Kolejny rekordowy wzrost wynagrodzeń! Polacy zarabiają coraz więcej, ale stać ich na coraz mniej

Udostępnij

analiza polski złotyCzerwiec 2022 roku przyniósł ze sobą zauważalny wzrost pensji. Z opublikowanego dziś przez Główny Urząd Statystyczny raportu wynika bowiem, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w minionym miesiącu 6554,87 zł brutto, co oznacza, że na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy wzrosło ono aż o 13,0 proc. z 5802,42 zł rok temu.

Przeciętny Polak zarobił w czerwcu 6554,87 zł brutto

W czerwcu 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w stosunku do maja 2022 r. o 2,4 proc., a w porównaniu z czerwcem 2021 r., aż o 13,0 proc. wzrastając do 6554,87 zł brutto.

Źródło: GUS

Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto odnotowano prawie we wszystkich sekcjach PKD 2007, z czego największy w sekcji „Górnictwo i wydobywanie” (o 39,9 proc.), gdzie wynagrodzenia wyniosły 11877,54 zł (miesiąc wcześniej 8489,06 zł) oraz w sekcji „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” (o 9,3 proc.), gdzie wynagrodzenia zwiększyły się do 8965,75 zł (miesiąc wcześniej wyniosły 8206,10 zł).

Główny Urząd Statystyczny wskazuje, że wzrost ten spowodowany był m.in. wypłatami premii kwartalnych, rocznych oraz wypłaty odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń).

Spadek wynagrodzeń był z kolei widoczny w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” (o 5,9 proc.) oraz w sekcji „Informacja i komunikacja” (o 1,2 proc.).

Przeciętny Polak zarobił w czerwcu 4710,14 zł netto

Należy tu jednak podkreślić, że kwoty podawane przez GUS są kwotami brutto. Netto, czyli „na rękę” przeciętny Polak zarobił bowiem w czerwcu 2022 r. nie 6554,87 zł, a 4710,14 zł.

639,76 zł z kwoty brutto potrącone zostało bowiem na składkę emerytalną, 98,32 zł na składkę rentową, 160,59 zł na ubezpieczenie chorobowe a 509,06 zł na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto, pobrano także 437 zł na zaliczki z tytułu podatku dochodowego.

Warto tu także wspomnieć, iż jeżeli pracownik zarabia 6554,87 zł brutto, jego pracodawcę kosztuje to aż 7897,31 zł.

Polaków stać na coraz mniej

By zdać sobie sprawę z tego, czy dzięki wzrostowi wynagrodzeń Polaków faktycznie stać na coraz więcej, najnowsze dane zestawić należy z raportem o inflacji. Wynika z niego, że ceny dóbr i usług konsumpcyjnych wzrosły w czerwcu br. w stosunku do czerwca 2021 r. aż o 15,5 proc. (przy wzroście cen towarów o 16,8 proc. i usług o 11,5 proc.). Na uwagę zasługuje fakt, iż ostatni raz inflację na wyższym poziomie w skali roku widzieliśmy w marcu 1997 roku. Ceny rosły wówczas o 16,6 proc.

Fakt ten sprawia, że mimo wzrostu wynagrodzeń o 13,0 proc., Polaków realnie stać na coraz mniej.

Warto tu jednak podkreślić, iż dane te odnoszące się jedynie do sektora przedsiębiorstw i dotyczą podmiotów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza zaklasyfikowana do wybranych rodzajów działalności PKD 2007, a liczba pracujących przekracza 9 osób. Sektor przedsiębiorstw stanowi zaś jedynie część gospodarki narodowej, co znaczy, że dane dotyczą tylko i wyłącznie wybranych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Arkadiusz Jóźwiak
Arkadiusz Jóźwiak
Autor licznych felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii, a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Prelegent wielu konferencji inwestycyjnych oraz szkoleń online. Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019 oraz zdobyciem statuetki NEXUS w kategorii Analityk Roku 2019.

Najnowsze

Zobacz również