Kolejny rekordowy wzrost wynagrodzeń! Polacy zarabiają jak nigdy, ale stać ich na coraz mniej

484

analiza polski złotyListopad 2022 roku przyniósł ze sobą zauważalny wzrost pensji. Z opublikowanego dziś przez Główny Urząd Statystyczny raportu wynika bowiem, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w minionym miesiącu 6857,96 zł brutto, co oznacza, że na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy wzrosło ono aż o 13,9 proc. z 6022,49 zł rok temu.

Przeciętny Polak zarobił w listopadzie 6857,96 zł brutto

W listopadzie 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w stosunku do października 2022 r. o 2,5 proc., a w porównaniu z listopadem 2021 r., aż o 13,9 proc. wzrastając do 6857,96 zł brutto.

Źródło: GUS

Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto odnotowano w większości sekcji PKD 2007, z czego największy w sekcji „Górnictwo i wydobywanie” (o 64,3 proc.), gdzie wynagrodzenia zwiększyły się do 14178,21 zł (miesiąc wcześniej wyniosły 8627,87 zł) oraz w sekcji „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” (o 15,6 proc.), gdzie wynagrodzenia wyniosły 10431,53 zł (miesiąc wcześniej 9027,18 zł).

Główny Urząd Statystyczny wskazuje, że wzrost ten spowodowany był wypłatami m.in. premii kwartalnych, świątecznych, nagród z okazji Dnia Górnika, nagród rocznych, a także podwyżkami wynagrodzeń, wypłatami premii z powodu inflacji oraz rozliczenia wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych, które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń.

Polacy zarabiają coraz więcej

Narastająco w okresie jedenastu miesięcy 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w stosunku do analogicznego okresu 2021 r. wzrosły we wszystkich sekcjach PKD 2007 od 2,1 proc. w sekcji „Pozostała działalność usługowa” do 23,4 proc. w sekcji „Transport i gospodarka magazynowa”, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 13,4 proc.

Najwyższą przeciętną płacę brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie narastającym odnotowano w sekcji „Informacja i komunikacja” w wysokości 11262,68 zł (wzrost o 12,7 proc. względem analogicznego okresu roku poprzedniego), zaś najniższą w sekcji „Zakwaterowanie i gastronomia” na poziomie 4724,33 zł (pomimo wzrostu w odniesieniu do sytuacji sprzed roku o 12,6 proc.).

Przeciętny Polak zarobił w listopadzie 4924,13 zł netto

Należy tu jednak podkreślić, że kwoty podawane przez GUS są kwotami brutto. Netto, czyli „na rękę” przeciętny Polak zarobił bowiem w listopadzie 2022 r. nie 6857,96 zł, a 4924,13 zł.

669,34 zł z kwoty brutto potrącone zostało bowiem na składkę emerytalną, 102,87 zł na składkę rentową, 168,02 zł na ubezpieczenie chorobowe a 532,60 zł na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto, pobrano także 461 zł na zaliczki z tytułu podatku dochodowego.

Warto tu także wspomnieć, iż jeżeli pracownik zarabia 6857,96 zł brutto, jego pracodawcę kosztuje on aż 8262,48 zł.

Polaków stać na coraz mniej

By zdać sobie sprawę z tego, czy dzięki wzrostowi wynagrodzeń Polaków faktycznie stać na coraz więcej, najnowsze dane zestawić należy z raportem o inflacji. Wynika z niego, że ceny dóbr i usług konsumpcyjnych wzrosły w listopadzie br. w stosunku do listopada 2021 r. aż o 17,5 proc. (przy wzroście cen towarów o 18,8 proc. i usług o 13,2 proc.).

Źródło: GUS

Fakt ten sprawia, że mimo wzrostu wynagrodzeń o 13,9 proc., Polaków realnie stać na coraz mniej.

Warto tu podkreślić jednak, iż dane dotyczące wynagrodzeń odnoszą się jedynie do sektora przedsiębiorstw i dotyczą podmiotów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza zaklasyfikowana do wybranych rodzajów działalności PKD 2007, a liczba pracujących przekracza 10 osób. Sektor przedsiębiorstw stanowi zaś jedynie część gospodarki narodowej, co znaczy, że dane dotyczą tylko i wyłącznie wybranych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Poprzedni artykułPara CHF/PLN z celem na 4,78 PLN? Dolar warty 4,42 PLN.
Następny artykułNadchodzi koniec wojny?
Autor licznych felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii, a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Prelegent wielu konferencji inwestycyjnych oraz szkoleń online. Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019 oraz zdobyciem statuetki NEXUS w kategorii Analityk Roku 2019.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments