Kasowy PIT – to musisz wiedzieć

Udostępnij

Już w drugim kwartale 2024 roku rząd planuje przyjąć projekt ustawy o kasowym PIT. Głównym celem tego rozwiązania jest zmiana sposobu rozliczania podatku dochodowego przez osoby prowadzące indywidualną działalność  gospodarczą.

Wprowadzenie kasowego PIT byłoby ułatwieniem dla przedsiębiorców, którzy nie otrzymują zapłaty od wierzycieli. Czym charakteryzuje się propozycja rządu? Na czym będą polegać nowe przepisy? Kto będzie mógł skorzystać z kasowego PIT? Przekonamy się poniżej:

Co oznacza kasowy PIT?

27 lutego 2024 roku do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (UA2).

Celem opisywanego projektu jest wsparcie w obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach. Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to drugi kwartał 2024 roku.

W projekcie ustawy zapisano, że “proponowane rozwiązania zakładają wprowadzenie możliwości wyboru kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów tak zwanego kasowego PIT, przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach (fakultatywny sposób rozliczenia)”.

Autorzy projektu wyjaśnili, że “dzięki tym rozwiązaniom przedsiębiorcy ci będą płacić podatek dochodowy od osób fizycznych dopiero po faktycznym otrzymaniu zapłaty za wydany towar lub wykonaną usługę oraz potrącać koszty uzyskania przychodów w dacie zapłaty za otrzymany towar lub wykonaną usługę”.

Co bardzo istotne, po upływie 2 lat, licząc od dnia wystawienia faktury, rachunku albo zawarcia umowy, podatnik będzie musiał rozpoznać przychód z działalności gospodarczej – nawet jeżeli nie otrzyma od kontrahenta zapłaty za wydany towar lub wykonaną usługę.

Jak obecnie przedsiębiorcy rozliczają PIT?

Autorzy projektu zaznaczyli, że “w obecnym stanie prawnym, w podatku dochodowym od osób fizycznych zasadą jest jest memoriałowy sposób ustalania przychodów z działalności gospodarczej”.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu napisano, że “przychodem są bowiem kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont”.

W projekcie możemy też przeczytać, że “dla przedsiębiorcy przychód z działalności gospodarczej powstaje w dacie wystawienia faktury, wykonania usługi lub wydania towaru, niezależnie od tego, czy przedsiębiorca otrzymał należną mu zapłatę. W konsekwencji, przedsiębiorca musi zapłacić podatek od dochodu, którego jeszcze faktycznie nie otrzymał”.

Autorzy projektu wyjaśnili, że “z memoriałowym sposobem ustalania przychodów koresponduje memoriałowy sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów. Po stronie kosztów uzyskania przychodów ich memoriałowe rozliczanie umożliwia podatnikom, przy ustalaniu dochodu do opodatkowania, uwzględnianie kosztów uzyskania przychodów, które de facto nie zostały jeszcze zapłacone”.

W projekcie ustawy zaznaczono ponadto, że “memoriałowa zasada ustalania przychodów z działalności gospodarczej jest szczególnie uciążliwa dla przedsiębiorców prowadzących działalność w niewielkich rozmiarach. Negatywnie wpływa na ich płynność finansową i w efekcie na możliwość konkurowania z większymi firmami”.

Kasowy PIT zacznie obowiązywać jeszcze w tym roku?

Projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (UA2) ma zostać przyjęty przez rząd już w drugim kwartale 2024 roku. Rada Ministrów zakłada się, że kasowy PIT zacznie obowiązywać jeszcze w 2024 roku.

Kto będzie mógł skorzystać z kasowego PIT?

Zgodnie z założeniami ustawodawcy kasowy PIT będą mogli wybrać przedsiębiorcy wykonujący działalność wyłącznie indywidualnie, jeżeli ich przychody z tej działalności w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 250 tysięcy euro oraz przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej.

Kasowego PIT nie będą mogli zaś wybrać przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi rachunkowe. Warto też wiedzieć, że ten sposób rozliczenia znajdzie zastosowanie wyłącznie do transakcji pomiędzy przedsiębiorcami (B2B). Oznacza to, że przychód i koszty uzyskania przychodów podatnik będzie rozpoznawał w sposób kasowy, gdy stroną transakcji będzie inny przedsiębiorca.

Należy przy tym mieć świadomość, że prawo wyboru kasowego PIT będą mieli podatnicy osiągających przychody z działalności gospodarczej opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub podatkiem liniowym oraz podatnicy opłacający od przychodów z działalności gospodarczej zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również