KE nie zaleca obowiązkowej kwarantanny i masowego testowania podróżnych

Udostępnij

bilety na samolotOsoby podróżujące podczas pandemii COVID-19 nie powinny być automatycznie uznawane za osoby z wysokim ryzykiem rozprzestrzeniania się infekcji, chyba że miały znany kontakt z osobą, zarażoną, wynika z nowych europejskich wytycznych ws. podróży lotniczych, o których poinformowała Komisja Europejska. Nie jest też zalecana obowiązkowa kwarantanna czy masowe testowanie podróżnych.

„Wytyczne ws. testów na obecność COVID-19 i kwarantanny wśród pasażerów samolotów” zostały dzisiaj opublikowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej (EASA)

„Z tego względu, że musimy zachować czujność i fizyczny dystans, dlatego przedstawione dzisiaj przez EASA i ECDC wytyczne, opierające się na dowodach naukowych wskazują, by podróżni nie byli traktowani jako osoby o wysokim ryzyku zakażenia COVID-19 podczas podróży między krajami o tej samej sytuacji epidemiologicznej. Z zadowoleniem przyjmuję te wytyczne jako wkład w zapewnienie opartych na nauce, skuteczniejszych i zharmonizowanych środków dla transportu lotniczego” – powiedziała unijna komisarz ds. transportu AdinaVălean, cytowana w komunikacie Komisji .

W wytycznych wskazano, że występowanie COVID-19 wśród pasażerów linii lotniczych jest niższe niż wśród ogółu populacji. Wynosi poniżej 1% podczas gdy w państwach Unii Europejskiej i w Wielkiej Brytanii – poniżej 2,5%. Z przytoczonych danych wynika, że współczynnik przenoszenia COVID-19 w kontaktach gospodarstw domowych wynosi 4,6–49,5%, natomiast w przypadku pasażerow linii lotniczych – wynosi mniej niż 1%.

Wskazano, że środki ostrożności, wprowadzone w stosunku do sektora lotniczego minimalizują ryzyko transmisji wirusa w trakcie lotu.

Zalecane jest stosowanie formularzy lokalizacyjnych, które – w przypadku stwierdzania zarażenia koronawirusem u jednego z pasażerów, pozwolą na zidentyfikowanie miejsca pobytu pozostałych. A także zapewnienie podróżnym wyczerpujących informacji na temat sytuacji epidemiologicznej w kraju docelowym oraz środków stosowanych na lotniskach i na pokładach samolotów w celu zapobiegania przenoszenia wirusa w trakcie podróży.

„Przed feriami z zadowoleniem przyjmuję nowe europejskie wytyczne ECDC i EASA dotyczące badań i kwarantanny dla podróżujących drogą lotniczą. Dzisiejsze wytyczne pomagają w skoordynowanym podejściu potrzebnym w Europie do zapewnienia bezpieczeństwa podróży. Takie jasne informacje na temat zasad testowania, izolacji i kwarantanny pomogą uniknąć nieporozumień i zapewnią przejrzystość przez cały ten zimowy okres” – powiedziała komisarz ds. zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides.

Z tego też względu ECDC i EASA nie zalecają stosowania jednolitych środków, takich jak testowanie lub kwarantanna pasażerów lotniczych w obecnej sytuacji epidemiologicznej, gdyż – jak zaznaczono – może to niekorzystnie wpłynąć na zasoby systemu ochrony zdrowia oraz wydajność laboratoriów, a także na samych podróżnych (ze względu na tłok w kolejkach do testowania).

Wskazują także na zbyt duże ryzyko nieprawidłowego wyniku testu, a w przypadku konieczności odbywania kwarantanny – o możliwych trudnościach natury psychologicznej.

ISBnews
ISBnews
Agencja informacyjna ISBnews od lat dostarcza najistotniejszych informacji o życiu gospodarczym zarówno dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Szeroki przekój depesz ISBnews pozwala każdemu znaleźć interesujący go temat.

Najnowsze

Zobacz również