Kiedy odbędą się wybory samorządowe 2024? Premier Tusk podał datę

Udostępnij

Premier Donald Tusk ogłosił wczoraj na konferencji prasowej przed posiedzeniem rządu, że wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. W przypadku, gdy będzie to wymagane, druga tura głosowania będzie miała miejsce zaś dwa tygodnie później, 21 kwietnia.

Znamy datę wyborów samorządowych 2024 Zaznaczanie dni wolnych w kalendarzu

Zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego, wybory samorządowe powinny zostać zarządzone „nie wcześniej niż na cztery miesiące i nie później niż na trzy miesiące przed upływem kadencji rad”.

Termin głosowania wyznacza Prezes Rady Ministrów na dzień wolny od pracy, który przypada nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na siedem dni przed upływem kadencji rad.

Warto przypomnieć, iż ze względu na długość kadencji samorządów oraz polskiego parlamentu, początkowo termin wyborów samorządowych oraz do Sejmu i Senatu zbiegał się. We wrześniu 2022 roku podjęto więc decyzję o przedłużeniu kadencji organów samorządu terytorialnego do 30 kwietnia i przesunięciu wyborów na wiosnę 2024 roku.

W efekcie, zgodnie z treścią Ustawy z dnia 29 września 2022 roku o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego, kadencja samorządów upływa 30 kwietnia 2024 roku. To oznacza, że wybory samorządowe muszą odbyć się pomiędzy 31 marca a 23 kwietnia.

Wybory samorządowe odbędą się w dniach 7 i 21 kwietnia

Wczoraj, podczas konferencji prasowej przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk ogłosił, że “podjął decyzję o wydaniu rozporządzenia – formalnie zostanie ona przesłana do Państwowej Komisji Wyborczej wraz z kalendarzem wyborczym – ale decyzja zapadła, wybory samorządowe odbędą się w dniach 7 i 21 kwietnia”.

Premier Tusk podkreślił również, że jest w stałym kontakcie z przedstawicielami samorządów i po uzyskaniu pozytywnej decyzji Państwowej Komisji Wyborczej, a to – jak ocenił – właściwie formalność, “będziemy mogli przystąpić do tych – jakże ważnych z punktu widzenia lokalnych wspólnot i życia zwykłych ludzi – wyborów”.

Donald Tusk oznajmił przy tym, iż „ma nadzieję, że kwiecień będzie dobrym miesiącem dla polskiej samorządności”.

Kto może wziąć udział w wyborach samorządowych 2024? Wybór kandydata na pracownika

W czasie kwietniowego głosowania wyborcy zagłosują na członków organów samorządu terytorialnego, czyli zdecydują o składach rad gmin i rad miast na prawach powiatu, rad powiatów oraz rad sejmików wojewódzkich. Ponadto w wyborach samorządowych wyłonieni zostaną wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast.

Wybory samorządowe są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Udział w nich mogą wziąć pełnoletni Polacy, posiadający czynne prawo wyborcze oraz stale zamieszkujący na obszarze działania danej rady.

Prawo wyboru na szczeblu gminnym mają również obywatele Unii Europejskiej, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat oraz stale zamieszkują na obszarze danej gminy. W wyborach do rady powiatu i sejmiku województwa czynne prawo wyborcze mają jednak wyłącznie obywatele polscy.

Czynne prawo wyborcze do danej rady mają obywatele polscy, a także obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, oraz stale zamieszkują na obszarze tej gminy.

Prawa wybierania nie mają natomiast osoby pozbawione praw publicznych na mocy prawomocnego orzeczenia sądu lub prawomocnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a także osoby ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kiedy wybory do Parlamentu Europejskiego 2024? Parlament Europejski

Warto przypomnieć, że najbliższych miesiącach, poza wyborami samorządowymi, odbędą się również wybory do Parlamentu Europejskiego. W Polsce wybranych zostanie 53 posłów do Parlamentu Europejskiego.

Zgodnie z decyzją państw członkowskich, wybory europejskie odbędą się między 6 a 9 czerwca 2024.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również