Jak wycenić firmę przed sprzedażą?

0
Jak wycenić firmę przed sprzedażą?

Na kanale Comparic Biznes pojawiło się wideo, w którym właściciele SprzedajFirme.com – Paweł Korycki i Maciej Stępa wyjaśnili w jaki sposób budować swoją firmę, tak aby miała jak największą wartość przy potencjalnej sprzedaży. Dowiedzieliśmy się również co ma wartość w biznesie, a co nie; oraz poznaliśmy sposoby wyceny firmy. Wszystkie szczegóły znajdują się poniżej:

Paweł Korycki i Maciej Stępa wyjaśniają jak wycenić firmę

Jak wycenić firmę przed sprzedażą?

Po pierwsze trzeba sobie uświadomić jakie funkcjonują kategorie wycen. Mamy do czynienia z kilkoma kategoriami.

Pierwszą są wyceny emocjonalne – polegające na tym, co właściciel czuje. Tego typu wyceny nie mają zazwyczaj żadnego powiązania z rynkiem, ale trafiają się sytuacje, w których nawet tego typu rodzaju wyceny kończą się zawarciem transakcji.

Drugi rodzaj to wycena oparta na wkładzie, czyli ilości czasu jaki w danej firmie przepracował właściciel lub pieniędzy, które w jej rozwój zainwestował. Ten sposób raczej nigdy nie znajduje uznania u kupujących, ponieważ taka wycena najczęściej dotyczy firmy, która nie radzi sobie zbyt dobrze.

Trzecia metoda, stosowana przez rynek, to wycena profesjonalna. To ona daje największą szansę na szybkie zamknięcie transakcji po cenie zbliżonej do realnej wyceny. Polega ona na tym, że różnymi metodami bada się ile w danym momencie za dany rodzaj aktywa można realnie uzyskać na rynku.

Czwartym rodzajem jest wycena akademicka. Odzwierciedla ona wyobrażenia naukowców na temat tego ile dany biznes powinien być wart. Najczęściej nie są one jednak zbieżne z rzeczywistą wartością danego aktywa w aktualnym momencie.

Kiedy potrzebujemy profesjonalnej wyceny?

W sytuacji, gdy po prostu zamierzamy sprzedać naszą firmę. Gdy nie zamierzamy aktywnie poszukiwać kupców, a pojawia nam się osoba zainteresowana nabyciem naszego przedsiębiorstwa, preferowane jest stosowanie wyceny emocjonalnej. Robienie wyceny profesjonalnej “na zapas” nie ma z kolei najmniejszego sensu, ponieważ z czasem staje się ona nieaktualna.

Gdy jednak zamierzamy zbyć naszą firmę – jak powinniśmy ją wycenić?

W zależności od fazy rynku i rozwoju przedsiębiorstwa, mamy do dyspozycji maksymalnie 4 metody, które są na tyle skuteczne, że realne transakcje realizowane są po cenie zbliżonej do tej uzyskanej przez nie.

Pierwsza z nich to wycena metodami majątkowymi. Najpopularniejszą metodą tego typu jest metoda skorygowanych aktywów netto. To metoda bliska metodzie likwidacyjnej, często stosowana jest w przypadku wyceniania mas upadłościowych. Jej wadą jest nieuwzględnianie zamortyzowanych składników majątku. W przypadku prężnie rozwijającej firmy nie jest ona efektywna, nasz biznes jest na jej podstawie wart mniej niż w rzeczywistości. Dobrze sobie z kolei radzi w przypadku firm w kiepskiej kondycji.

Druga metoda, często najlepiej odzwierciedlająca wartość rynkową, to metoda mnożnikowa. Polega ona na tym, iż kalkulujemy współczynnik EBITDA, czyli zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację. To daje nam miarodajną informację ile pieniędzy jest realnie warta nasza firma. Ten współczynnik, skorygowany o koszty właścicielskie i ewentualne długi, daje nam podstawę do przemnożenia przez odpowiedni mnożnik, który zależy od konkretnej branży, a nawet danej firmy. To najczęstsza metoda stosowana przy prężnie działających biznesach, ponieważ wyjaśnia nam w ile lat zwróci nam się inwestycja w nabytą firmę.

Trzecia metoda stosowana jest najczęściej w przypadku bardzo szybko i konsekwentnie rosnących firm. Jest to wycena oparta na prognozie sprzedającego. Co prawda sprzedaż firmy w tym przypadku zdarza się stosunkowo rzadko, lecz bardzo często na podstawie potencjału firmy pozyskują dużych inwestorów. Aby biznes był w ten sposób wyceniany, muszą zostać spełnione dwa warunki. Po pierwsze, prognoza musi opierać się na dobrych historycznych wynika. Po drugie, sprzedający musi pozostać w biznesie i zrealizować tę prognozę.

Czwartą popularną metodą profesjonalnej wyceny jest wycena wykonywana przez kupującego strategicznego/branżowego. Ta metoda zależy już wyłącznie od interesów nabywcy, koncentruje się on konkretnych elementach naszego biznesu, które mogą mu przynieść namacalne korzyści. Czasem przez kupujących, w celu uproszczenia całego procesu dokonywana jest także wycena dla całej branży. Możliwość dokonania takiej wyceny zdarza się zazwyczaj, gdy branża jest powszechna i można zawrzeć dużo transakcji.

Na co należy uważać?

Na ekstremalnie wysokie wyceny, zwłaszcza dokonane przez inwestora branżowego. Zazwyczaj za takim działaniem kryje się jakieś drugie dno, dla przykłady – nabywca kupuje w celu natychmiastowego sprzedania naszego biznesu po jeszcze wyższej cenie. W większości przypadków takie wyceny nie są miarodajne i nie ma sensu porównywać wyceny dokonywanej przez nas z takim przedsiębiorstwem, nawet gdy działa w tej samej branży.

Po drugie należy uważać co otrzymaliśmy za naszą firmę. Jeśli jest to gotówka, to nie ma problemu, lecz jeśli ktoś oferuje wielki kapitał w akcjach czy obligacjach, których nie można następnie sprzedać, sytuacja może nie wyglądać już tak korzystnie.

Nagranie dostępne jest pod tym adresem:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments