Jak skutecznie handlować w krótkim terminie: case study indeksu Nasdaq

113
Nasdaq 100

Podczas konferencji i targów Invest Cuffs 2023 w Krakowie miał miejsce wykład Tomasza Nowaka, maklera papierów wartościowych OANDA TMS Brokers. dotyczący krótkoterminowego handlu na rynku giełdowym.

Bazując na studium przypadku indeksu Nasdaq 100, Tomasz Nowak z pasją i ekspertyzą omówił metody, które pozwalają inwestorom efektywnie nawigować w dynamicznych realiach rynku.

Geneza automatycznego systemu transakcyjnego dla indeksu Nasdaq 100

Podstawą do powstania omawianego systemu była prosta “Metoda 1-2-3” – czyli metoda potwierdzonej zmiany trendu krótkoterminowego.

Polega ona na schemacie, w którym linia trendu zostaje naruszona, następnie ma miejsce cofnięcie korekcyjnie bez przebicia dołka i generowany jest sygnał po przebiciu korekcyjnego szczytu.

Zasady automatycznego systemu transakcyjnego dla indeksu Nasdaq 100

Następnie metoda ta została jeszcze znacząco uproszczona przez Tomasza Nowaka. Modyfikacja ta polegała na zastąpieniu linii trendu, którą trzeba było rysować samodzielnie, wykładniczą średnią kroczącą EMA 50 i otwieramy naszą pierwszą pozycję bezpośrednio po jej przecięciu przez świecę.

Co istotne, ta metoda handlu rozgrywana jest na wykresie godzinowym (H1). Druga zasada polega na tym, że Stop Loss ustawia się na świecy poprzedzającej. Jeśli mamy wyższy apetyt na ryzyko, możemy stawiać szersze zlecenie zabezpieczające – nie na poprzedzającej świecy, lecz na minimum lub maksimum z poprzedniego dnia.

Trzecia zasada polega na tym, że nad średnią i pod średnią musi istnieć jakaś pozycja – odpowiednio kupna i sprzedaży – tak, aby po zamknięciu pozycji ze stratą, momentalnie zawierać kolejne zlecenie. Dzięki temu udaje nam się łapać absolutnie wszystkie ruchy trendowe.

Modyfikacja w celu uniknięcia pułapki w działaniu systemu

Jedynym wyjątkiem od trzeciej zasady mogą być kluczowe wydarzenia makroekonomiczne – takie jak publikacja danych o zmianach zatrudnienia, posiedzenia Rezerwy Federalnej czy publikacja wskaźnika inflacji.

Dobrym pomysłem przed takim eventem jest zamknięcie pozycji i wstrzymanie się od handlu na 3-4 godziny, gdyż dochodzi wtedy do ekstremalnej zmienności, a następnie, po uspokojeniu się rynku, otworzyć nową pozycję długą lub krótką – w zależności od tego, czy cena znajduje się nad czy pod średnią EMA 50.

Wnioski

Podsumowując, za pomocą automatycznego systemu transakcyjnego dla indeksu Nasdaq 100 z całą pewnością będziemy generować zarówno zyskowne, jak i stratne pozycje.

Co jednak najistotniejsze, statystycznie rzecz biorąc, jeżeli będziemy trzymać się planu i nie pomijać otwierania żadnych pozycji, każdy miesiąc handlu na indeksie giełdowym, zakończymy na wyraźnym plusie, gdyż wychwycimy wszystkie duże ruchy trendowe.

Zapraszam do samodzielnego zapoznania się z całym nagraniem z wykładu, znajduje się ono poniżej:

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments