KE proponuje wprowadzenie obszarów podwyższonego ryzyka COVID-19

koronawirus

Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie dodatkowego oznaczenia dla obszarów podwyższonego ryzyka zakażenia koronawirusem, gdzie w ciągu ostatnich 14 dni odnotowano 500 potwierdzonych przypadków na 100 tys. mieszkańców, poinformowała Komisja. Obszary te byłyby oznaczane kolorem ciemnoczerwonym. Zaproponowano też dodatkowe ograniczenia w przepływie osób z tych obszarów.

Komisja proponuje aktualizację zaleceń Rady Europejskiej, która wprowadziła rodzaje oznaczeń dla obszarów, na których zanotowano przypadki COVID-19; zielony, pomarańczowy, czerwony i szary.

„Ze względu na nowe warianty koronawirusa i dużą liczbę nowych zakażeń w wielu państwach członkowskich konieczne jest stanowcze zniechęcanie do podróży, które nie są niezbędne, przy jednoczesnym unikaniu zamykania granic lub ogólnych zakazów podróżowania oraz zapewnianiu nieprzerwanego funkcjonowania jednolitego rynku i łańcuchów dostaw” – czytamy w komunikacie.

KE podkreśla, że „konieczne są dalsze ukierunkowane działania w celu zapewnienia skoordynowanego podejścia do środków ograniczających swobodny przepływ w UE”.

Oprócz istniejących kolorów zielonego, pomarańczowego, czerwonego i szarego Komisja proponuje dodanie „ciemnoczerwonego”, aby wskazać obszary, w których wirus krąży w bardzo wysokim stopniu. Miałoby to zastosowanie do obszaru, w którym 14-dniowy wskaźnik nowych przypadków koronawirusa przekracza 500 na 100 tys. osób.

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) będzie nadal publikować zaktualizowane wersje mapy w oparciu o dane dostarczone przez państwa członkowskie.

Komisja proponuje, aby zdecydowanie odradzać wszelkie podróże, które nie są konieczne, do czasu znacznej poprawy sytuacji epidemiologicznej. Dotyczy to zwłaszcza podróży z obszarów „ciemnoczerwonych”.

W przypadku osób podróżujących z „ciemnoczerwonego” obszaru państwa członkowskie powinny wymagać: negatywnego testu na obecność koronawirusa oraz kwarantanny.

Komisja zaleca, aby wraz ze wzrostem zdolności testowania państwa członkowskie większym stopniu wykorzystywały testy przed wyjazdem również z obszarów oznaczanych obecnie jako „pomarańczowe”, „czerwone” lub „szare”. Osoby powracające do swojego państwa zamieszkania powinny mieć też możliwość wykonania testu po przyjeździe.

Mając na uwadze ryzyko związane z bardzo dużą liczbą nowych zakażeń, Komisja zaleca, aby państwa członkowskie zgodziły się przyjąć, utrzymać lub wzmocnić takie środki, jak zachęty do pozostawania w domach i tymczasowe zamknięcie firm, w szczególności w obszarach sklasyfikowanych jako „ciemnoczerwone”. Proponowane jest także zwiększenie liczby testów i monitorowania sytuacji w celu zwiększenia kontroli nad rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Zdaniem Komisji, osoby mieszkające w regionach przygranicznych powinny zostać zwolnione z niektórych ograniczeń w podróżowaniu. Jeżeli często muszą przekraczać granicę ze względów rodzinnych bądź zawodowych, nie powinno się od nich wymagać poddania się kwarantannie, a wymagana częstotliwość badań powinna być proporcjonalna. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna po obu stronach granicy jest podobna, nie należy nakładać wymogu przeprowadzania testów.

Państwa członkowskie powinny również starać się unikać zakłóceń w funkcjonowaniu transportu towarów, w celu zachowania łańcucha dostaw. Biorąc pod uwagę zwiększone ryzyko, podróżujący tacy, jak pracownicy służby zdrowia, osoby podróżujące z ważnych powodów rodzinnych lub służbowych przybywające z obszarów „ciemnoczerwonych” również powinny zostać przetestowane i poddane kwarantannie, pod warunkiem że nie jest to obciążenie nieproporcjonalne.

Pracownicy transportu, których odpowiedzialność za narażenie innych na zachorowanie w trakcie podróży jest zazwyczaj ograniczone, nie powinni podlegać kwarantannie i zasadniczo powinni być zwolnieni z badań związanych z podróżą. Te same wyjątki powinny mieć zastosowanie w przypadku przejazdu tranzytem.

W październiku Rada Europejska uznała, że co tydzień państwa członkowskie powinny przekazywać Europejskiemu Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) dostępne dane dotyczące zachorowań na COVID-19 według następujących kryteriów:

  • liczby nowo zgłoszonych przypadków na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni
  • liczby testów na 100 tys. osób przeprowadzonych w ostatnim tygodniu (wskaźnik wykonywania testów)
  • odsetka pozytywnych testów przeprowadzonych w ostatnim tygodniu (współczynnik pozytywnych wskazań testu)

Na podstawie tych danych ECDC powinno publikować tygodniową mapę państw członkowskich UE z podziałem na regiony, aby wspierać państwa członkowskie w podejmowaniu decyzji związanych z przemieszczaniem się. RE proponuje, aby obszary oznaczać kolorem:

  • zielonym – jeśli 14-dniowy wskaźnik powiadomień o zachorowaniach jest niższy niż 25, a wskaźnik testów pozytywnych niższy niż 4%
  • pomarańczowym – jeśli wskaźnik powiadomień o zachorowaniach z 14 dni jest niższy niż 50, ale wskaźnik pozytywnych testów jest równy lub wyższy niż 4%, lub jeśli wskaźnik powiadomień z 14 dni mieści się w przedziale od 25 do 150, a wskaźnik pozytywnych testów jest niższy niż 4%
  • czerwonym – jeśli 14-dniowy wskaźnik powiadomień wynosi 50 lub więcej, a pozytywny wynik testu ma 4% lub więcej podawanych testowi osób lub jeśli 14-dniowy wskaźnik powiadomień jest wyższy niż 150
  • szarym – jeśli nie ma wystarczających informacji lub jeśli wskaźnik testowania jest niższy niż 300.
ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments