Kariera naukowa — ile zarobimy, pracując na uczelni?

Udostępnij

W Polsce bardzo dużo osób decyduje się iść na uczelnię wyższą po skończeniu szkoły średniej. Niektórzy zdobywają licencjat i kończą swoją przygodę z uniwersytetem. Inni walczą o magisterkę, a czasem postanawiają kontynuować swoją karierę naukową i zdobywają kolejne tytuły. Czym dokładniej jest i jak wygląda kariera naukowa? Ile zarabia się na uczelni i co dają dodatkowe tytuły lub funkcje?

Jak wygląda kariera na uczelni?

Kariera naukowa to praca polegająca na prowadzeniu badań naukowych i pracy naukowej, a także na dzieleniu się wynikami tych badań z innymi osobami w formie publikacji naukowych i wystąpień na konferencjach. Kariera naukowa może obejmować pracę w różnych dziedzinach, takich jak nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, medycyna, psychologia czy nauki społeczne. Może być ona związana z pracą w akademii, na uniwersytecie lub instytucie badawczym. Jednak jak właściwie wygląda ścieżka kariery naukowej?

kariera naukowaKariera naukowa rozpoczyna się od studiów magisterskich lub licencjackich w danej dziedzinie. Po ich ukończeniu niektórzy absolwenci decydują się na kontynuowanie swoją edukację poprzez studia doktoranckie, podczas których prowadzą badania naukowe i piszą pracę doktorską. W tym czasie często są stażystami na uczelni i prowadzą niektóre zajęcia. Po uzyskaniu stopnia doktora niektórzy przystępują do pracy, jako asystenci naukowi lub adiunkci. Nadal mogą kontynuować swoje badania i przy okazji uzyskać doświadczenie w nauczaniu oraz dodatkowe stopnie naukowe, takie jak habilitacja lub profesura. Następnie po kilku latach w takiej roli, mogą otrzymać stałe miejsce pracy, jako profesor naukowy.

Dla niektórych osób kariera naukowa to rozwiązanie, które pozwala na łączenie swojej pasji z pracą i ciągłym rozwojem. Jednak w Polsce decydując się zostać na uczelni po ukończeniu studiów magisterskich, nie możemy liczyć na duże zarobki. Ile dokładnie zarobimy, zostając na uczelni i decydując się na budowanie kariery naukowej? Zarobki pracowników naukowych na początku kariery mogą być niższe niż zarobki osób pracujących w innych zawodach o podobnym poziomie wykształcenia.

Ile zarobimy, jeśli po studiach zdecydujemy się na pracę na uczelni?

Osoby, które pragną budować swoją karierę naukową, muszą przygotować się na to, że początkowo będą zarabiać poniżej średniej krajowej. Na początku kariery, kiedy dopiero zaczynamy przygodę z pracą na uczelni, zwykle możemy liczyć na maksymalnie 4 280 zł brutto miesięcznie, ale aż 25 procent osób zarabia jeszcze mniej. Mimo wszystko warto starać się o dodatkowe wsparcie na prowadzenie badań oraz granty.

kariera naukowaZ czasem wynagrodzenie wzrasta. Mediana zarobków w przypadku pracowników naukowych wynosi 5 980 zł brutto miesięcznie. Natomiast najwyższe wynagrodzenie w przypadku osób pracujących na uczelni i rozwijających swoją karierę naukową wynosi 8 070 zł brutto miesięcznie. Jedynie 25 procent naukowców na uniwersytetach w Polsce zarabia więcej. Poza tym osoby, które decydują się pełnić dodatkowe funkcje na uczelni wyższej, mogą liczyć na lepsze wynagrodzenie.

Na co mogą liczyć pracownicy naukowi pełniący dodatkowe funkcje?

Na uczelniach w Polsce pracownicy naukowi mogą otrzymywać dodatki za pełnienie różnych funkcji, takich jak kierownik katedry, opiekun pracy magisterskiej lub doktorskiej, a także koordynator projektu naukowego. Te dodatki są przyznawane w celu nagrodzenia pracowników za dodatkowy wkład w pracę na uniwersytecie i są uzależnione od rodzaju i zakresu pełnionej funkcji. Kwoty dodatków za funkcję mogą się znacznie różnić w zależności od uczelni i dziedziny nauki, ale zazwyczaj są one ustalane przez konkretną placówkę, a także podlegają negocjacjom między pracownikiem a jego przełożonymi.

kariera naukowaOprócz dodatków za funkcję, pracownicy naukowi na uczelniach w Polsce mogą również otrzymywać inne rodzaje dodatków, takie jak dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, za pracę w niedziele i święta, a nawet za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Te dodatki są przyznawane na podstawie odpowiednich przepisów prawnych i są ustalane przez uczelnie lub związki zawodowe.

Praca na uczelni dla wielu osób jest marzeniem, ponieważ daje możliwość ciągłego rozwoju i poszerzania swojej wiedzy. Jednak jakie jeszcze benefity niesie za sobą praca na uczelni wyższej? Wiele uniwersytetów oferuje dodatkowe szkolenia, kursy oraz dofinansowania.

Benefity wynikające z pracy na uczelni

Praca na uczelni może wiązać się z różnymi benefitami, które są szczególnie cenne dla osób pragnących budować swoją karierę naukową. Dzięki temu mogą także rozwijać swoje badania. W zależności od uczelni benefity mogą różnić się od siebie. Uniwersytety mogą swoim pracownikom naukowym zaproponować:

  • Dofinansowanie do wyjazdów naukowych i konferencji — pracownicy naukowi mogą otrzymywać dofinansowanie do kosztów podróży i uczestnictwa w konferencjach naukowych, co pozwala im na rozwijanie swoich zainteresowań i nawiązywanie nowych kontaktów z innymi naukowcami.
  • kariera naukowaDofinansowanie do szkoleń i kursów — uczelnie często oferują pracownikom naukowym możliwość uczestniczenia w różnych szkoleniach i kursach, które mogą pomóc im w rozwoju zawodowym i podniesieniu kwalifikacji.
  • Elastyczny czas pracy — w wielu przypadkach pracownicy naukowi mogą mieć większą elastyczność w organizacji swojej pracy, co pozwala im na lepsze dostosowanie godzin pracy do własnych potrzeb i obowiązków.
  • Dofinansowanie do studiów podyplomowych — niektóre uczelnie oferują pracownikom naukowym możliwość skorzystania z dofinansowania do studiów podyplomowych lub doktoranckich, co może pomóc im w rozwoju kariery naukowej.

Praca na uczelni pozwala rozwijać pasję

Kariera naukowa zaczyna się zwykle od studiów licencjackich lub magisterskich w konkretnej dziedzinie. Osoby, które czują potrzebę dalszego kształcenia się, mogą zdecydować się, zostać na uczelni po ukończeniu studiów i kontynuować naukę poprzez studia doktoranckie, podczas których prowadzą badania naukowe i piszą pracę doktorską. W tym czasie często są na pewnego rodzaju stażu. Kiedy zdobędziemy tytuł doktora, możemy rozpocząć pracę na uczelni, jako pracownik naukowy.

Początkowo zarobki pracowników naukowych nie są wysokie. Zwykle nie przekraczają 4 280 zł brutto miesięcznie. Dopiero z czasem możemy liczyć na wyższe zarobki. Media zarobków w przypadku pracowników naukowych wynosi 5 980 zł brutto miesięcznie. Natomiast najlepiej zarabiający pracownicy naukowi otrzymują 8 070 zł brutto miesięcznie. Tylko 25 procent osób, które zdecydowały się na karierę naukową, zarabia więcej. Mimo wszystko pracownicy naukowi mogą liczyć na dofinansowania do prowadzenia badań oraz na dodatkowe granty. Więcej pieniędzy otrzymają też osoby, które pełnią dodatkowe funkcje, takie jak kierownik katedry, opiekun pracy magisterskiej lub doktorskiej oraz koordynator projektu naukowego. Praca na uczelni to przede wszystkim możliwość zarabiania na swojej pasji.

Patrycja Grzebyk
Patrycja Grzebyk
Redaktorka Portfelu Polaka. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Śląskim. Specjalizuje się w tematyce społecznej, finansowej i prawnej.

Najnowsze

Zobacz również