Jaki VAT obowiązuje w Wielkiej Brytanii?

0
VAT Wielka Brytania

Podatek VAT (value-added tax) to podatek pośredni, który odnosi się do towarów i usług. Nalicza się go od wartości dodanej, czyli przyrostu wartości dóbr w wyniku procesu produkcji lub tworzenia usług. Opodatkowaniu VAT podlegają zarówno sprzedający, jak i kupujący towary i usługi, ponieważ jest doliczany do wartości netto transakcji i pobierany na każdym etapie obrotu towarami lub usługami. Jaki VAT obowiązuje w Wielkiej Brytanii? Jak wygląda rejestracja na VAT? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w poniższym artykule.

Stawki podatku VAT w Wielkiej Brytanii

Podatek VAT w Wielkiej Brytanii funkcjonuje od momentu jej dołączenia do Unii Europejskiej, czyli od 1973 roku. Nie zmieniło tego nawet wyjście UK ze wspólnoty, które nastąpiło z końcem 2020 roku. Podstawowa stawka VAT na wyspach to 20% i dotyczy wszystkich towarów i usług, które nie zostały objęte stawkami obniżonymi w wysokości 5% i 0%. Informacje na temat przypisania konkretnych towarów i usług do danej stawki podatkowej w Wielkiej Brytanii można znaleźć w artykule dostępnym pod linkiem: https://taxology.co/pl/jaki-vat-obowiazuje-w-wielkiej-brytanii/. Warto również wspomnieć, że każdy przedsiębiorca będący podatnikiem VAT w Wielkiej Brytanii posiada przypisany numer VAT, który składa się z 9 cyfr poprzedzonych prefiksem GB (Great Britain).

Kiedy przedsiębiorca zobowiązany jest zarejestrować się na VAT w Wielkiej Brytanii?

Brytyjskie prawo podatkowe określa, że obowiązkowi rejestracji na VAT w tym kraju podlegają wszystkie przedsiębiorstwa niemające siedziby, które dostarczają towary lub usługi podlegające opodatkowaniu w UK niezależnie od osiąganych przez nie obrotów. Poza tym rejestracji na VAT w Wielkiej Brytanii musi dokonać każda firma, która:

  • importuje towary do Europy przez Wielką Brytanię,
  • kupuje i sprzedaje towary w Zjednoczonym Królestwie,
  • sprzedaje towary konsumentom w Wielkiej Brytanii przez Internet – po przekroczeniu limitu sprzedaży wysyłkowej,
  • magazynuje towary w UK przed dalszą sprzedażą innym firmom,
  • organizuje biletowane wydarzenia i wystawy,
  • nie jest podmiotem handlowym innym niż VAT, ale otrzymuje usługi w Wielkiej Brytanii zgodnie z zasadą odwrotnego obciążenia,
  • samodzielnie dostarcza towary.

Rejestracją VAT w Wielkiej Brytanii zajmuje się Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC), czyli jednostka, która jest odpowiednikiem polskiego urzędu skarbowego i jest odpowiedzialna za pobieranie podatków w Zjednoczonym Królestwie.

Rozliczenia VAT w Wielkiej Brytanii – kary i odsetki za zwłokę

Rozliczenie podatku VAT w Wielkiej Brytanii dokonuje się kwartalnie przed upływem miesiąca i 7 dni po kwartale sprawozdawczym. W przypadku, gdy zobowiązania przekraczają 2,3 mln funtów, rozliczeń należy dokonywać miesięcznie, przy zastosowaniu tych samych zasad. Niedotrzymanie terminów może skutkować doliczeniem karnych odsetek lub nałożeniem kar przez brytyjski urząd skarbowy, czyli (HMRC). Kary za opóźnienie lub niezłożenie deklaracji VAT wynoszą 15% wysokości niezapłaconego podatku. Należy również pamiętać, że nieprawidłowe lub niedokładne zwroty podlegają karom w postaci dopłat, które wylicza się jako procent utraconych dochodów, który może wynieść nawet 100%. Przedsiębiorcy muszą także mieć świadomość, że istnieją również kary za niezarejestrowanie na VAT w ciągu 30 dni od powstania obowiązku rejestracyjnego. Ich wysokość jest równa całkowitemu podatkowi VAT, który należało zapłacić w okresie niezarejestrowanym.

Jak widać, nieterminowe lub nieprawidłowe rozliczenie podatku VAT w Wielkiej Brytanii może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi oraz dodatkowymi formalnościami. W związku z tym, przedsiębiorcy handlujący z podmiotami na wyspach powinni zlecić obsługę księgową specjalistom posiadającym doświadczenie w rozliczaniu tego typu działalności. Przykładem mogą być eksperci z taxology.co.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments