Kim są współcześni masoni?

Udostępnij

Masoni to stowarzyszenie, wokół którego narosło naprawdę wiele mitów i legend. Łatwo jest się pogubić w tym, co właściwie jest prawdą, a co podkoloryzowaną opowieścią. Wolnomularstwo to ciekawy ruch społeczny, który sięga swoimi początkami do średniowiecza. Kim są masoni, jak to się zaczęło i czy naprawdę rządzą światem?

masoni

Kim są masoni?

Wolnomularstwo bądź sztuka królewska to inne nazwy tak zwanej masonerii. Większość z nas kojarzy masonów z międzynarodowym ruchem społecznym, którego głównym celem jest doskonalenie duchowej części człowieka. Jednak to nie wszystko, ponieważ ważne jest dla nich także braterstwo ludzi z różnych kręgów kulturowych, religijnych i narodowych. Przez wieki powstało naprawdę sporo legend na temat tego stowarzyszenia, które zakładają, że masoni mają liczne rytuały i obrzędy.

Aktualnie wolnomularze są naprawdę złożonym ruchem społecznym, w którym występują większe i mniejsze organizacje, różniące się od siebie. Łączy je przede wszystkim pewne przekonania metafizyczne oraz dążenie do przemian społecznych. W celu zrozumienia lepiej zasad i struktur tej złożonej organizacji trzeba poznać jej historie. To, czym kierowali się twórcy i jakie idee były dla nich kluczowe, najlepiej wyjaśni, kim są masoni i podpowie, jakie cele mają aktualnie. Zapraszamy na dalszą część artykuł, gdzie przedstawimy historię tego ruchu.

Jak powstało stowarzyszenie masonów?

Oczywiście na temat powstania stowarzyszenia wolnomularzy także istnieją pewne legendy. Według jednej z nich ruch miał powstać w czasie budowy świątyni Salomona. Inna mówi, że pierwszymi masonami byli biblijny Adam, który poznał wszystkie sekrety Boga oraz Noe budujący wielką arkę. Dodatkowo niektórzy twierdzą, że Templariusze także należeli do stowarzyszenia. Legendy opowiadają również o celtach i ich rytuałach.

Prawdziwa historia jest nieco inna i trochę mniej spektakularna. W średniowieczu powstawały liczne gildie oraz loże, w których gromadzili się przedstawiciele poszczególne zawody. W przypadku masonów, których nazwa wtedy jeszcze właściwie nie istniała, zgromadzenia składały się z architektów oraz murarzy. Po raz pierwszy nazwa free masons mogliśmy spotkać się w tekście z 1376 roku, w którym mowa była o murarzach zgromadzonych w Londynie w bractwo.

Pierwsza Wielka Loża powstała w 1717 roku w Wielkiej Brytanii, a dokładniej w Londynie. Jest uznawana z pierwsze, oficjalne stowarzyszenie. Kilka lat później, a dokładniej 17 stycznia 1723 roku została wydrukowana pierwsza konstytucja wolnomularstwa, którą stworzył James Anderson. W tamtym momencie w skład stowarzyszenia wchodziły przede wszystkim bogaci mieszczanie oraz arystokracja. Zależało im na rozwoju duchowym człowieka oraz braterstwie między wszystkimi klasami społecznymi niezależnie od kultury, religii czy narodowości.

Wielcy wolnomularze

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że do tego ruch należało wiele naprawdę znaczących osób. Przykładowo masonem był twórca klasycznego trójpodziału władzy, czyli Monteskiusz. W szeregi stowarzyszenia wystąpił również architekt Christopher Wren, który zaprojektował katedrę Świętego Pawła w Londynie. Organizacje masońskie bardzo szybko się rozwijały, a kolejne loże powstawały dość dynamicznie, jednak w każdej nowej grupie musiało znajdować się przynajmniej siedmiu już wcześniej zaprzysiężonych wolnomularzy.

W XVIII i XIX wieku na świecie dochodziło do naprawdę licznych przemian gospodarczych, społecznych i politycznych, a członkowie lóż masońskich wywarli wpływ na wiele z nich. Przykładowo wolnomularzami byli Benjamin Franklin i George Washington, którzy stali za pierwszą konstytucją na świecie, czyli Konstytucją Stanów Zjednoczonych. Za francuską Deklaracją Praw Człowieka i Obywatela także stało kilku masonów. Wywarli oni wpływ również na polską Konstytucję 3 maja. Co ciekawe to za sprawą masonów doszło do pewnych zmian we Wschodniej Europie w XX wieku. Dzięki nim w Turcji został wprowadzony alfabet łaciński oraz kalendarz gregoriański.

W czasie II wojny światowej wolnomularstwo przestało być tak istotnie, ponieważ Adolf Hitler skutecznie starał się z nim walczyć. Dyktator był przeciwnikiem tego ruchu, a po wielkim konflikcie społeczność nie szybko się odrodziła, ponieważ przez jakiś czas w europie panował komunizm, który kłócił się z wieloma poglądami masonów. Wolnomularstwo odrodziło się tak naprawdę wraz z upadkiem komunizmu.

W co wierzyli Masoni i jak to teraz wygląda?

W celu zrozumienie poglądów wolnomularzy znowu musimy cofnąć się do ich początków, ponieważ konieczne jest zrozumienie tego, skąd w lożach zrzeszających architektów i murarzy wzięła się arystokracja, bogaci mieszczanie i inne wpływowe osoby. W końcu nie mieli oni za wiele wspólnego z budowniczymi. Wszystkiemu winne były pieniądze. Państwo chciało pobierać większe podatki, a architekci i murarze pragnęli lepszej ochrony oraz wyższych zarobków. Dodatkowo oświecenie, w którym zaczęto do loży przyjmować niezwiązanych z budownictwem członków, było epoką, w której kładziono nacisk na zdobywanie nowej wiedzy. Bogaci mieszczanie, arystokracja oraz inne wpływowe osoby chętnie poszerzał swoje horyzonty. Idee zdobywania wiedzy oraz nowych doświadczeń została z masonami do dzisiaj i jest jednym z głównych założeń tego ruchu. Rozwijanie się w różnych dziedzinach jest celem członków wszystkich istniejących loży.

Niektórym wydaje się, że wolnomularze są związani, z konkretnymi wierzeniami i ugrupowaniami religijnymi. Nic podobnego! Masonami są osoby całkowicie wolne i podejmujące indywidualnie wszystkie decyzji. Ruch zrzesza ludzi, którzy są katolikami, muzułmanami, żydami, hinduistami, ale również ateistami. Najważniejszym założeniem wolnomularzy jest chęć do poszerzania swojej wiedzy oraz otwartość na różne światopoglądy.

Czy współcześni masoni naprawdę rządzą światem?

Jeżeli weźmiemy pod uwagę wpływ masonów na przemiany gospodarcze, polityczne i społeczne zachodzące w przeszłości może wydawać się, że w stwierdzeniu „współcześni Masoni rządzą światem” leży ziarenko prawdy. Warto jednak zauważyć, że poglądy oraz cele, którymi kieruje się to stowarzyszenie, przyświecają wielu zwykłym osobą. W XXI wieku coraz częściej stawiamy na swój rozwój i poszerzanie horyzontów w wielu dziedzinach.

wolnomularzeNa temat wolnomularzy powstało naprawdę wiele legend i narosło mnóstwo mitów. Niektórzy twierdzą, że celem masonerii jest przejęcie kontroli nad narodowymi rządami, a następnie władzy nad światem. Dodatkowo często powtarza się teoria, że celem wolnomularzy jest stworzenie społeczeństwa, które będzie oparte na równości, braterstwie i wolności. Co wcale nie wydaje się czymś specjalnie złym, mimo że często mówi się także o tak zwanym diabelskim spisku masonów.

Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy wolnomularze mają wystarczające wpływy na działania poszczególnych państw. Jednak w przeszłości istnieje świadectwo ich działania, które odcisnęły konkretny wpływ na politykę niektórych krajów.

Masoni to ciekawy ruch społeczny

Wolnomularze kierują się ciekawymi zasadami, ale nacisk stawiają na rozwój. Pierwsza oficjalna loża powstała w 1717 roku, a do stowarzyszenia należało wiele naprawdę znaczących osób. Warto pamiętać, że poglądy masonów odcisnęły wpływ na polityce niektórych państw. Do tego ruchu należeli między innymi Monteskiusz, ale również wielcy założyciel Stanów Zjednoczonych tacy jak Benjamin Franklin i George Washington. Wolnomularze odegrali rolę podczas tworzenia francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela oraz polskiej Konstytucji 3 maja.

Dla stowarzyszenia niezwykle cenna jest wolność, równość i braterstwo. Mogą do niego przystąpić osoby otwarte na świat oraz pragnące poszerzać swoje horyzonty. Wolnomularze nie są ruchem religijnym, a w swoich szeregi przyjmują ludzi o najróżniejszych wierzeniach. Warto też pamiętać, że odcisnęli pewien wpływ na politykę wielu państw w przeszłości, jednak nie jesteśmy w stanie jednoznacznie uznać, że to oni rządzą współczesnym światem.

Patrycja Grzebyk
Patrycja Grzebyk
Redaktorka Portfelu Polaka. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Śląskim. Specjalizuje się w tematyce społecznej, finansowej i prawnej.

Najnowsze

Zobacz również