JR Holding liczy na odbudowę sentymentu wokół rynku NewConnect

0
JR Holding

JR Holding ASI liczy, że odbudowa sentymentu wokół rynku NewConnect przełoży się na wyższe notowania spółek portfelowych i walorów spółki, poinformował prezes January Ciszewski. Zaznaczył, że fundusz koncentruje się na jak największej dywersyfikacji portfela.

„Uważamy, że bieżący kurs akcji JR Holding nie oddaje wartości godziwej naszego portfela. Pokazuje to dobitnie wskaźnik ceny do wartości księgowej, który jest aktualnie zbliżony do 0,7. Wierzę, że odbudowa sentymentu wokół rynku NewConnect przełoży się zarówno na wyższe notowania naszych spółek portfelowych, jak również poprawę mnożników rynkowych, przy których notowane są nasze walory. Konsekwentnie dążymy do dalszej dywersyfikacji portfela poprzez kolejno realizowane transakcje. Dążąc do większej dywersyfikacji aktywów, wybieramy podmioty, które w naszej opinii powinny dać ponadprzeciętną stopę zwrotu w nadchodzących okresach. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, spółka rozpoczęła również proces przeniesienia notowań na rynek główny GPW”powiedział Ciszewski, cytowany w liście do akcjonariuszy.

W ramach rozbudowy portfela inwestycyjnego JR Holding, w III kw. br. spółka zainwestowała w m.in. EDU Games – operatora portalu dyktanda.pl, LiveKid – lidera rynku w Polsce dostarczającego oprogramowanie w modelu SaaS dla kilkuset wczesnoszkolnych placówek edukacyjnych, SiDLY działającej na rynku urządzeń telemedycznych oraz Femion Technology, dzięki któremu JR Holding rozbuduje portfel o inwestycje fintech w zakresie płatności elektronicznych.

Przychody i zrównane z nimi JR Holding ASI w okresie I-III kw. 2021 r. wyniosły 54 tys. zł, a strata netto 180 mln zł. Wartość portfela inwestycyjnego JR Holding w części akcyjnej na koniec trzeciego kwartału br. wyniosła 653,7 mln zł. Jak podkreślono, wciąż znajduje się on pod presją notowań wybranych spółek z portfela.

W III kw. br. zawarta została również umowa inwestycyjna ze spółką Prometheus, która zajmuje się projektowaniem i produkcją dronów przemysłowych.

„Uważamy inwestycję w Prometheus jako jedną z kluczowych dla dalszego wzrostu wartości portfela inwestycyjnego. Kolejnym ważnym wydarzeniem była realizacja dalszych etapów w procesie wejścia Saule na rynek kapitałowy. Saule jest obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich spółek technologicznych na świecie z przełomową technologią w sektorze odnawialnej energii. Wśród istotnych zdarzeń dotyczących obecnego portfela inwestycyjnego wymienić należy również kontynuację inwestycji w spółkę Pergamin, która zdobywa coraz większy udział w rynku obiegu dokumentów cyfrowych i sprawnie wykorzystuje trend cyfryzacji przedsiębiorstw, obserwowany właściwie na całym rynku niezależnie od wielkości firm i branż w których operują” – dodał prezes.

Istotnym wydarzeniem już po okresie III kwartału, było zawarcie przez spółkę Ongeno umowy na kontynuację eksperymentu medycznego dotyczącego opracowania terapii leczenia stwardnienia rozsianego (SM).

„Projekt ten, jest jednym z kluczowych, który obecnie jest realizowany w portfelu JR Holding i również liczymy na jego istotny wkład w budowie wartości aktywów”podsumował Ciszewski.

JR Holding ASI to notowana od 2012 r. na rynku NewConnect spółka, koncentrująca się na działalności inwestycyjnej i zaangażowaniu w firmy z branż: cyfrowego biznesu, odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych, medycznej, biotechnologicznej i nowoczesnych mediów. Zgodnie ze strategią, firma zamierza osiągnąć do końca 2022 r. wartość aktywów w portfelu inwestycyjnym na poziomie 3 mld zł, rozpocząć pierwsze inwestycje w spółki zagraniczne i globalne, a także, w latach 2021-2022, zainwestować 200-500 mln zł m.in. w projekty z obszaru Digital Business. Spółka rozpoczęła proces przenoszenia notowań z NewConnect na główny rynek GPW.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments