Jak polityka stóp procentowych wpływa na gospodarkę?

Udostępnij

Już dziś Fed podejmie decyzję, czy nadal podnosić stopy proc., czy może zakończyć obecny cykl podwyżek. Większość osób uważa, że władze podniosą stopy jeszcze raz – o 25 pb. Jak jednak takie działania wpływają na gospodarkę?

Polityka stóp procentowych jest jednym z najważniejszych narzędzi, które centralne banki używają do wpływania na gospodarkę. Stopy procentowe odzwierciedlają koszt pożyczania pieniędzy i oprocentowanie depozytów. Głównym celem manipulacji nimi jest kontrola inflacji i stabilizacja gospodarki. W tym tekście wymienimy kilka głównych sposobów, w jakie polityka ta wpływa na rynek wewnętrzny kraju.

Inwestycje i konsumpcja

Obniżenie stóp procentowych zachęca do inwestowania i zaciągania kredytów, ponieważ koszt pożyczania jest niższy. To może przyczynić się do wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach, zwiększenia zakupów na kredyt (samochody, nieruchomości) przez konsumentów, a także do wzrostu popytu na dobra i usługi.

Wzrost gospodarczy

Poprzez zachęcanie do inwestycji i konsumpcji, które opisaliśmy powyżej, obniżenie stóp procentowych może przyczynić się też do wzrostu gospodarczego. Większe wydatki i aktywność gospodarcza mogą zwiększyć produkcję i stworzyć nowe miejsca pracy.

Inflacja i wartość waluty

Wzrost stóp procentowych działa w przeciwnym kierunku, zmniejszając popyt na pożyczki i konsumpcję. W ten sposób, gdy inflacja jest zbyt wysoka, podniesienie stóp procentowych może pomóc ją zmniejszyć, hamując nadmierny wzrost cen.

Do tego polityka stóp procentowych wpływa na wartość waluty kraju. Wyższe stopy procentowe mogą przyciągać kapitał zagraniczny, zwiększając popyt na walutę kraju i podnosząc jej wartość. Niższe stopy procentowe mogą z kolei osłabić walutę, co może pomóc w zwiększeniu eksportu, ale jednocześnie zwiększać koszty importu.

Obsługa kredytu

Polityka stóp procentowych wpływa na koszt obsługi długu, zarówno dla osób prywatnych, jak i dla firm. Wyższe stopy procentowe mogą powodować wzrost kosztów obsługi długu, co może być obciążeniem dla zadłużonych podmiotów.

Warto zaznaczyć, że wpływ polityki stóp procentowych na gospodarkę jest złożony i zależy od wielu czynników. Banki centralne muszą uwzględniać obecną kondycję gospodarki, poziom inflacji, bezrobocie i inne wskaźniki ekonomiczne.

Fed podejmie swoją decyzję dziś, ok. godz. 20 czasu polskiego.

Jacek Walewski
Jacek Walewski
Redaktor naczelny serwisu PortfelPolaka.pl. Pasjonat gospodarki i przemian, jakie w niej zachodzą. Publicysta oraz promotor walut cyfrowych i technologii blockchain.

Najnowsze

Zobacz również