Jak wyrobić paszport? Ile kosztuje i ile trwa procedura?

347

Paszport to przepustka do wielu wspaniałych podróży. Zanim jednak zaczniesz dokładnie planować swoje wakacje poza terenem Strefy Schengen (lub kilku innych krajów – przeczytasz o nich tutaj), sprawdź dokładnie jak wyrobić paszport, aby dobrze przygotować się do tego procesu. W poniższym tekście znajdziesz odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania dotyczące tego zagadnienia. Dowiesz się przede wszystkim gdzie złożyć wniosek o paszport, jakie dokumenty będą Ci potrzebne, ile to kosztuje i jak długo trwa cała procedura. Zapraszamy do lektury:

Czym jest paszport?

Paszport jest dokumentem potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo. Dzięki niemu możliwe jest podróżowanie za granicę, także do państw, które nie wchodzą w skład Strefy Schengen. Polski paszport zawiera takie dane jak:

 • Imię (lub imiona)
 • Nazwisko
 • Datę i miejsce urodzenia
 • Obywatelstwo
 • Płeć
 • Zdjęcie twarzy
 • Podpis (wyjątek stanowią dzieci do 13. roku życia oraz niepełnosprawni niezdolni do samodzielnego podpisu)
 • Numer PESEL
 • Datę wydania i datę końca ważności paszportu
 • Serię i numer dokumentu
 • Informację, o tym jaka instytucja wydała paszport.

Od 2009 roku w paszportach zaczęto umieszczać dwie dane biometryczne, wizerunek twarzy oraz odciski palców, które może odczytać komputer. Wcześniejsze paszporty nie posiadają żadnych tego typu danych. Polski paszport ma formę książeczki z 40 stronami. Dla osób poniżej 13. roku życia ważny jest przez pięć lat. Dla wszystkich obywateli powyżej tego wieku, jego ważność wynosi 10 lat od terminu wydania.

Jak otrzymać paszport? – wymagane dokumenty

Aby otrzymać paszport dla osoby dorosłej należy złożyć wniosek oraz posiadać odpowiednie dokumenty. W tym celu powinniśmy przygotować:

 • Wniosek o wydanie paszportu – otrzymamy go w punkcie paszportowym. Nie należy drukować plików, które są dostępne w Internecie
 • Jedno kolorowe zdjęcie – fotografia musi być aktualna i posiadać wymiary: 35 mm (szerokość) x 45 mm (wysokość). Zdjęcie ma być zrobione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed złożeniem wniosku. Można je zrobić również samemu, stosując się do odpowiednich wytycznych
 • Dowód opłaty za paszport oraz dokument potwierdzający prawo do ulgi (taki jak choćby legitymacja studencka) lub całkowitego zwolnienia z opłaty
 • Ważny paszport, którego obecnie używamy – jeśli nie posiadamy ważnego paszportu, zabierzmy ze sobą ważny dowód osobisty
 • Skrócony lub zupełny odpis polskiego aktu małżeństwa – jeśli nasze nazwisko zostało zmienione po ślubie za granicą.

Paszport dla dziecka

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o paszport dla dziecka można składać w dowolnym punkcie paszportowym. Dokument mogą złożyć: rodzice, opiekunowie prawni lub też jeden z rodziców albo opiekunów prawnych – w przypadku, gdy:

 • Drugi rodzic lub opiekun zgodzi się na to i potwierdzi to na piśmie. Jego podpis na zgodzie musi zostać potwierdzony przez notariusza, konsula albo urzędnika punktu paszportowego
 • Na orzeczenie sądu, w którym jest informacja, że drugi rodzic nie ma prawa decydować o wydaniu paszportu dla dziecka
 • Posiada orzeczenie sądu rodzinnego, w którym sąd wyraża zgodę na wydanie paszportu dla dziecka
 • Ojciec dziecka jest nieznany
 • Jeden z rodziców nie żyje.

Zasady dotyczące obojga rodziców

Jeśli wniosek składany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych, wówczas oboje muszą być obecni w urzędzie (nie dotyczy to sytuacji w pięciu powyższych przypadkach). Jeżeli zaś wnioskujemy o paszport dla dziecka w wieku do 5 lat, nie musi być ono obecne przy składaniu dokumentu. Obecność starszych dzieci jest już natomiast wymagana. Aby otrzymać paszport dla dziecka należy złożyć wniosek oraz posiadać odpowiednie dokumenty. W tym celu powinniśmy przygotować te same dokumenty, co we wcześniej omawianej sytuacji, z tym że we wniosku oboje rodzice muszą podpisać zgodę. Należy zrobić to w obecności urzędnika.

Składanie wniosku przez jednego z rodziców

Jeśli wniosek składa jeden z rodziców, należy przygotować dodatkowo pisemną zgodę drugiego rodzica albo opiekuna prawnego, która musi zostać potwierdzona przez notariusza, konsula albo urzędnika punktu paszportowego; lub jeden z poniższych dokumentów:

 • Orzeczenie sądu, w którym jest informacja, że drugi rodzic nie ma prawa decydować o wydaniu paszportu dla dziecka
 • Orzeczenie sądu rodzinnego, w którym sąd zgadza się na wydanie paszportu dla dziecka
 • Zupełny odpis aktu urodzenia dziecka – jeśli ojciec jest nieznany
 • Akt zgonu w przypadku śmierci drugiego rodzica.

Paszport tymczasowy

Paszport tymczasowy wydawany jest w pilnych sytuacjach, takich jak pogrzeb kogoś z rodziny lub nagły przypadek, który jest związany z działalnością zawodową. Przy składaniu wniosku o paszport tymczasowy musimy pamiętać o dołączeniu dowodu potwierdzającego zdarzenie pilnej sytuacji. Okres oczekiwania na paszport tymczasowy jest zazwyczaj znacznie krótszy od standardowej procedury 30 dni. Dokument ważny jest nie dłużej niż 12 miesięcy.

Ile kosztuje paszport? Kobieta trzymająca paszport i plik banknotów

Koszt wyrobienia paszportu dla osoby dorosłej to 140 złotych, jeśli nie posiadamy żadnej ulgi lub zniżki. Opłata za paszport tymczasowy to natomiast 30 złotych. Wysokość opłaty za paszport dla dziecka uzależniona jest zaś od jego wieku. Za paszport dziecka w wieku do 5 lat zapłacimy 30 złotych . Koszt wyrobienia paszportu dla dzieci w wieku od 5 do 13 lat to wydatek rzędu 60 złotych. Paszport dziecka w wieku od 13 do 17 lat kosztuje natomiast tyle samo, co dla dorosłego – 140 złotych.

Zwolnienia i ulgi

Paszport dla dorosłych

50% zniżki

Ulga w wysokości 50% (czyli cena paszportu maleje do 70 złotych) przysługuje:

 • Uczniom
 • Studentom
 • Emerytom
 • Rencistom
 • Osobom niepełnosprawnym
 • Osobom żyjącym w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym
 • Osobom otrzymującym zasiłek stały z pomocy społecznej
 • Kombatantom
 • Ofiarom represji wojennych i okresu powojennego
 • Posiadaczom ogólnopolskiej Kartę Dużej Rodziny.

75% zniżki

Ulga w wysokości 75% (cena paszportu spada do 35 złotych) przysługuje:

 • Uczniom i studentom w wieku poniżej 26 lat posiadającym ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny
 • Niepełnosprawnym dzieciom posiadającym ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Zwolnienie z opłaty

Z opłaty za wydanie paszportu całkowicie zwolnione są:

 • Osoby powyżej 70. roku życia
 • Osoby przebywające w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym, których wyjazd za granicę jest związany z długotrwałym leczeniem albo operacją
 • Osoby dostające zasiłek stały z pomocy społecznej, których wyjazd za granicę jest związany z długotrwałym leczeniem albo operacją
 • Osoby będące żołnierzami wyznaczonymi do pełnienia służby poza granicami państwa – nie dotyczy to żołnierzy zawodowych.

Paszport dla dziecka

Wysokość ulgi za paszport dla dziecka uzależniona jest zaś od jego wieku. Na paszport dziecka w wieku do 5 lat z ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny przysługuje 50% zniżki. W przypadku wyrobienia paszportu dla dzieci w wieku od 5 do 13 lat, a także od 13 do 17 lat przysługuje zniżka w wysokości 50% z legitymacją szkolną, i 75% z Kartą Dużej Rodziny.

Gdzie można wyrobić paszport i ile trwa procedura wyrobienia paszportu?

Wnioski o paszport można składać w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce. Informacje o adresach punktów znajdują się na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.

Czas oczekiwania na paszport – zarówno dla osoby dorosłej jak i dla dziecka – wynosi do 30 dni od czasu złożenia wniosku. Stan realizacji swojego wniosku o wydanie paszportu, jak również wszystkie opisane powyżej formalności można znaleźć na rządowym portalu obywatelskim lub na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Paszport należy odebrać osobiście w punkcie paszportowym – tam, gdzie został złożony wniosek. W przypadku dzieci, dokument odbiera jeden z rodziców lub opiekunów prawnych.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments