Jak rozliczyć ulgę rehabilitacyjną w PIT?

Udostępnij

W Polsce osoby posiadające niepełnosprawność mają możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej podczas rozliczania swojego rocznego zeznania podatkowego PIT. Warto zaznaczyć, że ten rodzaj ulgi może przynieść istotne korzyści finansowe. Sprawdź, jak dokładnie rozliczyć ulgę rehabilitacyjną w formularzu PIT oraz przedstawimy kroki niezbędne do skorzystania z tego uprawnienia.

Kto jest uprawniony do ulgi?

Ulga rehabilitacyjna przysługuje tylko konkretnym osobom. Są to niepełnosprawni (z odpowiednim orzeczeniem) oraz ci, którzy mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Warunkiem skorzystania z ulgi są między innymi poniesione wydatki na rehabilitację lub inne związane z ułatwieniem wykonywania codziennych czynności życiowych.

Zgodnie z przepisami ustawy PIT, do odliczenia kwalifikują się konkretne rodzaje wydatków, które są w niej szczegółowo wymienione.

Ulga rehabilitacyjna może być przyznana jedynie osobom, które dysponują stosownymi dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki. Należy także posiadać inne, niezbędne dokumenty takie jak np. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub decyzje o przyznaniu renty, które muszą zostać wydane przez właściwy organ.

Dodatkowo, roczne dochody osoby niepełnosprawnej nie mogą przekroczyć określonej kwoty, która wynosiła 19 061,28 zł w roku 2023. Te dokumenty są niezbędne do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej w rozliczeniu podatkowym.

Jak poprawnie rozliczyć ulgę według podatki.gov.pl

Aby poprawnie obliczyć ulgę rehabilitacyjną na podstawie informacji dostępnych na podatki.gov.pl, należy wziąć pod uwagę rodzaj dochodu oraz poniesione wydatki. Jeśli dochód jest opodatkowany według skali podatkowej lub jest opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, ulgę odliczasz od tego dochodu.

Jeśli w danym roku podatkowym uzyskałeś dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze, możesz skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej przy obliczaniu zaliczki lub ryczałtu. Jednak ostateczne rozliczenie dokonuje się w zeznaniu podatkowym.

Odliczamy od dochodu wydatki, które nie zostały uwzględnione jako koszty uzyskania przychodów, nie zostały odliczone od przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ani nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Od przychodu natomiast, odliczamy wydatki, które nie zostały odliczone od dochodu i nie zostały ujęte jako koszty uzyskania przychodów zgodnie z przepisami ustawy PIT.

Proces dokumentowania prawa do ulgi – na czym dokładnie polega?

Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków mogą obejmować faktury, rachunki, dowody wpłaty na poczcie lub potwierdzenia przelewu bankowego, z których wynika, kto, kiedy, komu, ile i za co zapłacił.

Niektóre wydatki są limitowane i nie wymagają dokumentowania, takie jak opłacenie przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, utrzymanie psa asystującego czy używanie samochodu osobowego.

Zeznanie podatkowe należy złożyć odpowiednio w zależności od rodzaju uzyskanych przychodów: PIT-37, PIT-36, PIT-28.

Fryderyk Waszak
Fryderyk Waszak
Redaktor Portalu Portfel Polaka, absolwent II edycji prestiżowego programu Google Umiejętności Jutra. Aktualnie student zarządzania na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu, gdzie rozwija swoje umiejętności w obszarze strategii biznesowej i zarządzania. Aktywny zawodowo pasjonata marketingu internetowego, który na co dzień z zamiłowaniem śledzi najnowsze trendy branżowe, by dostarczać czytelnikom Portfel Polaka aktualne i wartościowe informacje z dziedziny finansów, marketingu oraz innowacji.

Najnowsze

Zobacz również