Dzień Inwestora Indywidualnego

Kiedy zostanie wypłacona 13. emerytura w 2024?

Udostępnij

W Polsce zbliża się oczekiwany termin wypłaty 13. emerytury w 2024 roku, będącej dodatkowym wsparciem finansowym dla seniorów. Artykuł ten przybliży informacje dotyczące beneficjentów, terminu wypłaty oraz przewidywanej wysokości tego dodatkowego świadczenia.

Trzynasta emerytura, podobnie jak czternasta, stanowi zagwarantowane ustawowo dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów. Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 roku jasno określa zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia, a także podkreśla, że jest to forma wsparcia finansowego mająca poprawić sytuację materialną seniorów.

Potwierdzenie na poziomie rządowym

Ostatnie doniesienia ze strony rządu potwierdzają, że trzynasta emerytura nie tylko pozostaje w mocy, ale także zostanie wypłacona w roku 2024. Premier Donald Tusk, na konferencji prasowej dotyczącej budżetu na rok 2024, zapewnił, że środki na wypłatę „trzynastek” są zagwarantowane, co z pewnością przynosi ulgę seniorom oczekującym na dodatkowe wsparcie finansowe.

Kto otrzyma 13. emeryturę w 2024?

Trzynasta emerytura przysługuje szerokiemu gronu beneficjentów. Nie tylko emeryci i renciści pobierający świadczenia z powszechnego ubezpieczenia społecznego, ale również ci z ubezpieczenia społecznego rolników, systemów zaopatrzenia społecznego funkcjonariuszy służb, żołnierzy czy kombatantów. Warto podkreślić, że świadczenie to nie przysługuje tym, których prawo do świadczeń jest zawieszone na dzień 31 marca.

Terminy wypłaty 13. emerytury w 2024

Wypłata trzynastej emerytury w 2024 roku nastąpi równocześnie ze świadczeniami za kwiecień tego roku. Jest to ważna informacja dla wszystkich oczekujących seniorów, którzy mogą spodziewać się dodatkowych środków na swoich kontach w określonym terminie.

Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne, takie jak renty czy zasiłki, otrzymają trzynastą emeryturę w maju 2024 roku. To ważna różnica w terminach, którą warto uwzględnić, planując budżet domowy.

Przewidywana wysokość 13. emerytury w 2024

W roku 2024, wysokość trzynastej emerytury będzie uzależniona od wskaźnika waloryzacjiprzewidywania wysokości 13 emerytury emerytur, który został już wcześniej określony na poziomie 12,3% w przyszłorocznym budżecie. Prognozy wskazują, że najniższa emerytura wzrośnie o około 200 złotych brutto, osiągając co najmniej 1.783,82 zł. To zdecydowany wzrost w porównaniu do obecnej najniższej emerytury, która wynosi 1.583,82 zł brutto.

Ostateczne dane dotyczące waloryzacji emerytur oraz precyzyjnej kwoty trzynastej emerytury poznamy po ogłoszeniu oficjalnych danych w lutym, jednak prognozy dają pewność, że seniorzy mogą spodziewać się korzystnego wzrostu swoich świadczeń emerytalnych w nadchodzącym roku.

Zagwarantowane bezpieczeństwo finansowe dla seniorów

Decyzja rządu o utrzymaniu i wypłacie 13. emerytury w 2024 roku stanowi ważny krok w kierunku zagwarantowania bezpieczeństwa finansowego dla seniorów. Zapewnienie stałego dostępu do dodatkowych środków w formie trzynastej emerytury wpisuje się w troskę o dobrostan emerytów i rencistów, umacniając ich poczucie finansowej stabilności w okresie późniejszych lat życia.

Zmieniający się klimat polityczny, a finanse seniorów

Zgodnie z zapewnieniami premiera Donalda Tuska, decyzja o wypłacie 13. emerytury ma charakter stały, co przynosi pewność seniorom również w kontekście zmieniającego się klimatu politycznego. To ważne, aby beneficjenci mogli planować swoje finanse z pewnością, że obiecane świadczenia zostaną dotrzymane, niezależnie od zmian na scenie politycznej.

Podsumowując: Dla polskich seniorów nadchodzący termin wypłaty 13. emerytury w 2024 roku przynosi ulgę finansową. Gwarancje rządowe potwierdzają, że środki na to dodatkowe świadczenie są zapewnione, a beneficjenci mogą spodziewać się wypłaty wraz ze świadczeniami kwietniowymi. Ostateczna wysokość 13. emerytury będzie zależała od wskaźnika waloryzacji, który zostanie ogłoszony w lutym, jednak już teraz można prognozować dodatkowe wsparcie finansowe dla polskich seniorów na przyszły rok.

Sara Piwowarczyk
Sara Piwowarczyk
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu prawa, finansów i zarządzania zdobyła na studiach licencjackich z zarządzania. Z pasją oddająca się zainteresowaniom kulturalnym i podróżniczym.

Najnowsze

Zobacz również