raportu wynika bowiem, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w minionym miesiącu 7329,96 zł brutto, co oznacza, że na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy wzrosło ono aż o 10,3 proc. z 6644,39 zł rok temu.

Przeciętny Polak zarobił w grudniu 7329,96 zł brutto

W grudniu 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w stosunku do listopada 2022 r. o 6,9 proc., a w porównaniu z grudniem 2021 r., aż o 10,3 proc. wzrastając do 7329,96 zł brutto.

Źródło: GUS

Główny Urząd Statystyczny wskazuje, że wzrost ten spowodowany był wypłatami m. in. premii kwartalnych, świątecznych, nagród z okazji Dnia Górnika, nagród rocznych oraz wypłatami odpraw emerytalnych. Z tego właśnie powodu, zjawisko wzrostu płac w grudniu jest obserwowane co roku.

Polacy zarabiają coraz więcej

Narastająco w okresie całego roku 2022 przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w stosunku do poprzedniego roku wzrosły we wszystkich sekcjach PKD 2007 od 3,4 proc. w sekcji „Pozostała działalność usługowa” do 23,7 proc. w sekcji „Transport i gospodarka magazynowa”, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 13,0 proc.

Najwyższą przeciętną płacę brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie narastającym odnotowano w sekcji „Informacja i komunikacja” w wysokości 11334,23 zł (wzrost o 12,4 proc. względem 2021 roku) oraz „Górnictwo i wydobywanie” w wysokości 11173,60 zł (wzrost o 22,3 proc. względem 2021 roku) , zaś najniższą w sekcji „Zakwaterowanie i gastronomia” na poziomie 4746,97 zł (pomimo wzrostu w odniesieniu do sytuacji rok wcześniej o 12,1 proc.).

Przeciętny Polak zarobił w grudniu 5326,78 zł netto

Należy tu jednak podkreślić, że kwoty podawane przez GUS są kwotami brutto. Netto, czyli „na rękę” przeciętny Polak zarobił bowiem w grudniu 2022 r. nie 7329,96 zł, a 5326,78 zł.

715,40 zł z kwoty brutto potrącone zostało bowiem na składkę emerytalną, 109,95 zł na składkę rentową, 179,58 zł na ubezpieczenie chorobowe, a 569,25 zł na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto, pobrano także 429 zł na zaliczki z tytułu podatku dochodowego.

Warto tu także wspomnieć, iż jeżeli pracownik zarabia 7329,96 zł brutto, jego pracodawcę kosztuje on aż 8831,13 zł.

Polaków stać na coraz mniej

By zdać sobie sprawę z tego, czy dzięki wzrostowi wynagrodzeń Polaków faktycznie stać na coraz więcej, najnowsze dane zestawić należy z raportem o inflacji. Wynika z niego, że ceny dóbr i usług konsumpcyjnych wzrosły w grudniu ub.r. w stosunku do grudnia 2021 r. aż o 16,6 proc. (przy wzroście cen towarów – o 17,6 proc. i usług – o 13,4 proc.).

Zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (w %) | Źródło: GUS

Fakt ten sprawia, że mimo wzrostu wynagrodzeń o 10,3 proc., Polaków realnie stać na coraz mniej.

Warto tu podkreślić ponadto, iż dane dotyczące wynagrodzeń odnoszą się jedynie do sektora przedsiębiorstw i dotyczą podmiotów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza zaklasyfikowana do wybranych rodzajów działalności PKD 2007, a liczba pracujących przekracza 10 osób. Sektor przedsiębiorstw stanowi zaś jedynie część gospodarki narodowej, co znaczy, że dane dotyczą tylko i wyłącznie wybranych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Arkadiusz Jóźwiak
Arkadiusz Jóźwiak
Autor licznych felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii, a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Prelegent wielu konferencji inwestycyjnych oraz szkoleń online. Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019 oraz zdobyciem statuetki NEXUS w kategorii Analityk Roku 2019.

Najnowsze

Zobacz również