KE chce, by certyfikat COVID-owy był ważny przez 9 miesięcy od 2022 r.

0
pfizer

Komisja Europejska chce, by certyfikat COVID-owy był ważny przez 9 miesięcy, a osoba, która go posiada nie powinna podlegać ani testom, ani kwarantannie, poinformowała Komisja. Zapowiedziała, że przy oznaczaniu stref, w których obowiązuje największe ryzyko zachorowania na COVID, będzie uwzględniana nie tylko liczba nowych przypadków na 100 tys. mieszkańców, ale także poziom szczepień.

Od lipca, kiedy to wdrożono certyfikat COVID-owy UE zostało wydanych 650 mln dokumentów.

KE przypomniała, że niektóre państwa członkowskie podejmują dodatkowe środki w zakresie zdrowia publicznego, w tym podawanie szczepionek przypominających.

„Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, Komisja proponuje położenie większego nacisku na „osobiste” podejście do środków dotyczących podróży oraz standardowy okres akceptacji świadectw szczepień wynoszący 9 miesięcy od pierwszej serii szczepień. Okres 9 miesięcy uwzględnia wytyczne Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) w sprawie podawania dawek przypominających od 6 miesięcy i przewiduje dodatkowy okres 3 miesięcy w celu zapewnienia dostosowania krajowych kampanii szczepień i zapewnienia obywatelom dostępu do dawek przypominających” – czytamy w komunikacie.

Komisja proponuje również aktualizację mapy sygnalizacji świetlnej UE, a także uproszczoną procedurę „hamulca awaryjnego”.

„Zaszczepiliśmy ponad 65% całej populacji UE, ale to nie wystarczy. Wciąż jest zbyt wielu ludzi, którzy nie są chronieni. Aby wszyscy mogli podróżować i żyć tak bezpiecznie, jak to tylko możliwe, musimy pilnie osiągnąć znacznie wyższe wskaźniki szczepień. Musimy również wzmocnić naszą odporność szczepionkami przypominającymi. Biorąc pod uwagę wytyczne ECDC i aby umożliwić państwom członkowskim dostosowanie ich kampanii szczepień oraz aby obywatele mieli dostęp do dawek przypominających, proponujemy standardowy okres akceptacji świadectw szczepień”powiedziała komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides, cytowana w komunikacie.

Najistotniejsze zmiany w podejściu do środków podróżowania w UE zaproponowane przez Komisję to:

– Skupienie się na „podejściu osobowym”: osoba, która posiada ważny unijny cyfrowy certyfikat COVID zasadniczo nie powinna podlegać dodatkowym ograniczeniom, takim jak testy lub kwarantanna, niezależnie od miejsca wyjazdu w UE. Osoby nieposiadające cyfrowego certyfikatu COVID UE mogą być zobowiązane do poddania się testowi przeprowadzonemu przed lub po przybyciu.

– Standardowa ważność świadectw szczepień: Aby uniknąć rozbieżnych i destrukcyjnych podejść, Komisja proponuje standardowy 9-miesięczny okres akceptacji świadectw szczepień wydawanych po zakończeniu serii szczepień podstawowych. Oznacza to, że w kontekście podróży państwa członkowskie nie powinny odmawiać wydania świadectwa szczepienia, które zostało wydane przed upływem 9 miesięcy od podania ostatniej dawki szczepienia podstawowego. Państwa członkowskie powinny niezwłocznie podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia dostępu do szczepień tym grupom ludności, których wcześniej wydane świadectwa szczepień zbliżają się do 9-miesięcznego limitu.

– Szczepienia przypominające: Jak dotąd nie ma badań dot. skuteczności dawek przypominających i nie jest możliwe określenie okresu przyjmowania dawek przypominających. Biorąc jednak pod uwagę pojawiające się dane, można się spodziewać, że ochrona wynikająca ze szczepienia przypominającego może trwać dłużej niż ochrona wynikająca z serii szczepień podstawowych.

– Dostosowanie mapy sygnalizacyjnej COVID: Połączenie danych dot. liczby nowych przypadków zachorowań z przyjęciem szczepionek na danym obszarze. Mapa służyłaby głównie celom informacyjnym, ale służyłaby również do koordynowania działań na obszarach o szczególnie niskim („zielonym”) lub szczególnie wysokim („ciemnoczerwonym”) stopniu rozprzestrzeniania się wirusa. W przypadku podróżnych z „zielonych” obszarów nie należy stosować żadnych ograniczeń. KE zaleca, by zniechęcać do podróży do i z obszarów „ciemnoczerwonych”. Osoby, które nie są zaszczepione ani nie wyzdrowiały, powinny być zobowiązane do poddania się testowi przed wyjazdem i kwarantannie po przybyciu (z specjalne zasady dla niezbędnych podróżnych i dzieci poniżej 12 roku życia).

– Zwolnienia z niektórych środków dotyczących podróży: Środki te powinny mieć zastosowanie do osób dojeżdżających do pracy przez granicę, dzieci poniżej 12. roku życia i podróżnych o podstawowym znaczeniu. Lista niezbędnych podróżnych powinna zostać skrócona, ponieważ wielu podróżnych znajdujących się na obecnej liście miało w międzyczasie możliwość zaszczepienia się.

– Uproszczona procedura „hamulca awaryjnego”: Procedura awaryjna mająca na celu opóźnienie rozprzestrzeniania się ewentualnych nowych wariantów COVID-19 lub rozwiązanie w szczególnie trudnej sytuacji powinny zostać uproszczone i stać się bardziej funkcjonalne. Obejmowałby powiadomienie Komisji i Rady przez państwo członkowskie oraz okrągły stół w ramach zintegrowanego reagowania na kryzys polityczny (IPCR) Rady.

Aby zapewnić wystarczającą ilość czasu na wdrożenie skoordynowanego podejścia, Komisja proponuje, aby te aktualizacje obowiązywały od dnia 10 stycznia 2022 r.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments