Jak sprawdzić czy nieruchomość jest zadłużona?

Udostępnij

Kupno nieruchomości praktycznie zawsze wiąże się z bardzo dużym, potężnie obciążającym nasz budżet, wydatkiem. Z tego powodu, aby móc w pełni cieszyć się tą inwestycją i uniknąć przy tym kłopotliwych sytuacji, należy wnikliwie przeanalizować rozmaite scenariusze, wziąć pod uwagę wszelkie możliwe do wystąpienia “haczyki”.

Oznacza to, iż absolutnie konieczne jest sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości oraz jej zadłużenia publicznoprawnego, ponieważ często bywa tak, że mieszkania w kuszących cenach są zadłużone i to znacznie. Jak sprawdzić czy mieszkanie nie jest zadłużone a my nie przysporzymy sobie dodatkowych kosztów? Przekonamy się poniżej. W pierwszej kolejności należy sprawdzić księgę wieczystą:

Sprawdź księgę wieczystą Dokumenty dotyczące nieruchomości

Pierwszym i najważniejszym dokumentem, jaki należy sprawdzić to księga wieczysta. To w niej zawarty jest stan prawny nieruchomości, informacje o właścicielu mieszkania oraz to, czy nieruchomość jest zadłużona lub, czy ciąży na niej choćby prawo dożywocia.

Na które działy należy zwrócić uwagę?

Ważne jest, aby przeglądając księgę wieczystą zwrócić uwagę na następujące działy:

  • Dział II – własność, z którego można uzyskać informacje, kto ma prawo do dysponowania nieruchomością, np. na mocy udzielonych pełnomocnictw notarialnych lub czy są uregulowane wszystkie sprawy spadkowe w przypadku kiedy właściciel nie żyje
  • Dział III, który prezentuje informacje o obciążeniu nieruchomości prawami osób trzecich, na przykład dożywociem
  • Dział IV – hipoteka, określający zobowiązania poprzednich właścicieli lub dewelopera.

Zakup nieruchomości a ciążąca na niej hipoteka

Szczególną uwagę należy poświęcić działowi, który dotyczy hipoteki, ponieważ jeśli na nieruchomości ciąży hipoteka, będzie to zawarte właśnie w tym dziale. Nie należy pomijać wzmianek, również w nim zawartych – dotyczą one wniosków, które wpłynęły do Sądu Rejonowego i które oczekują na rozpatrzenie. Jeśli analizowana treść jest dla nas niezrozumiała, warto zasięgnąć porady specjalisty, który rozwieje nasze wątpliwości.

Warto wiedzieć, że mieszkanie – jako składnik majątku sprzedającego – może podlegać egzekucji. W przypadku, gdy w księdze wieczystej danej nieruchomości znajduje się wpis dotyczący hipoteki, należy mieć na uwadze, że w celu, który określony jest w Art. 65 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece, można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.

Co to oznacza w praktyce? Otóż, artykuł ten mówi o sytuacji, w której w przypadku nabycia nieruchomości obciążonej hipoteką nabywca staje się dłużnikiem i od tej pory to na nim ciąży obowiązek spłaty długu, który określony jest we wpisie hipotecznym. Jeżeli bowiem dłużnik nie spłaci wierzyciela, ten będzie mógł zaspokoić się z nieruchomości, niezależnie od tego, kto jest jej obecnym właścicielem. Oczywiście w takiej sytuacji mogą przysługiwać nam określone roszczenia w postaci rękojmi, co jednak nie oznacza, że odzyskamy utracone pieniądze.

Jak wykreślić zadłużenie z hipoteki? Rodzina kupuje zadłużoną nieruchomość

Aby móc wykreślić zadłużenie z hipoteki, która została ustanowiona na nieruchomości, niezbędne jest złożenie wniosku. Jest to wniosek na formularzu KW-WPIS, którego wzór można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, a także w sądzie w wydziale ksiąg wieczystych. Wypełniony wniosek należy złożyć do właściwego sądu rejonowego. Poza wnioskiem w sądzie należy złożyć także oryginalne zaświadczenie o spłacie zadłużenia, czyli tak zwany kwit lub list mazalny, jak również dowód uiszczenia opłaty sądowej za wniosek. Taka opłata wynosi 100 złotych. Danych do przelewu najlepiej jest szukać na stronie internetowej sądu, do którego wniosek jest kierowany.

Podpisany wniosek z dołączonymi dokumentami można wysłać listem poleconym lub też złożyć go osobiście w biurze podawczym sądu. W przypadku, gdy wniosek składany jest osobiście, dobrze jest mieć ze sobą także jego kopię, aby pracownik sądu mógł na niej potwierdzić datę złożenia wniosku.

Należy jednak pamiętać, że wykreślenie z hipoteki nie następuje od razu po złożeniu wniosku do sądu. Na to trzeba trochę poczekać. Zadłużenie z hipoteki zostanie wykreślone z księgi wieczystej w momencie, gdy sąd wieczystoksięgowy wyda postanowienie o jej wykreśleniu. Może się to wydarzyć kilka tygodni lub nawet kilka miesięcy po złożeniu wniosku.

Jak uzyskać dostęp do księgi wieczystej?

Księgi wieczyste są oczywiście jawne i co za tym idzie – każdy, kto posiada numer księgi wieczystej, może z łatwością przejrzeć jej treść w formie elektronicznej. Wystarczy wejść na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości i podać numer interesującej nas księgi. To jednak nie wszystko. Księgę wieczystą można również przejrzeć w formie papierowej. Wystarczy udać się do Sądu Rejonowego i na miejscu przejrzeć interesującą nas księgę wieczystą. W obu przypadkach nie musimy wykazywać żadnych dokumentów.

Jak sprawdzić zadłużenie mieszkania, które nie posiada księgi wieczystej?

Może się zdarzyć, że dana nieruchomość nie ma jeszcze założonej księgi wieczystej, która pomogłaby w odpowiedzi na nasze pytania. W takim wypadku można poprosić właściciela lokalu o potwierdzenie własności. Może to być akt notarialny oraz zaświadczenie ze spółdzielni o niezaleganiu z opłatami, ewentualnie sumie istniejącego zadłużenia. Poproszenie o taki dokument leży w naszym interesie. Jeżeli właściciel nie ma nic do ukrycia to nie powinien odmówić.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Uregulowanie wszelkich opłat czynszowych oraz tych za media

Kupując mieszkanie należy także uważnie sprawdzić, czy wszelkie inne opłaty zostały uregulowane. Sprzedawca powinien okazać nam więc zaświadczenia świadczące o tym, że nieruchomość wolna jest od zalegania z opłatami za:

  • Czynsz
  • Prąd, gaz, wodę, CO, śmieci
  • Telefon stacjonarny, Internet, telewizję.

Jest to o tyle ważne, że choć zaległości obciążają sprzedawcę mieszkania, to w przypadku występowania zadłużenia, dostawcy mediów mogą uzależniać zawarcie umowy na ich dostarczanie od uregulowania zaległych zobowiązań.

Meldunek

Przed przystąpieniem do zawarcia umowy warto również sprawdzić, czy w mieszkaniu, które chcemy nabyć, nikt nie jest zameldowany. Informację tę uzyskamy w wydziale meldunkowym urzędu gminy.

Uregulowanie obciążeń publicznoprawnych

Niezależnie od powyższego, warto też zweryfikować stan uregulowań obciążeń publicznoprawnych, czyli konkretnie opłaty za użytkowanie wieczyste czy podatku od nieruchomości. Najprościej w takiej sytuacji jest poprosić właściciela nieruchomości o przedłożenie otrzymanych pism z urzędu oraz potwierdzeń z kasy urzędu lub konta bankowego o dokonaniu płatności.

Najlepiej się dodatkowo zabezpieczyć Podpisywanie dokumentu, w którym właściciel oświadcza, ze nieruchomość nie jest zadłużona

Nawet jeśli mamy pewność, że mieszkanie nie jest obciążone, warto do sporządzonej umowy dodać zapis mówiący o tym, że dotychczasowy właściciel oświadcza, iż dana nieruchomość nie jest zadłużona. W przypadku, gdyby jednak okazało się to nieprawdą, będzie on ponosił odpowiedzialność cywilną względem nas. Jak to mówią – przezorny zawsze ubezpieczony.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również